Hopp til innhold

Svein Erik Eriksen

Tinnitus Høreapparatbrukere


Mob: 954 50 684

Ove Asbjørn Åslie

Tinnitus Høreapparatbrukere Nærpersoner/pårørende


Telefon: 628 16 381
Mob: 916 59 616

kontaktes etterm./kveld

Alf Tore Sørhage

Tinnitus Høreapparatbrukere


Telefon: 612 11 350
Mob: 482 67 849

Torbjørn Briskodden

Tinnitus Høreapparatbrukere


Mob: 901 32 399

Raymond Andreassen

Tinnitus Høreapparatbrukere Yrkesaktive


Mob: 915 35 663

Kontaktes på sms.

Anne Margrete Gåsvær

Tinnitus Høreapparatbrukere


Mob: 416 63 604

Kontaktes man-fre kl 17-21.

Mona Sjonbotn

Tinnitus Høreapparatbrukere


Mob: 911 58 147

kontaktes alle dager

John Egil Johnstad

Tinnitus


Mob: 906 87 599

Anne Marie Frøland

Tinnitus Høreapparatbrukere Sterkt tunghørte/døvblitte CI-brukere


Mob: 911 91 272

Ina Wistrøm

Tinnitus


Telefon: 464 25 453
Mob: 464 25 453

Svein Egil Nordstrøm

Tinnitus Høreapparatbrukere Nærpersoner/pårørende


Mob: 406 42 655

Kontaktes kl 09-22.

Sven Hansen

Tinnitus Høreapparatbrukere


Mob: 901 38 225

Kontaktes helst på epost, man-fredagl 10 - 18

Vigdis Hjelle Øyrann

Tinnitus Høreapparatbrukere


Mob: 924 04 762

Lars Mogens Stølen

Tinnitus Høreapparatbrukere


Mob: 970 35 460

Er å treffa på Helsesenteret i Gaupne 3. onsdagen i månaden,eller på telefon 97035460 eller e-post

Jan-Martin Hafskjold

Tinnitus Høreapparatbrukere


Mob: 995 81 074

Svein Lien

Tinnitus Høreapparatbrukere


Mob: 414 31 704

Kontaktes kl 18-19.

Swet Fang Reitan

Tinnitus Høreapparatbrukere


Mob: 480 90 736

Kan kontaktes på sms.

Jan Torp Pharo

Tinnitus


Mob: 906 47 128

Tlf.henvendelser kun kl 09-15 på hverdager. e-post hele døgnet.

Inge Kate Nøvik

Tinnitus Høreapparatbrukere


Telefon: 380 95 609
Mob: 915 96 774

Bjørn Velle

Tinnitus Høreapparatbrukere Sterkt tunghørte/døvblitte


Mob: 920 40 629

kontketes kl 16-20.

Marit Berget Brenneng

Tinnitus Høreapparatbrukere CI-brukere


Mob: 456 02 083

Kontaktes på epost.

Ronny Svenøy

Tinnitus


Telefon: 712 61 201
Mob: 909 80 009

Kontaktes kl 9-22.

Brit Berge Ringdal

Tinnitus


Telefon: 702 52 105
Mob: 938 71 111

Ikke lørdag og søndag.

Karl Edvard Tronstad

Tinnitus Høreapparatbrukere


Mob: 970 42 158

Ikke lør-søn.

Jarle Oddmar Arne Solheim

Tinnitus Høreapparatbrukere


Telefon: 770 91 370
Mob: 974 78 254

Mariane Høstmark

Tinnitus Høreapparatbrukere Yrkesaktive


Mob: 906 47 263

kontaktes på sms frem til kl 2130.

Thor Gunnar Jakobsen

Tinnitus


Telefon: 907 57 250
Mob: 907 57 250

Berit Fatnes Valskår

Tinnitus Høreapparatbrukere


Mob: 918 05 233

Else Marie Isaksen

Tinnitus Meniere Høreapparatbrukere


Mob: 480 32 491

Kan kontaktes kl 09-20.

Stein Tore Paulsen

Tinnitus Høreapparatbrukere


Telefon: 778 49 373
Mob: 995 37 091

- Hjelper gjerne andre

Jeg informerer så godt jeg kan og hjelper til med praktiske ting som for eksempel det å bytte slanger til høreapparatet, sier Kari Dahl, frivillig likeperson i HLF

Kari Dahl er en av mange frivillige likepersoner i HLF. Som erfaren høreapparatbruker hjelper hun gjerne andre.

- Folk synes det er godt å snakke med en som skjønner hva det å bruke høreapparat dreier seg om, forteller Kari.

Hun fikk sine første høreapparater tidlig på 90-tallet.

- Jeg slet selv med å få høreapparatene til å fungere, og så raskt betydningen av å få personlig hjelp. For meg er det en stor drivkraft å kunne hjelpe andre. Og det er ikke bare eldre som trenger hjelp. Vi har også holdt kurs for hørselshemmede i yrkesaktiv alder og det var mange som ikke var klar over sine rettigheter.

- Mange som bruker høreapparat vet for lite om hørsel, om høreapparater og andre hjelpemidler som er tilgjengelig. Jeg informerer så godt jeg kan og hjelper til med praktiske ting som for eksempel det å bytte slanger til høreapparatet. Jeg forsøker også å motivere til bruk av høreapparat, fordi jeg har sett hvor stor betydning det er for mange å høre igjen.

Kari hjelper høreapparatbrukere som tar kontakt med henne. Hun er også rundt på eldresentre og sykehjem for å hjelpe til, slik at det lille, viktige hjelpemiddelet fungerer som det skal. Hun vet det er med på å gjøre hverdagen bedre.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding