Hopp til innhold

Lærere som ikke bruker hørselsteknisk utstyr. Tulling med mikrofoner blant medelever. Sosial utestenging. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm fikk nylig høre elevenes egne historier.

Det var ombudet selv som inviterte HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) til møte i kjølvannet av HLFs nedslående mobbeundersøkelse i fjor. Den viser blant annet at over halvparten av hørselshemmede barn har opplevd mobbing på skolen og at hver fjerde elev opplever mobbing flere ganger i måneden. Seks av ti elever mener at voksne sjelden eller aldri griper inn overfor medelever, og én av seks hørselshemmede har opplevd at læreren er den som mobber.

Kjenner seg igjen
Endri Haziraj (17) og Per Jostein Liaøy Stugaard (17) kjenner seg igjen i undersøkelsen. De gikk grunnskolen i henholdsvis Moss og i Nes utenfor Hønefoss før de begynte på Briskeby videregående skole for hørselshemmede elever. Her har de fått en helt annen skolehverdag med små klasser, bruk av mikrofoner og lærere med kunnskap om hørselsutfordringer.

Halve setninger
-På grunnskolen var det ingen selvfølge at det hørselstekniske utstyret ble brukt. Vi hadde nye lærere som ikke kunne bruke utstyret, og noen lærere syntes det var upraktisk å bruke å teleslynge. Et annet problem var lærere som sto med ryggen til, slik at det ble umulig med munnavlesning. Det ble veldig slitsomt å skulle forstå halve setninger, fortalte Endri Haziraj.

LYTTENDE: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm ønsket konkrete innspill om hvordan hørselshemmede kan få en bedre skolehverdag. Det fikk hun fra elevene Endri Haziraj og Per Jostein Liaøy Stugaard og HLFUs ungdoms - og organisasjonskonsulent Malini Rongen Parghi Breivega (til høyre).

Ønsker å samarbeide
Likestillings - og diskrimineringsombud Bjurstrøm tok seg god til å lytte til ungdommenes erfaringer og ga tydelig uttrykk for at ombudet ønsker en tettere dialog med HLF.

-Vår rolle er å være pådrivere og veiledere, slik at vi får satt diskriminering og mobbing på dagsorden. Vi har nå fått gode innspill om hva som kan gjøres for å bedre forholdene for hørselshemmede i skolen, og vi vil gjerne samarbeide med HLF om prinsipielle saker. Det elevene har fortalt har gjort inntrykk, så dette møtet har både vært nyttig og viktig, oppsummerte Bjurstrøm etter møtet.

HOS OMBUDET: Fra venstre HLFUs ungdoms- og organisasjonskonsulent Malini Rongen Parghi Breivega, elev Per Jostein Liaøy Stugaard, likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, elev Endri Haziraj, Kristi Vidvei og Katrine Søbstad Einan (begge HLFU) og seniorrådgiver Eli Knøsen.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding