Hopp til innhold

Her får du en definisjon på diskriminering, eksempler på diskriminering og en introduksjon til veilederen.

Diskriminering kan ta mange former, for eksempel:

  • ved at noen behandler deg fordomsfullt og krenkende

  • ved å ha betingelser, rutiner, regler og praksiser som stiller deg dårligere enn andre på grunn av din funksjonsnedsettelse, eller

  • ved å ikke oppfylle plikten til universell utforming eller individuell tilrettelegging

Les mer på stopdisk.no

 

Har du for eksempel opplevd:

… å bli nektet inngang eller deltakelse grunnet din hørselsutfordring?

> Det kan være et arrangement som ikke tilrettelegger for å ha med skrivetolk når du ber om det, eller misforståelser grunnet hørselen som gjør at du nektes inngang, tjenester eller deltakelse.

… at tilsynelatende nøytral praksis eller regler gjør at du i realiteten blir behandlet dårligere på grunn av din hørselsutfordring?

> Det kan for eksempel være en tjeneste det bare er mulig å ringe, eller som bare ringer deg.

… å ikke få jobben fordi du har en hørselsutfordring?

… at du ikke får den individuelle tilretteleggingen du har bedt om på jobben, og som du trenger for å klare arbeidsoppgavene dine?

… andre former for diskriminering på arbeidsplassen – trakassering, gjengjeldelse og forbigåelse som ansatt?

… at politiske råd eller møter ikke er tilgjengelig for deg, fordi det mangler mikrofoner og teleslynge?

… manglende universell utforming av publikumsbygg?

> Kanskje konserthuset, teateret eller kirken ikke hadde teleslynge, eller så dårlig akustikk og støy at du ikke kunne få med deg mye av det som skjedde.

… at du er på buss, tog eller annen kollektivtransport og det mangler annonsering på skjerm?

… at skole eller utdanning ikke er tilrettelagt for deg, eller for ditt barns hørselshemming?

… at opptak av forelesninger eller digitalt læringsmateriell på film som ikke er tekstet?

Alt dette er eksempler på forskjellsbehandling som kan være ulovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Du kan påklage slikt til Diskrimineringsnemnda. De avgjør om du har blitt diskriminert, og kan i mange tilfeller gi erstatning, oppreisning eller pålegg om retting. 

I denne veilederen finner du eksempler på ulike situasjoner med diskriminering, og informasjon om hvilke rettigheter og plikter du har. Du finner også informasjon om hvordan du kan dokumentere diskriminering og skrive klage til Diskrimineringsnemnda.

Veiledningen kan overføres til andre situasjoner med liknende diskriminering.

Har du for eksempel blitt hindret fra å delta på et arrangement, kan du følge veiledningen om nekt av varer og tjenester på grunn av hørselsutfordringer. Eller hvis du vil klage på manglende teleslynge i et politisk møte, kan du følge veiledningen om teleslynge i kulturhus.


Er du fortsatt usikker på om du har opplevd diskriminering?

Ta gjerne kontakt med HLF på , Stopp Diskrimineringen, eller Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) som også kan veilede deg.

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding