Hvordan fungerer øret?

Øret er et komplisert organ både i form og funksjon. Det er mye som skal stemme for at vi skal høre godt, og det er mye som kan medvirke til at vi kan høre dårlig.

Ørets oppbygging kan deles inn i tre deler; det ytre øret, mellomøret og det indre øret.

Øret fanger opp lydbølger fra omgivelsene. Disse lydbølgene sendes videre til hjernen hvor de blir tolket som lyd.

Se også: Illustrasjon av øret

Det ytre øret
Det ytre øret fanger opp lyder og fører dem videre inn i øregangen hvor den blir forsterket. Deretter ledes lyden til trommehinnen.

Mellomøret
Mellomøret er et lite kammer med trommehinnen i den ene enden og det ovale vindu i den andre.

Mellom disse sitter tre øreben som kalles ambolten, hammeren og stigbøylen. Når lyden kommer inn øregangen og treffer trommehinnen, vibrerer denne
og setter ørebena i bevegelse. Det ovale vindu viderefører lydbølgene inn i sneglehuset som sitter i det indre øret.

Det indre øret
Det indre øret er formet som et sneglehus. Inne i sneglehuset sitter det ca 20 000 mikroskopiske små hår som settes i bevegelse når lydbølgene kommer til sneglehuset. Hårene sender signaler til hørselsnerven.

Les også: Ulike typer hørselstap

Hva skjer videre?
Via hørselsnerven sendes de elektriske signalene til hørselssenteret i hjernen. Det er først her lyden gir mening, og den sammenlignes med lyd vi har hørt tidligere. Kjente lyder forstår vi, ukjente lyder kan gjøre oss usikre. Forskning viser at hørselssenteret trenger 6 til 8 uker for å venne seg til lydbildet.

Det kan være greit å vite hvis du skal begynne med tilvenning av høreapparat.

Les også: Test deg selv

Frekvens og lydstyrke
Øret fanger opp lyder, og vi skiller mellom frekvens (tonehøyde) og lydstyrke. Når vi snakker om lave og høye toner, sikter vi til frekvensen (tonehøyden - antall svingninger i sekundet).

Barn oppfatter til vanlig høyere frekvenser enn voksne. Med alderen mister vi evnen til å oppfatte de høyeste frekvensene.

Lydstyrken måles i desibel (forkortet dB), som angir lyd- og støynivå i forhold til den svakeste lyden et normalt øre kan oppfatte. Blir øret utsatt for sterk støy, kan man pådra seg hørselsskade. I Norge er grensen for arbeidsstøy satt til 85 dB.

Betydelig tap av hørsel er definert som et tap på minst 30dB i tre frekvensområder ved siden av hverandre.

Tillitsvalgtssider

Hvor kommer lyden fra?

Lyden beveger seg med en fart av cirka 340 meter per sekund og når fram til begge ørene samtidig når vi står vendt mot lydkilden. Lyder som kommer til oss fra siden, når fram til ørene med en liten tidsforskjell. Hjernen oppfatter tidsforskjellen, og vi dreier hodet automatisk i retning av lydkilden. På denn måten er det mulig å bedømme lydens retning temmelig nøyaktig.

Men for å kunne bestemme hvilken retning en lyd kommer fra, er man avhengig av lik hørsel på begge ører. Personer som bruker høreapparat eller har nedsatt hørsel på det ene øret, har stadig problemer med å vite hvor en lyd kommer fra, og har utfordringer på steder hvor det mange lyder, der evnen til å lokalisere lyder er viktig for å orientere seg.