Hopp til innhold

Hva må du bevise når du sender en klage om diskriminering? 

En klage skal beskrive akkurat det som skjedde, og legge ved bevis som støtter forklaringen så langt det er mulig. 

Det kan være vanskelig å bevise at man har blitt diskriminert. Derfor er det egne regler for vurderingen av bevis i diskrimineringssaker, som står i likestillings- og diskrimineringsloven § 37. Aller først må du få fram at du har blitt behandlet dårligere, og at det er grunn til å tro at dette hang sammen med din hørselsutfordring. Hvis du klarer å vise at det er grunn til å tro at du har blitt behandlet dårligere på grunn av hørselen, er det motpartens tur til å legge fram bevis. De må da vise en av to ting:

  • At det du påstår er feil, altså at du ikke har blitt behandlet dårligere på grunn av din hørselsutfordring, eller
  • At forskjellsbehandlingen var lovlig  

Hva som kreves, kommer an på helheten. Vanligvis kreves at du har vitner eller andre former for dokumentasjon. I noen få tilfeller kan det være nok å beskrive hva som har skjedd. Da må det gjøres rett etter at det skjedde, direkte til nemnda eller noen andre. Det er også viktig å ha med detaljer som beskriver det som skjedde, siden det støtter troverdigheten til forklaringen din.

Hva kan brukes som bevis?

Det du forteller er bevis i seg selv, men trenger vanligvis støtte fra andre ting som du ikke har kontroll på, for eksempel e-poster fra andre. 

Diskrimineringsnemnda har de samme reglene for bevis som domstolene. I utgangspunktet kan alle bevis brukes. 

Samtidig har vi regler om personvern. Du kan gjøre lydopptak hvis du selv er til stede. Men hvis et lydopptak bryter med reglene for personvern, kan Diskrimineringsnemnda avvise det som bevis i saken. Da vil det altså ikke bli brukt. Hvis den som gjorde opptaket var til stede og hadde en god grunn til å gjøre opptak, er det vanligvis lovlig å bruke det som bevis. Du kan ikke spre opptaket videre til noen andre. Les mer på datatilsynet.no.
 
I forklaringen din må du få fram at du har blitt behandlet dårligere enn andre, og at det hang sammen med nedsatt hørsel. Du må legge ved dokumentasjon eller bevis som støtter forklaringen din i den grad du kan.
 
For at klagen din skal bli så solid som mulig, kan du gjøre følgende:
  • Skriv ned eller dikter hva som har skjedd, så ryddig og konkret som mulig. Det bør du gjøre så snart som mulig etter hendelsen, siden det er sterkere bevis hvis du velger å sende en klage. Alle glemmer detaljer etter hvert.
  • Det er viktig å kunne identifisere hvem som er motpart i saken. Informasjon som kan bidra med det, er når det skjedde, hvor og liknende.
  • Dersom du føler deg trygg på det, kan du ta bilde eller filme. Men vær obs på personvernregler i personopplysningsloven, som tidligere beskrevet.
  • Send gjerne det som skjedde på e-post til noen, slik som selskapets kundeservice. Da blir det tydelig for Diskrimineringsnemnda at du skrev det rett etter at det skjedde.
  • Hvis bilder, opptak eller å skrive ned situasjonen ikke er mulig for deg, kan du forsøke følgende hvis du tror diskrimineringen kan skje igjen: Ta med en person som kan være vitne, eller hjelpe deg med å dokumentere detaljene i situasjonen. Dette er også en mulighet dersom flere ønsker å samarbeide om å dokumentere en gjentakende form for diskriminering.

Om du er usikker på hva du trenger av dokumentasjon for å klage, ta gjerne kontakt med HLF på , Stopp Diskrimineringen, eller Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding