Slik får du fram tekstingen på TV

En person som holder fjernkontroll med tv i bakgrunnen

Det er to måter å hente fram teksting selv på, via tekst-TV og såkalt DVB-teksting.

Kringkastingsforskriften stiller krav om teksting til NRK og kommersielle fjernsynskanaler med minst fem prosent seerandel.

NRK skal tekste både ferdigproduserte programmer og direktesendte programmer hele døgnet, så langt det er teknisk og praktisk mulig. Unntaket er distriktsendinger og samiske programmer, men disse skal tilgjengeliggjøres med tekst når de legges ut i audiovisuell bestillingstjeneste (NRK nett-TV).

For de kommersielle kanalene, som i dag er TV 2 og TV Norge, er kravene at alle programmer på hovedkanalen må tekstes i tidsrommet mellom 18 og 23. Det gjelder både ferdigprodusert innhold og direktesendinger.

Det er to måter å hente fram teksting av TV-programmer selv:

Via tekst-TV. Se hvilken tekst-TV-side du må bruke, i menyen til høyre.
Som et språkvalg (DVB-tekst)

DVB-tekst (Digital Video Broadcasting).
I en ny digital TV-verden kan tekstingen hentes inn som et språkvalg, såkalt «teksting for hørselshemmede», via fjernkontrollen. Rent teknisk fungerer det slik at teksten sendes separat samtidig med bildet. Denne måten å hente inn tekst på er ofte mer lesbar og passer bedre tidsmessig til bildet enn tekst-TV-tekstingen.

Alle TV-tilbydere er pålagt å tilby teksting for hørselshemmede, men de enkelte TV-tilbyderne har valgt ulike måter å hente inn teksten.

Tekst via tekst-TV

Via disse tekst-TV-sidene kan du hente inn teksting for hørselshemmede:

 • NRK1 side 777
 • NRK2 side 444
 • NRK3 side 333
 • TV2 side 222
 • TV3 side 333
 • TV Norge side 299
 • STV1 og SVT2 side 199
 • TV4 side 890
 • DR1 og DR2 side 888

NB. Teksting via tekst-TV vil på sikt forsvinne. Grunnen til dette er den teknologiske utviklingen.

Slik henter du fram DVB-teksten

 • Riks-TV (ekstern lenke)
 • Altibok (ekstern lenke)

Viasat

 1. Trykk Options på fjernkontrollen
 2. Velg Undertekster
 3. Velg Finsk med piltastene (det blir likevel norsk)

Get/Telia

 1. Trykk på EXIT på fjernkontrollen
 2. Velg Innstillinger > Brukeroppsett > Språk
 3. Bla ned til 1. valg undertekst > Bla til siden til Dansk (det blir likevel norsk)
 4. Trykk på blå knapp for å komme tilbake til TV-sendingen.

Telenor/Canal Digital

 1. Gå til kanalen du ønsker
 2. Trykk OK eller høyre piltast
 3. Trykk pil ned
 4. Trykk pil til høyre 4 ganger til "Lyd og tekst" er markert
 5. Trykk Undertekster

I tillegg har Canal Digital Norge (parabol/satellitt) fem norske kanaler som er tekstet for hørselshemmede på kanallisten 300-304. Disse er TV2, TV Norge, Max, Vox og FEM.

Nextgentel

 1. Trykk "i" på fjernkontrollen
 2. Bla til høyre til > Undertekst språk

Se også oversikt fra NRK over hvordan man får fram DVB-tekst (ekstern lenke)

Lyttehjelpemidler til TV

Teksting av tv-programmer er et godt hjelpemiddel for å få med deg hva som blir sagt.

Om du har nedsatt hørsel og trenger forsterkning for å høre TV så kan NAV dekke utstyr med enten en streamerløsning, halsslynge, lyttebøyle, stolslynge eller teleslynge som kobles til din TV. Noen av disse løsningene kan også kobles til radio.

Ta kontakt med din kommunale hørselskontakt for å få en oversikt over hvilke hjelpemidler som kan være aktuelle for deg. Den kommunale hørselskontakten er Hjelpemiddelsentralens forlengede arm ut i kommunen og kan bistå med søknaden slik at du kan få det hjelpemiddelet du trenger.