Hopp til innhold

Egil Bergum

Høreapparatbrukere


Mob: 920 63 935

Ikke helg

Arve Lund

Tinnitus Høreapparatbrukere


Mob: 412 10 252

Vibeke Bryn

Meniere Høreapparatbrukere


Mob: 942 33 753

Svein Lien

Tinnitus Høreapparatbrukere


Mob: 414 31 704

Kontaktes kl 18-19.

Oddvar Johan Arntsen

Høreapparatbrukere


Mob: 901 78 116

Marit Kolseth

Tinnitus Høreapparatbrukere


Mob: 992 78 096

kontaktes kl 12-21.

Inger Svendsen Berg

Høreapparatbrukere Sterkt tunghørte/døvblitte


Mob: 905 68 678

Brit Mari Edvardsen Sande

Tinnitus Høreapparatbrukere


Telefon: 667 90 225
Mob: 918 82 377

Bjørg Madsen

Høreapparatbrukere


Mob: 909 41 311

Hva gjør en likeperson?

HLFs likepersontilbud er et supplement til det offentlige rehabiliteringstilbudet. HLFs likepersoner gjør en frivillig jobb og skal, gjennom sine egne erfaringer og kunnskap, gi hjelp som:

*være en god samtalepartner
*motivere til å bruke aktuelle hjelpemidler
*informere
*gi råd og veilede

HLFs likepersoner har gjennomført opplæringskurs og er godkjente til å utføre likemannsarbeid innenfor den gruppen man har egen erfaring fra og er sertifisert for.

Likepersoner har taushetsplikt. Det koster ikke noe å benytte en likeperson.

En likeperson skal være bevisst sin rolle ovenfor det offentlige hjelpeapparatet og skal ikke gå inn i behandlerrollen. Det er brukeren som avgjør om han eller hun ønsker kontakt med en likemann.

Likepersonsarbeidet er frivillig og den enkelte likeperson kan sette begrensninger i forhold til hvor og når man ønsker å utføre likepersonstjenester.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding