Hopp til innhold

- Alle kommuner må ha hørselskontakter med hørselsfaglig kompetanse.

Det er kravet i en av resolusjonene HLFs landsmøte i Molde sluttet seg til nylig.

- Økt samhandling mellom frivilligheten, brukerorganisasjonene og det offentlige er en styrke. HLF er glade for å kunne bidra med sin kompetanse, gjennom lokale likepersoner, for å styrke det kommunale tilbudet. Kombinerer kommunene dette frivillige arbeidet med hørselsfaglig kompetanse hos hørselskontakten vil dette være et viktig bidrag for å få et godt og helhetlig kommunalt hørselstilbud, sier HLFs generalsekretær Anders Hegre.

Se også: Hvem hjelper deg?

Varierende oppfølging

I dag varierer det kommunale hørselstilbudet mye avhengig av hvor i landet du bor. HLF ser utfordringer knyttet til kompetanse og finansiering av tjenestetilbudet. Det er viktig at brukeren får de rehabiliteringstjenestene og hjelpemidlene vedkommende trenger. Det er viktig med hørselsfaglig miljø som møter brukerens behov og utfordringer.

HLFs medlemmer rapporterer om ulik oppfølging, tilbud, kompetanse og tilrettelegging. I tillegg varierer tilbudet i forhold til bosted og kommunens ressurser til å gi tilbud. Mange hørselshemmede havner ufrivillig utenfor utdanning og arbeid på grunn av manglende rehabiliteringstilbud eller lang ventetid. Sosial isolasjon og psykiske utfordringer kan også bli en konsekvens.

Les også: Alle kommuner må ha en hørselskontakt

- HLF vil påpeke viktigheten av å ansette hørselsfaglig utdannet personell som kommunal hørselskontakt. Behovet for å styrke kompetansen og øke den faglige bredden innen hørsel er også i tråd med anbefalingen til Helsedirektoratets arbeidsgruppe som har sett på avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsfeltet, sier Hegre.

Totalt ble det vedtatt sju resolusjoner under landsmøtet i Molde nylig. I tillegg til resolusjonen om behovet for kommunale hørselskontakter, ble følgende resolusjoner enstemmig vedtatt:

Reduser ventetidene på hørselssentralene

Utarbeid en egen Hørselsplan

Et godt psykososialt og inkluderende læringsmiljø for alle

Styrka rettigheter for barn med CI

Vi vil også sove trygt

Inkluderende idrett for alle

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding