Hopp til innhold

HLFs erstatningsavtale for høreapparater

Gir deg trygghet i hverdagen. Erstatningsavtalen dekker tap og tyveri samt skade hvis høreapparatet ikke kan repareres, men må erstattes med et nytt.

Fagbladet Din Hørsel

Som medlem får du fagbladet Din Hørsel i postkassen seks ganger årlig.

Gratis advokathjelp

Inntil 2 timer gratis juridisk rådgivning i alle saker. Hørselsrelaterte problemstillinger og yrkesskadesaker er særlig aktuelle.

Sosial møteplass

Gjennom HLFs lokallag kan du delta på temamøter, turer, aktiviteter, hørselskurs og en rekke andre hobby- og fritidskurs.