Hopp til innhold

Tinnitus er ikke en sykdom, men et symptom på at samarbeidet mellom øret og sentrale funksjoner i hjernen ikke fungerer normalt.

Det kan være mange årsaker til tinnitus. Enten du har fått tinnitus på grunn av høy musikk, medisinbruk, langvarig støybelastning, hørselsskade eller andre forhold, så vit at du ikke er alene. Omtrent 15 prosent av befolkningen har tinnitus i større eller mindre grad.

Nedenfor finner du ti gode råd som kan være til hjelp:

1. Kunnskap er makt
Kunnskap om hva tinnitus er, hvordan den oppstår og hvilke mekanismer som påvirker plagene kan være et viktig verktøy for å mestre øresusen.

Du bør derfor tilegne deg mest mulig kunnskap.

Se også: Hva er tinnitus?

2. Bruk bakgrunnslyder
Når tinnituslydene er plagsomme kan det være smart å omgi seg med andre lydkilder.

Stillhet kan gjøre at tinnitus merkes enda tydeligere. Omgivelseslyder som for eksempel TV, radio, prating, åpent vindu og viftelyd kan hjelpe deg med å endre fokus.

Mange har radio eller musikk på om natta for å unngå total stillhet. Det finnes også hjelpemidler via NAV spesielt beregnet for dette formålet (tinnitusmaskerere) Ta derfor kontakt med høresentral eller avtalespesialist for å få tilpasset egnede hjelpemidler.

3. Oppsøk ekspertise
Det finnes gode behandlingstilbud som skal hjelpe deg til å mestre hverdagen med tinnitus.

Møter du ikke tilstrekkelig hjelp i første omgang, kan du be om å bli henvist videre. Veien til spesialisthelsetjenesten går via fastlege, bedriftslege eller rehabiliteringstjenesten i kommunen.

Les mer om kurstilbud

4. Forbedre din hørselssituasjon
Fire av fem personer med tinnitus har nedsatt hørsel. Et høreapparat har ofte en gunstig effekt på tinnitus, og mange synes at høreapparatbruk lindrer øresusplagene.

Selv om du opplever at du hører godt, kan det være nyttig å få vurdert hvordan hørselen din fungerer hjemme og på jobb.

Bruker du mye energi på å lytte? Misforstår du når andre snakker? Oppholder du deg i støyende omgivelser og synes det er vanskelig å oppfatte det som blir sagt? I så fall skal du be om å få utredet hørselen din.

Les mer om dine rettigheter

5. Kartlegg din tinnitus
Mange tinnitusrammede opplever at tinnitus er mindre fremtredende i perioder hvor de har lavt stressnivå, sover godt eller er opptatt av aktiviteter de trives med.

Kartlegg hvilke situasjoner dette dreier seg om, og legg forholdene bedre til rette for disse.

Hvis du gjenkjenner et slags mønster i tinnitusplagene, kan dette hjelpe deg med redusere noe av ubehaget.

6. Fokus på søvn
Tinnitus kan føre til søvnproblemer av ulik art. Slike søvnproblemer medfører ofte stress og tretthet, som igjen kan forverre tinnitusen.

Forsøk å legge forholdene til rette for å sove tilstrekkelig. Når det er stille rundt deg vil tinnitusen ofte oppleves ekstra tydelig. Et godt råd vil derfor være å sørge for lydberikelse via radio, mobilapper eller andre hjelpemidler også når du skal sove. 

7. Avspenning
Lær deg avspenningsteknikker, og praktiser avspenningstreningen jevnlig, helst hver dag.

Avspenningsøvelser kan hjelpe deg med å redusere det daglige spenningsnivået og dermed øke evnen til å håndtere tinnitus, stress og søvn- og konsentrasjonsproblemer.

Les mer om avspenningsøvelser for hørselshemmede

8.  Ta vare på kroppen
Fysisk aktivitet, frisk luft, et sunt kosthold og andre faktorer som kan øke trivselen i hverdagen har en gunstig effekt på livskvaliteten din, og dermed også på din tinnitus.

9. Snakk med dine nærmeste
Fortell pårørende, venner og eventuelt arbeidsgiver hvordan du har det. Tinnitus påvirker ofte humøret, noe som fort kan gi opphav til konflikter. Slike konflikter vil fort kunne gjøre deg urolig, og dette kan igjen forsterke tinnitus.

10. Snakk med andre som har tinnitus
Din opplevelse av tinnitus er unik, og den er ofte ikke sammenlignbar med andres.

Til tross for dette kan det hjelpe å høre andres erfaringer med tinnitus - ikke minst de som har lært seg å takle situasjonen, slik de aller fleste gjør etter hvert.

Samtaler med andre kan utvide horisonten; du får nye idéer og perspektiver på hvordan du kan legge ting bedre til rette i din egen hverdag.

HLF har likepersoner som selv har tinnitus og som kan kontaktes, dersom du ønsker en å snakke med. Du finner din nærmeste likeperson her

Kilde: Brosjyren ”Att leva med tinnitus”, Hörselskadades Riksförbund. Oversatt og omarbeidet av Tinnitusklinikken, Sørlandet sykehus. Se også www.tinnitus.no

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding