Hopp til innhold

Det er en sammenheng mellom vegtrafikkstøy og risiko for fedme blant personer som er spesielt sensitive for støy.

 Dette kommer fram i en studie fra Folkehelseinstituttet.

Tidligere har en svensk studie rapportert en positiv sammenheng mellom flystøy og midjeomkrets, men dette er den første studien som viser en slik sammenheng også for vegtrafikkstøy.

Støy fra vegtrafikk er et økende problem. Bortimot 1.4 millioner i Norge har støynivåer utenfor boligen som overstiger anbefalt grense på 55 desibel, og vegtrafikken er den klart største kilden til støy i samfunnet.

En rekke studier de senere år har dokumentert sammenhenger mellom langtids eksponering for både fly- og vegtrafikkstøy og økt risiko for forhøyet blodtrykk og hjerteinfarkt. Denne studien underbygger kunnskapen om at støy kan bidra til mer alvorlige helsetilstander enn plage og søvnforstyrrelser.

- Det trengs fortsatt mer forskning på langtidsvirkninger av støy på helsa. Det er viktig å få mer kunnskap om mekanismene for sykdomsutvikling samt avdekke sårbare grupper, da det er store individuelle forskjeller i sårbarhet for støy, sier Gunn Marit Aasvang, seniorforsker ved Avdeling for luftforurensning og støy, Folkehelseinstituttet.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding