HLFs nettbutikk Vestfold Audio Bli medlem i HLF
Startside - Hlf

Våre medlemsgrupper

HLF jobber for en enklere hverdag for landets nær 700 000 hørselshemmede. Her kan du lese nærmere om hver enkelt medlemsgruppe.

Er du plaget av tinnitus?

Tinnitus, eller øresus, kjennetegnes ved at det er en lyd bare du selv hører. Lydene varierer fra person til person.

Cochlea Implantat (CI)

Et cochleaimplantat gir døve mulighet til å oppfatte og tolke lyd og tale.

Meniere

Man regner med at cirka 40.000 personer i Norge har Menières sykdom eller menièrelignende symptomer.

Sterkt tunghørte og døvblitte

Sterkt tunghørte er personer som har mistet mye av hørselen etter å ha lært talespråket, og som hører så dårlig at de vanskelig kan fungere i sosiale situasjoner uten spesielt forsterkerutstyr.

Høreapparatbruker

Cirka 200.000 nordmenn bruker høreapparat, men enda flere kunne hatt god nytte av hjelpemiddelet.

Foreldre og barn

Omtrent 0,25 prosent av alle barn og unge under 20 år er hørselshemmet, altså omtrent 3000 barn. Mange som blir foreldre til et hørselshemmet barn, har liten eller ingen erfaring med det å ha dårlig hørsel.

Yrkesaktive

Undersøkelser viser at om lag 100.000 nordmenn i yrkesaktiv alder hører så dårlig at de kunne hatt nytte av et høreapparat.

Unge hørselshemmede

HLFU arbeider for å ivareta unge hørselshemmedes interesser, arrangerer kurs og jobber med prosjekter.

Tillitsvalgtssider

Din Hørsel på nett Følg HLF på Facebook HLF Briskeby Les mer om Universell utforming AS Besøk nettsiden Godlydiskolen