Velkommen til Hørselshemmedes Landsforbund i Innlandet

En familie spiser frokost og snakker sammen rundt et bord

Hørselshemmedes Landsforbund sine fylkeslag består av frivillige som gjør en viktig jobb for hørselsaken. Fylkeslagets hovedoppgave er å samordne arbeidet for hørselshemmede innenfor fylket, og skal fungere som bindeledd mellom sentrale og lokale ledd i HLF.

Hørselshemmedes Landsforbund i Innlandet

Mange lokallag har også likepersoner som er gode støttespillere for andre hørselshemmede.


Dersom du ønsker mer informasjon om fylkeslagets arbeid, møter eller andre aktiviteter ta kontakt med din lokale kontaktperson, kontaktdetaljer finner du nedenfor. Ønsker du selv å bidra er du selvsagt hjertelig velkommen.I regi av både fylkeslaget og lokallagene arrangeres det en rekke kurs og samlinger. Her kan du møte likesinnede og få støtte og inspirasjon.


Det arrangeres også temamøter om ulike hørselsutfordringer. Her får du viktige råd til hvordan du kan mestre hverdagen dersom du for eksempel lever med nedsatt hørsel eller tinnitus.

Ta kontakt

E-post:

stig.nordsveen@hotmail.com

Mobiltelefon:

920 14 968

Adresse: v/Stig Nordsveen

Tillitsvalgte Innlandet

Per Lavrans Bådshaug

Studieleder

per.baadshaug@hotmail.no

Mob: 900 62 294

Barbro Johannesen

1. vara

barbro.johannesen@hlf.no

Mob: 948 96 586

May Helene Lundberg

Kasserer

may.lundberg@hotmail.com

Mob: 948 67 489

Inga Marie Norderhus

Nestleder

i-mnor@online.no

Mob: 971 68 455

Stig Nordsveen

Leder

stig.nordsveen@hotmail.com

Mob: 469 27 671

Liv Karin Vambeset Skogen

Styremedlem

liv.karin.skogen@gmail.com

Mob: 947 91 775

Vidar Tuer

Sekretær

hlfsolor.sekreter@gmail.com

Mob: 917 56 710

Berulf Vaagan

Styremedlem

bvaagan@online.no

Mob: 901 22 145

Randi Wahlsten

2. vara

randiwah@outlook.com

Mob: 414 01 413

Fylkeskontakter

Randi Asbjørnsen

Fylkeskontakt for store hørselstap (Vara)

randi@bakkestumpen.no

Mob: 902 38 877

Olav Austdal

Fylkeskontakt for Tinnitus

austdalolav@gmail.com

Mob: 900 38 625

Marit Berget Brenneng

Fylkeskontakt for CI

marit.brenneng@hlf.no

Mob: 456 02 083

Marianne Bråthen Geitz

Fylkeskontakt Arbeidsliv

marianne.geitz@hlf.no

Mob: 952 71 089

Kari Helleberg

Fylkeskontakt for CI (Vara)

kahelleberg@gmail.com

Mob: 957 65 988

Barbro Johannesen

Fylkeskontakt for store hørselstap

barbro.johannesen@hlf.no

Mob: 948 96 586

Kay Oskar Korsmo

Fylkeskontakt Arbeidsliv (Vara)

hlfsolor.leder@gmail.com

Mob: 907 64 928

Ruth Edel Kvålshagen

Fylkeskontakt for foreldre og barn

rkvalshagen@gmail.com

Mob: 917 12 083

Astri Solveig Mani

Fylkeskontakt for Ménière

main.mani@hotmail.com

Mob: 977 23 346

Bjørn Helge Olsen

Fylkeskontakt for høreapparatbrukere

bjorn.helge.olsen@gmail.com

Mob: 900 79 826

Ragna Elisabeth P Reitan

Fylkeskontakt for Ménière (Vara)

ragnareitan@hotmail.com

Mob: 913 81 308

Ove Asbjørn Åslie

Fylkeskontakt for Tinnitus (Vara)

ove@leffmann.com

Mob: 916 59 616

Hans Øvergaard

Fylkeskontakt for høreapparatbrukere (Vara)

hans-overgaard@hotmail.com

Mob: 418 02 284