Hopp til innhold

HLFs erstatningsavtale for høreapparater

Gir deg trygghet i hverdagen. Erstatningsavtalen dekker tap og tyveri samt skade hvis høreapparatet ikke kan repareres, men må erstattes med et nytt. Erstatningen er på inntil 6000 kr pr. apparat. Egenandelen er kr. 1000.

Fagbladet Din Hørsel

Som medlem får du fagbladet Din Hørsel i postkassen seks ganger årlig.

Gratis advokathjelp

Inntil 2 timer gratis juridisk rådgivning i alle saker. Hørselsrelaterte problemstillinger og yrkesskadesaker er særlig aktuelle.

Sosial møteplass

Gjennom HLFs lokallag kan du delta på temamøter, turer, aktiviteter, hørselskurs og en rekke andre hobby- og fritidskurs.