Hopp til innhold

84 prosent av befolkningen ønsker tilbud om hørselstest for alle over 60 år. - Dette vil være en billig forsikring mot de store helsemessige konsekvensene av ubehandlet hørselstap, sier generalsekretær Anders Hegre.

Ønsket om at myndighetene skal tilby hørselstester kommer frem i Helsepolitisk barometer 2018 og bør ses på som en krystallklar melding til politikerne:
- Når hele 84 prosent av nordmenn ønsker hørselstesting er dette å regne som et folkekrav. Konsekvensene av å leve med uoppdaget hørselstap er store, både for den enkelte og rent samfunnsøkonomisk. Å leve med hørselstap gjør at man ofte trekker seg unna sosialt, noe som øker risikoen for depresjon og demens. Antallet hørselshemmede som faller ut av arbeidslivet utgjør store summer og står i sterk kontrast til politikernes ønske om at vi alle skal stå lenger i arbeid. Hørselstesting vil være en billig investering for samfunnet. Innen to år vil én million nordmenn være hørselshemmet, sier generalsekretær Anders Hegre. 

Hørsel blir glemt
For første gang er HLF og temaet hørsel med i Helsepolitisk barometer. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål.

I Hegres innlegg under presentasjonen av 2018-tallene i Filmens Hus i Oslo 11. april påpekte han det paradoksale i at et så stort folkehelseproblem som hørselstap vies så lite oppmerksomhet av helsemyndigheter og politikere.

Hegre viste til helseminister Bent Høies eldrereform "Leve hele livet", der målet er at alle eldre skal få bedre hjelp til å mestre livet.
- Jeg har gått nøye gjennom de fem grunnlagsrapportene til denne utredningen og ordet hørsel ikke er nevnt én eneste gang, sa Hegre med klar adresse til statssekretær Anne Grete Erlandsen (H) fra Helse - og omsorgsdepartementet.

statssekretær Anne Grete Erlandsen (H)

GEMYTTELIG: Til tross for bekymring over at hørselsutfordringer ikke prioriteres av helsepolitikerne, var det en god tone i pausen mellom statssekretær Anne Grete Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet (t.v.) og generalsekretær Anders Hegre og kommunikasjonssjef Anja Hegg i HLF. 

Seks politikere fra Stortingets Helse - og omsorgskomite deltok i paneldebatten om utfordringene i norsk helsevesen. Ingvild Kjerkol (Ap) og Sveinung Stensland (H) var blant politikerne som sa at hørselsutfordringer nå må settes på dagsorden.

Én million om to år
Økt levealder og flere støykilder, blant annet musikk rett i øret, er de viktigste årsakene til at vi i 2020 vil passere én million hørselshemmede i Norge. 

helsepolitisk barometer 2018

 Her er andre hørselsrelaterte tall fra Helsepolitisk barometer 2018:

  • Omlag 15 prosent av befolkningen forteller at de har et hørselstap som svekker evnen til å kommunisere.
  • 53 prosent etterlyser opplæring i støyvett for å forebygge hørselsskader, også i barnehage og skole.
  • I aldersgruppen under 30 år har én av tre (33 prosent) problemer med å høre i sosiale sammenhenger.
  • 94 prosent i gruppen over 75 år oppgir at de sliter med hørselen i sosiale sammenhenger.
  • 79 prosent av befolkningen foretrekker å få reiseinformasjon via tekstskjermer i stedet for via høyttaler.

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding