Hopp til innhold

Her følger nytt fra HLF Bærum.

Medlemsundersøkelse
Laget gjennomførte høsten 2015 en medlemsundersøkelse blant alle med registrert e-postadresse. Hensikten var å få medlemmenes syn på lagets arbeid samt å få innspill og forslag til eventuelle nye aktiviteter. Vi mottok vel 30 svar. I hovedsak sa de som svarte seg fornøyde med aktivitetsnivå og – form. Noen supplerte imidlertid med ideer og forslag til nye aktiviteter. Styret takker for engasjementet som ble vist og ser på tilbakemeldingene som god inspirasjon til arbeidet med fremtidige aktivitetsplaner.

HLF Bærums aktivitetsplan for 2016 som ble presentert på årsmøtet i februar signaliserer et øket aktivitetsnivå fra laget. Informasjonsvirksomheten overfor så vel medlemmer som publikum generelt, intensiveres.

Det legges opp til flere åpne møter, systematisk informasjonsvirksomhet overfor seniorsentrene, faste møtedager med likepersoner og deltakelse i publikumsrettede arrangementer som Sandvika Byfest og lignende. To utflukter er planlagt, begge i samarbeid med HLF Asker. Vi anser for øvrig dette samarbeidet med nabolaget i vest som viktig og nyttig for begge parters medlemmer. Det vil kunne gi bedre utnyttelse av våre ressurser med økt møte- og informasjonstilbud som resultat.

I tillegg planlegges intensivert informasjon overfor lokale myndigheter samt skjerping av kontrollen med teleslyngeinstallasjonene i offentlige lokaler. Lagets rolle i Bærum kommunes Funksjonshemmedes Råd er en kanal som skal benyttes til dette.

E-postadresser
E-post er en rask og effektiv måte for kommunikasjon mellom styret og medlemmer og omvendt. Ordinær brevpost og annonsering er både arbeidskrevende og dyrt. Styret ønsker derfor i størst mulig utstrekning å kunne sende informasjon om møter og andre aktiviteter pr. e-post. For å gjøre dette er det imidlertid behov for å oppdatere vårt medlemsregister utover de knapt 500 med e-postadresser vi har i dag. Vi skal love at vi ikke fyller din innboks med unødig post -  kun viktig og nyttig informasjon for deg som medlem. Ønsker du å motta e-postmeldinger fra oss fremover send navn og e-postadresse med til:

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding