Hopp til innhold

En fersk undersøkelse gjort av HLF viser at nærmere fire av ti kommuner ikke har installert teleslynge i kommunestyresalen. Dette bryter med forskriften til Plan og bygningsloven.

Generalsekretær Anders HegreAv Tor Slette Johansen (tekst), Carl-Erik Eriksson (foto) og Astrid Waller (foto)

– En demokratiskandale, sier HLFs generalsekretær Anders Hegre (bildet).

Lovens paragraf 13-10, Lyd- og taleoverføringsutstyr, sier: I byggverk for publikum og i rom i arbeidsbygning skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr med mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god taleforståelse. Inngang til rom med forsterket lyd- og taleoverføring skal være tydelig merket.

Krever full dekning
– Det er en demokratiskandale når nærmere fire av ti norske kommuner i praksis stenger hørselshemmede ute av lokalpolitikken. Det er også et klart brudd på lover og forskrifter. HLF krever at alle kommuner installerer teleslynge i kommunestyresalen, slik at hørselshemmede kan delta i politikken på lik linje med normalhørende. Vi vil ta opp denne saken med sentrale myndigheter, sier HLFs generalsekretær Anders Hegre.

Lokal innsats 
–  For å komme i mål med full dekning av teleslynger i kommunestyresalene er vi også avhengig av at våre lokale lag legger press på kommunene. Vi er allerede godt i gang med Teleslyngegeriljaen, hvor lokale tillitsvalgte undersøker og konfronterer lokale myndigheter med mangler de eventuelt oppdager. Vårt mål er at alle lokale HLF-lag vil bidra til at alle kommuner sikrer tilgjengelighet for hørselshemmede, sier Anders Hegre.

Les også saken i den elektroniske utgaven av Din Hørsel

Teleslynger på stedet hvil
HLFs teleslyngeundersøkelse i 2013 viste at fire av ti kommuner ikke har teleslynge i kommunestyresalen. Årets undersøkelse viser en ørliten bedring, fra 60 til 65 prosent. For HLF er dette på stedet hvil.

Spørreundersøkelsen er sendt alle landets kommuner, og 229 av totalt 429 kommuner har svart. Av disse sier 150 at de har installert teleslynge i kommunestyresalen, og 181 – tilsvarende 80 prosent – har installert høyttaleranlegg.

Få har planer
I formannskapssalene har i underkant av fire av ti installert teleslynge, mens drøyt halvparten av kommunene har installert høyttaleranlegg i formannskapssalene. På spørsmål om de kommunene som ikke har installert teleslynge har planer om å gjøre det, svarer 14 prosent at de har det. Like mange sier de har planer om å installere høyttaleranlegg i kommunestyresalen.

Mangler hørselskontakter
I undersøkelsen spør også HLF om kommunene har hørselskontakt, og her svarer syv av ti ja. Bare syv av 57 kommuner svarer bekreftende på at de har planer om å ansette en hørselskontakt.

Et overveiende flertall av kommunene – 70 prosent – har hørselskontakt ansatt i mindre enn 25 prosent stilling.  Bare hver sjette kommune har hørselskontakt i stilling mellom 77 og 100 prosent, og bare én kommune har hørselskontakt i full stilling.

Se også: https://www.hlf.no/teleslyngegeriljaen 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding