Hopp til innhold

Filharmonikere plages med nedsatt hørsel og tinnitus i stor grad, viser en ny, norsk undersøkelse.

 Av Tor Slette Johansen

  • 43,6 % har fått påvist nedsatt hørsel
  • 76,9 % opplever smerte i form av tinnitus av ulik hyppighet
  • 82,1 % opplever smerte etter samspill med orkesteret
  • 76,9% er eksponert for lydoverfølsomhet
  • 87,2 % bruker ørepropper, men sjeldent

Dette er de dystre tallene som fremkommer i audiopedagog Magne Nyvoll Temtes ferske masteroppgave om «Orkestermusikere og hørselsproblematikk.

– Vi har vel alltid tenkt at det stort sett bare er rock- og popmusikere som med sine hylende gitarer og tunge trommer som får ødelagt hørselen i en kakofoni av øredøvende lyd. Derfor ville jeg undersøke hvordan filharmonikeres arbeidshverdag påvirker deres hørsel. Og resultatet er ikke spesielt oppløftende, sier Temte.

Temte er nyutdannet audiopedagog fra Universitet i Oslo, med fordypning i spesialpedagogikk. Han jobber nå som lærer, men håper på jobb som audiopedagog så fort sjansen byr seg. Og han har selv spilt i band, så bakgrunnen for studiet skulle være det beste.

– Klassisk musikk er noe de fleste kan nye uten å oppleve ubehag. Men bak musikken vi gleder oss over finnes en mørk side. For mange klassiske orkestermusikere kan deres arbeidsdag preges av ulik hørselsproblematikk, som et stort antall timer med øving som produserer et lydnivå som overstiger Arbeidstilsynets anbefalte støygrense på 85 desibel (dB).

Funnene i undersøkelsen samsvarer i stor grad med lignende undersøkelser som er foretatt i utlandet tidligere.

Et av landets største klassiske fulltidsorkestre (anonymisert i masteroppgaven) ble valgt som målgruppe.

– Hensikten var å undersøke og kartlegge om det forekommer hørselsproblematikk og bruk av ørepropper blant musikerne, samt i hvilken hyppighet. Utvalget besto av 100 musikere, med en svarprosent på 39.

Undersøkelsen var en såkalt kvantitativ metode med et ikke-eksperimentelt design, hvor man ser på de faktiske forhold og ikke årsakssammenhengene. – Funnet indikerer at det i stor grad forekommer hørselsproblemer, med ulik hyppighet, og med ulike symptomer.

Musikerne plages i noe ulik grad hva gjelder kjønn og instrumentkategori, men at det i de fleste tilfeller ikke finnes vesentlige forskjeller. Undersøkelsen viser også at problemene er større etter samspill i orkesteret enn spilling alene, og at bruken av propper er større ved samspill enn når de øver alene.

Glass demper lyd 
Temtes undersøkelse går ikke spesifikt inn på hvilke instrumentgrupper som er mest utsatt.

– Men sitter du rett foran messing-blåserne eller slagverkene er du kanskje mer utsatt enn andre. Heldigvis bruker dette orkesteret, slik mange andre gjør, glassvegger inne i orkesteret som demper lyden noe. Men åpenbart ikke nok, sier Temte.

Dramatiske funn
Temte nøler ikke med å kalle resultatene for dramatiske.

– Hørselsproblemene musikerne pådrar seg, kan i ytterste fall påvirke deres yrkeskarriere. Derfor er det viktig å fortsette å undersøke orkestermusikere og hørsel.

– Undersøkelsen viser også at bruk av ørepropper forekommer i liten grad, selv om musikerne er klare over farene ved å ikke bruker propper. Det er viktig å skape oppmerksomhet slik at musikere får et mer bevisst forhold til bruk av propper for å beskytte seg mot høye lydverdier.

– Dette viser at det ikke bare er musikere som spiller jazz og rock og pop som er utsatt, og at alle musikere – uansett sjanger – må få økt bevissthet om hvor skadelig lyd kan være.

Kommer snikende De nakne tall, som nevnt innledningsvis, viser at forekomstene av hørselstap og hørselsplager som tinnitus og lydoverfølsomhet, er sterkt utbredt blant klassiske musikere.

– Det faktum at 43,6 prosent av musikerne har fått påvist nedsatt hørsel, var mest overraskende. Og skremmende, tatt i betraktning av at denne andelen er veldig høy sammenlignet med befolkningen for øvrig.

– Det er skremmende også fordi et hørselstap som kommer snikende litt etter litt, ikke kan reverseres. Har du først mistet deler av hørselen, så mister du det for godt.

– Et annet moment som er verdt å ta med er at fulltidsmusikere spiller oftere og mer – det er jo jobben deres til daglig – enn de fleste poporkestere, for eksempel, sier Magne Nyvoll Temte.

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding