Hopp til innhold

Dine rettigheter:

Tilretteleggingen skal være individuell. Det betyr at den skal ta utgangspunkt i dine individuelle behov. Du har ikke krav på universell utforming av arbeidsplassen. Det er en generell, og dermed ikke en individuell form for tilrettelegging. 

Du har rett til egnet tilrettelegging. Dette betyr at arbeidsgiver sammen med deg må finne fram til en tilrettelegging som kan hjelpe deg.

Hvilke plikter har du?

  • Du må selv medvirke for å få på plass tilretteleggingen. Det må du gjøre på flere måter:
  • Du må gi arbeidsgiver god informasjon om hva du trenger og hvorfor. 
  • Du må være villig til å diskutere ulike løsninger.
  • Du må være villig til å prøve ut ulike løsninger. Dette gjelder bare løsninger som faktisk kan hjelpe deg. 

Hvor går grensene for min rett til individuell tilrettelegging? 

  • Du har ikke krav på tilrettelegging hvis det er for dyrt. 
  • Du har ikke krav på tilrettelegging hvis den er nesten umulig å gjennomføre i praksis. 
  • Du har heller ikke krav på at de lager en ny stilling for at du skal kunne fortsette å jobbe. 
  • Din tilrettelegging må ikke gå for mye ut over de andre ansatte. 
  • Du har ikke krav på at tilretteleggingen er optimal. 
  • Det finnes ingen klare regler for hvor grensen går. Det forventes mer av store arbeidsplasser enn små. Det forventes også mer av arbeidsplasser med god økonomi. Hvis Nav dekker mye av utgiftene til tilrettelegging, vil det være vanskelig for arbeidsgiver å si at tilretteleggingen er for dyr. 

Hvem bestemmer hvilke tilretteleggingstiltak du kan få?

Det er viktig at tilretteleggingen faktisk hjelper deg. Så lenge tilretteleggingen gjør dette, er det arbeidsgiver som bestemmer hvilken tilrettelegging du skal få. Men de må diskutere de ulike alternativene med deg først. 

Hvordan kan tilretteleggingen se ut?  

Tilrettelegging kan være fysisk arbeidsmiljø, arbeidsoppgaver eller måten arbeidet blir organisert. Arbeidsgiver skal først se om det er mulig for deg å fortsette i samme jobb. 

Hvis du jobber på et sted med flere avdelinger, skal de vurdere alle avdelingene hvis du ikke kan fortsette i samme jobb. 

 

Hvilke rettigheter har du når det gjelder universell utforming av arbeidsplassen? 

Du har ikke krav på universell utforming av arbeidsplassen. Men lover og regler kan brukes som argumenter, ikke bare som krav. Her er to typer regler du kan bruke som argumenter for universell utforming av arbeidsplassen: 

Hvor kan du finne mer informasjon om hvilke rettigheter du har? 

Se LDOs praktiske veileder om tilrettelegging i arbeidslivet.

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding