Velkommen til Hørselshemmedes Landsforbund på Flå og Nes

En kvinne og et barn sitter i stol og leser sammen

Lokallaget består av frivillige som gjør en viktig jobb for hørselsaken i ditt nærmiljø. Mange lokallag har også likepersoner som er gode støttespillere for andre med hørselsutfordringer.

Hørselshemmedes Landsforbund på Flå og Nes

Dersom du ønsker mer informasjon om lokallagets arbeid, møter eller andre aktiviteter ta kontakt med din lokale kontaktperson. Ønsker du selv å bidra, er du hjertelig velkommen.

Ta kontakt

E-post:

agsolli@hotmail.com

Mobiltelefon:

975 84 201

Adresse: v/Anne Grethe Solli

Tillitsvalgte Flå og Nes

Ranveig Arnø

Styremedlem

ranveigarno@gmail.com

Mob: 415 86 721

Åge Bråthen

Styremedlem

Mob: 926 51 521

Tom Christoffersen

Styremedlem

christoffersentom64@gmail.com

Mob: 994 33 834

Bernt Gløtberget

Styremedlem

Mob: 454 54 701

Kåre Grøsland

Nestleder

Mob: 996 90 362

Hallvard Edvin Haga

Kasserer

hhaga@live.com

Mob: 906 59 805

Rose Adele Olufsdotter Hovden

Varamedlem

roseadele@hotmail.com

Mob: 926 86 211

Tor Ockar Magnussen

Styremedlem

Mob: 911 70 830

Anne Grethe Solli

Leder

agsolli@hotmail.com

Mob: 975 84 201

Asta Magnvor Teigen

Sekretær

magteige@online.no

Mob: 456 05 586

Hanne Tollefsrud

Varamedlem

Mob: 950 21 218