Hopp til innhold

Her er ti gode råd til deg som har tinnitus.

Tinnitus er ikke en sykdom. Tinnitus er et symptom på at samarbeidet mellom øret og sentrale funksjoner i hjernen ikke fungerer slik det vanligvis gjør. Det kan være flere grunner til dette.

Om du har fått tinnitus av høy musikk, høye lyder på jobben eller rett og slett ikke vet hvordan du har fått det: Du er ikke alene.

Nedenfor finner du ti gode råd til deg som har tinnitus:

1. Kunnskap er makt
Informasjon om hva tinnitus er, hvordan tinnitus oppstår og hvilke mekanismer som har innvirkning på tinnitus er et viktig virkemiddel for å mestre tinnitus.

Du skal derfor sørge for å tilegne deg denne kunnskapen.

Se også: Hva er tinnitus?

2. Bruk bakgrunnslyder
Hvis du plages av din tinnitus kan det være et godt tips å sørge for bakgrunnslyd.

Stillhet kan gjøre at tinnitus merkes tydeligere, men omgivelseslyder som for eksempel TV, radio, lyd fra andre mennesker, et åpent vindu, ei vifte etc. vil være et godt virkemiddel for å endre fokus.

Mange har også på radio eller musikk om natta for å unngå total stillhet. Det finnes også hjelpemidler spesielt beregnet for dette formålet. Ta derfor kontakt med høresentral eller avtalespesialist for å få tilpasset egnede hjelpemidler.

3. Oppsøk ekspertise
Det finnes gode behandlingstilbud som skal hjelpe deg til å mestre et liv med tinnitus.

Møter du ikke tilstrekkelig hjelp i første omgang, kan du be om å bli henvist videre. Veien til spesialisthelsetjenesten går via fastlege, bedriftslege eller rehabiliteringstjenesten i kommunen.

Les mer om kurstilbud

4. Forbedre din hørselssituasjon
Fire av fem personer med tinnitus har nedsatt hørsel. Et høreapparat har ofte en gunstig effekt på tinnitus, og mange synes at bruk av høreapparat lindrer opplevelsen av tinnitus.

Selv om du opplever at du hører godt, kan det være nyttig å vurdere din hørselssituasjon både hjemme og på jobb.

Bruker du mye energi på å lytte? Misforstår du når andre snakker? Oppholder du deg i støyende omgivelser – og synes det er vanskelig å oppfatte det som blir sagt? I så fall skal du be om å få utredet hørselen din.

Les mer om dine rettigheter

5. Kartlegg din tinnitus
Mange tinnitusrammede opplever at tinnitus er mindre fremtredende i perioder hvor de er lite stresset, har sovet godt eller er opptatt av aktiviteter de trives med.

Kartlegg hvilke situasjoner dette dreier seg om og legg forholdene bedre til rette for disse situasjonene.

Når du får tak i mønsteret til din tinnitus, kan det være en nøkkel til å redusere mye av ubehaget.

6. Fokus på søvn
Tinnitus kan føre til søvnproblemer av ulik art. Slike søvnproblemer medfører ofte stress og tretthet, som igjen kan forverre tinnitus.

Du bør derfor forsøke å legge forholdene til rette for å sove tilstrekkelig. Når det er stille rundt deg vil tinnitus ofte oppleves tydeligere enn ellers, et godt råd vil derfor være å sørge for lydberikelse også når du skal sove. 

7. Avspenning
Lær deg avspenningstrening, og praktiser avspenningstreningen jevnlig, helst hver dag.

Avspenningstreningen skal hjelpe deg til å redusere det daglige spenningsnivået og dermed øke din evne til å håndtere tinnitus, lydoverfølsomhet, stress, uro og irritasjon, samt søvn- konsentrasjons- og hørselsproblem.

Les mer om avspenningsøvelser for hørselshemmede

8.  Ta vare på kroppen
Mosjon, opphold i frisk luft, et godt kosthold og andre faktorer som kan øke velværet har en gunstig effekt på livskvaliteten din, og dermed også på din tinnitus.

9. Snakk med dine nærmeste
Forsøk å forklare pårørende, venner og eventuelt arbeidsgiver hvordan du har det. Tinnitus påvirker ofte humøret, noe som fort kan gi opphav til konflikter. Slike konflikter vil fort kunne gjøre deg urolig, og dette kan igjen forsterke tinnitus.

10. Snakk med andre som har tinnitus
Opplevelsen av tinnitus er unik, og den er i de aller fleste sammenhenger ikke sammenlignbar.

Til tross for dette hjelper det ofte å snakke med noen som har egen erfaring med tinnitus - med en som har lært seg å takle situasjonen, slik de aller fleste gjør etter hvert.

Samtaler med andre kan utvide horisonten; du får nye idéer og perspektiver på hvordan du kan legge ting bedre til rette i din hverdag.

HLF har likepersoner som selv har tinnitus og som du kan kontakte om du ønsker å ha en å snakke med. Du finner din nærmeste likeperson her

Kilde: Brosjyren ”Att leva med tinnitus”, Hörselskadades Riksförbund. Oversatt og omarbeidet av Tinnitusklinikken, Sørlandet sykehus. Se også www.tinnitus.no

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding