Hopp til innhold

I TEK17 § 13-6 punkt 4 heter det at «i byggverk for publikum og arbeidsbygning skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr, med mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god taleforståelse. Inngangen til rom med forsterket lyd- og taleoverføring skal være tydelig merket».

Flere byggtekniske regler for universell utforming er fastsatt i Byggteknisk forskrift (TEK17). En forskrift er utfyllende regler om det som står i loven. Følges ikke kravene til universell utforming i TEK17, kan det sammen med de overordnede bestemmelsene i § 17 være diskriminering.   

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig uavhengig av funksjonsnedsettelse. Samtidig heter det i loven at plikten ikke gjelder utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten – les mer om dette i § 17. Det er en vurdering i loven som åpner for at en virksomhet kan unntas krav til universell utforming, hvis det koster for mye eller er for vanskelig. Installering av teleslynge er vanligvis hverken krevende eller kostbart å installere. 

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding