Hopp til innhold

Hørselstekniske hjelpemidler og hjelp til enkle reparasjoner hos optikeren kan bli fremtiden hvis Terje Madsen og selskapet HearMe får det som de vil.

Av Tor Slette Johansen

I dag kan 30 optikere i Alliance-kjeden tilby enkelte tjenester som i dag utføres av audiografer, HLFs likemenn og NAVs hjelpemiddelsentraler. Målet er å knytte til seg 100 optikerforretninger i hele landet.

Lavterskeltilbud
Bak HearMe står et aksjeselskap bestående av Jan Dokken og Rolf Bøgeberg som leder Alliance-kjeden og investeringsselskapet Let’s. Daglig leder er Terje Madsen. Han har mange år bak seg som optiker og har de siste årene vært konsulent i Alliance.

Det er de lange ventetidene for å få time hos audiografer som satte hjulene i gang på høsten for to år siden.

– Jeg foreslo for Dokken og Bøgeberg at de burde knytte til seg folk fra hørselsbransjen for å utvikle et lavterskeltilbud ute der folk bor, i samarbeid med Alliances forretninger rundt omkring i landet. I fjor kontaktet vi Medus som er en av svært få frittstående grossister i et marked som er styrt av store internasjonale leverandører. I mars i år var så Alliance Optikk på plass med hørselsteknisk kompetanse.

(saken fortsetter under bildet)Terje Madsen og HearMe vil tilby hørselsteknisk hjelp ute blant optikere over hele landet. Her sammen med optiker Guro Wigdahl Ekre i Alliance-butikken i Kongsberg.
Terje Madsen og HearMe vil tilby hørselsteknisk hjelp ute blant optikere over hele landet. Her sammen med optiker Guro Wigdahl Ekre i Alliance-butikken i Kongsberg.

Enkle reparasjoner
HearMe-optikerbutikkene kommer fra alle kjeder, de som er med i samarbeidet eier sine lokale butikker og er ikke sentralt eid. De har knyttet seg til HearMe på et helt frittstående grunnlag, og skal ikke gå audiografer eller ØNH-leger i næringen.

– Vi utfører enkle reparasjoner av høreapparater, som å bytte slanger, receivere, filtre og domer. Reparasjoner vi ikke kan utføre selv, sender vi videre til leverandøren. Alle butikkene har også forbruksmateriell til alle typer høreapparater, som batterier og rensemidler, som vi selger i butikkenes åpningstider – alt markedsføres med vårt eget merke.

Se også: Finn din nærmeste likeperson

– Dette gjør dere ikke gratis?

– Nei, det gjør vi ikke. Vi tar betalt for arbeidet, som regel 100-300 kroner alt ettersom hvor mye arbeid det er, pluss for delene. Jeg vet HLFs likemenn gjør dette gratis, men vår fordel er at vi er mer tilgjengelig.

Kurser ansatte
– Hvilken kompetanse har de ansatte i HearMe-butikkene?

– Minst én ansatt i de butikkene som deltar i denne ordningen må gjennom et to dagers kurs, hvor han eller hun – under kyndig veiledning av audiograf – får grunnleggende kunnskap om de arbeidsoppgavene butikkene tilbyr, med en blanding av teori og praksis.

Vil ha med audiografer HearMe er ikke bare opptatt av tilbudet de kan gi hørselshemmede, men vil se hele bransjen under ett.

– Vi har vært i dialog med Audiografforbundet, og etter min mening har vi helt sammenfallende interesser. For det første å få ned ventetiden, for det andre å få flere audiografer ut i distriktene. Vi er helt på linje med audiografene om å få en avtale om refusjon og dermed selv anledning til å vurdere om en hørselshemmet skal få høreapparat eller ikke. Allerede på 1970-tallet fikk optikerne rett til å gi forbrukerne briller, uten å måtte gå veien om øye-lege først. Vårt ønske er å samle optikere og audiografer i et felles faglig miljø. Mitt utgangspunkt er at syn og hørsel er to sider av samme sak, det handler om hvordan man oppfatter og tolker kommunikasjon. Så jeg mener vi kan utfylle hverandre godt på denne måten.

Ønsker ikke privatisering
– Forskjellen på hørsel og syn er jo at høreapparater finansieres av det offentlige, altså gratis for brukeren, mens de fleste må betale sine briller selv. Du frykter ikke at HearMe vil bidra til å undergrave denne retten hørselshemmede har?

– Det viktigste for oss er å øke tilgjengeligheten for audiografer ute i distriktene, men jeg ser også at ved en total privatisering kan de fleste kostnadene bli lagt på forbrukeren. Derfor ønsker vi ikke full privatisering.

– Samtidig ser vi at hørselsomsorgen i Norge er nedprioritert. Myndighetene har ikke tatt oppgaven alvorlig nok, noe ikke minst de lange ventetidene er et klart bevis på. Derfor er det viktig at de aktørene som finnes i dag går sammen for en bedre hørselsomsorg. Vi samarbeider med alle leverandørene, vi har en god dialog med Audiografforbundet og jeg har også deltatt på møte med det lokale HLF-laget her i Kongsberg. Vi oppfatter oss ikke som en konkurrent til hverken audiografene eller HLF, men et supplement.

– Dette kan lokke andre kjeder til å følge etter dere?

– Det kan skje, og det skjer allerede i mange land. Bare i England er det en stor optikerkjede som tilbyr hørselshjelp i 560 butikker.

Tilgjengelighet
Terje Madsen er opptatt av forbrukernes tilgjengelighet.

– Vi ser i dag at tjenestene er sentralisert og omstendelige, og at for brukerne ofte har en lang vei å gå for å få utført selv de enkleste reparasjonene. Selve servicen er verdens beste når vi først får den, men den er altfor dårlig tilgjengelig. Vårt mål er å tilpasse oss denne virkeligheten og bidra til en bedre hørselsomsorg, sier Terje Madsen.

Les også: Din Hørsel på nett

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding