Hopp til innhold

Lån av hørselstesthengeren

REGLER FOR LÅN AV HØRSELSTESTHENGEREN

Pkt.1 er endret i samsvar med vedtak i HLF Agders fylkesstyremøte 30.11.2022

 

  1. Alle bestillinger av hørselstesthengeren registreres fortløpende på hjemmesiden til HLF. Velg HLF Lokalt i menyen oppe til høyre, og deretter HLF Agder. Lokallag som ønsker å låne hengeren sjekker her om den er ledig på ønsket tidspunkt. Boksen bestilles så tidlig som mulig ved E-post (), Asbjørn Halvorsen, som registrerer bestillingen på hjemmesiden. Lån av hengeren til større messer/arrangementer i lokallagenes distrikt prioriteres. Bestilling til slik bruk må skje innen utgangen av februar. Deretter gjelder prinsippet "Først til mølla...".

  2. Tilhengeren med testboksen hentes og returneres etter nærmere avtale. Låner avtaler med boksansvarlige om lån og tilbakelevering av nøkler til henger og hengerfestelås.

  3. Lokallaget som låner hengeren ordner selv transport av hengeren og dekker transportkostnader.

  4. Hengeren skal alltid være låst når den ikke er i bruk (dør og wire over baklem), og lås på hengerfeste skal være påsatt. Audiometeret skal ikke oppbevares i hengeren.

  5. Låner av hengeren er ansvarlig for at alle som skal kjøre hengeren har nødvendig førerkort for å kjøre med tilhenger, samt at vekt ikke overstiger den tilhengervekt og høyeste vogntogvekt som er tillatt ifølge trekkbilens vognkort. Aktuell vekt på tilhenger med testboks og annet medfølgende utstyr er ca 1000 kg. Husk at høyeste lovlige hastighet ved kjøring med tilhenger er 80 km/t uavhengig av mulig høyere fartsgrense på veien! Høyde på tilhengeren er 2,75 m.

  6. Hørselstestboksen må til enhver tid være forsvarlig festet inne i hengeren under kjøring. Kontroller spesielt at rammen med de øverste festene er skikkelig på plass på boksen, og at de fire festestroppene er godt strammet.

  7. Ved eventuell skade på tilhenger eller testboks m/ medfølgende utstyr, må låntager dekke alle utgifter til reparasjon eller utskifting av skadet utstyr,inkludert egenandel ved forsikringsskade.

  8. Henger og testboks rengjøres/ryddes innvendig etter bruk. Utvendig vask ved behov.

  9. HLF Agder ønsker oversikt over bruken av testboksen. Etter bruk sender låntakerne en kortfattet rapport som skal omfatte sted, type arrangement og antall personer som ble testet. Videre rapporteres eventuelle mangler/skader på henger, testboks og audiometer. Rapporten sendes Asbjørn Halvorsen på E-post (). Brukerne må selv sørge for kopiering av audiogram. Kopioriginal ligger i bagen til audiometeret.

 

I testboksen medfølger et manuelt Madsen audiometer. Dette ble sist kalibrert i desember 2019. Kalibrering skal utføres hvert annet år. Dersom lokallaget som låner boksen disponerer eget PC-basert audiometer, kan dette greit brukes i boksen. USB-kabelen fra øreklokkene til PC må da strekkes ut gjennom døren i boksen.

 

Det anbefales at de som ønsker å låne boksen følger med på hjemmesiden (Se pkt. 1 ovenfor. Da kan brukerne lettere samordne kjøring av boksen, slik at transportkostnadene blir minst mulig for de enkelte lokallagene.

 

Det vises forøvrig til reglene for hørselstesting fra HLF sentralt. Disse finnes oppslått på testboksen.

 

Bestillinger 2023. Oppdatert 29.05.2023

 

03.06.23: HLF Søgne og Songdalen - HØT Porsmyrdagen

14.08.23 - 18.08.23: HLF Sentralt: Arendalsuka

25.08.23 - 27.08.23: HLF Froland, Åmli, Evje og Hornnes: HØT Dølemomarknaden

01.09.23 - 03.09.23: HLF Risor...  HØT Brokelandsheiadagwene

10.09.23: HLF Søgne og Songdalen - HØT Elvefestivalen

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding