Velkommen til Hørselshemmedes Landsforbund i Nedre Romerike

En kvinne og et barn sitter i stol og leser sammen

Lokallaget består av frivillige som gjør en viktig jobb for hørselsaken i ditt nærmiljø. Mange lokallag har også likepersoner som er gode støttespillere for andre med hørselsutfordringer.

Hørselshemmedes Landsforbund i Nedre Romerike

Dersom du ønsker mer informasjon om lokallagets arbeid, møter eller andre aktiviteter ta kontakt med din lokale kontaktperson. Ønsker du selv å bidra, er du hjertelig velkommen.

Ta kontakt

E-post:

hlf.nedre.romerike@gmail.com

Mobiltelefon:

900 36 136

Adresse: v/Sidsel Borgen

Tillitsvalgte Nedre Romerike

Jan Arild Aasnes

Varamedlem

jan.aasnes@gmail.com

Mob: 909 28 162

Sidsel Borgen

Leder

sidselborgens@gmail.com

Mob: 900 36 136

Inger E Johannessen

Studieleder

inger@eposten.be

Mob: 959 08 627

Inger E Johannessen

Styremedlem

inger@eposten.be

Mob: 959 08 627

Marit I Elfstrøm Larsen

Sekretær

maritelfstroml@gmail.com

Mob: 988 25 123

Ellen Ulvin

Studieleder

ellenulvin@gmail.com

Mob: 974 09 180

Olav Ødegård

Kasserer

olavodegard45@gmail.com

Mob: 909 17 357

Nina Østreng

Styremedlem

nina.ostreng@gmail.com

Mob: 932 55 132