Hopp til innhold
  • Tilretteleggingen skal være individuell. Det betyr at den skal ta utgangspunkt i dine individuelle behov. Det er også krav til universell utforming av skole og utdanningsbygg – det er noe annet og kan f.eks. handle om akustikk og belysning. Det er en generell, og dermed ikke en individuell form for tilrettelegging. Dine behov for individuell tilrettelegging kan derimot utfylle der universell utforming ikke er tilstrekkelig.

  • Du har rett til egnet tilrettelegging. Dette betyr at for eksempel skolen eller utdanningsstedet sammen med deg må finne fram til en tilrettelegging som kan hjelpe deg.

Hvor går grensene for min rett til individuell tilrettelegging? 

  • Du har ikke krav på tilrettelegging hvis det er for dyrt, eller hvis den er nesten umulig å gjennomføre i praksis.

  • Din tilrettelegging må ikke gå for mye ut over de andre elevene eller studentene.

  • Du må fortsatt oppfylle læringskravene. 

Det finnes ingen klare regler for hvor grensen går. Det forventes samtidig at offentlige undervisningssteder kan strekke seg langt, da de har nok ressurser. Hvis Nav dekker mye av utgiftene til tilrettelegging, vil det være vanskelig for skolen å si at tilretteleggingen er for dyr. 

Hvem bestemmer hvilke tilretteleggingstiltak du kan få?

Det er viktig at tilretteleggingen faktisk hjelper deg. Så lenge tilretteleggingen gjør dette, er det opp til studiestedet å godkjenne tilretteleggingen du trenger. 

Hvordan kan tilretteleggingen se ut? 

Tilrettelegging kan være utvidet eksamenstid, mikrofoner i klasserommet, at du får ha med skrivetolk, at foreleser snakker inn i Roger-pen etc. Det kan også være måten studiene blir organisert.  

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding