Hopp til innhold

Velkommen til HLF Kongsberg, et av 200 lokallag i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund).

 

 

SISTE:  Til med­lemmer i
HLF Kongsberg Hørselslag


Les om årsmøtet 11. februar 2020 !!

HLF Kongsberg skal avholde års­møte med blant annet valg av nytt styre tirsdag 11. februar 2020.
Årsmøtet er i kafeen på Nymoen­senteret og starter kl. 18.00.
Klikk her for å se nettsiden for årsmøtet.

Et lokal­lag i HLF (Hørsels­hemmedes Lands­forbund) har mange mulig­heter til aktivi­teter som vil være til hjelp for menne­sker som sliter med hørselen på ulike vis. Det er et spenn­ende arbeid hvor en kommer i kontakt med mange trivelige menne­sker. HLF Kongsberg er fra i år også en del av HLF Viken, noe som gir ytter­ligere mulig­heter for kursing og sam­vær med dyktige mennesker.

For at laget skal kunne fort­sette å fungere, er vi av­heng­ige av et fungerende styre. Like­personene (tidl. "hørsels­hjelperne") vil fort­sette med å yte service som nå.

Det laget trenger for å kunne fort­sette med samme aktivitet etter års­møtet er derfor nye frivillige til styret, - deriblant en sekretær og en kasserer.

Lagets fremtid er avhengig av at noen svarer positivt på denne henvend­elsen. Dersom vi ikke klarer å etablere et nytt styre, vil sammen­-slåing med et annet lokal­lag eller ned­legg­else av lokal­laget være neste skritt.


Svar kan gis på e-post til hlf.kongsberg@gmail.com
innen 4. februar eller på årsmøtet.

Vil du vite mer før du svarer kan du kontakte under­tegnede på telefon eller sende spørs­målene dine på e-post til hlf.kongsberg@gmail.com

Du finner mer informa­sjon om hørsels­laget og program for års­møtet her på våre nettsider: www.hlf.no/kongsberg

 

På vegne av styret
Elsa J. Paulsen
Leder HLF Kongsberg
Tlf. 911 18 047
 

 

Om HLF Kongsberg Hørselslag:

Lokallaget har frivillige som gjør en viktig jobb for hørselsaken i ditt nærmiljø.

I likhet med mange lokallag i HLF har også vi likepersoner som er gode støttespillere for andre hørselshemmede. Disse finner du under fanen "Likepersoner"

Lokallaget  avholder sine møter på Nymoensenteret i Storgata 31 på Kongsberg. Her har vi også kontor, hvor vi gir hørselshjelp og selger batterier og diverse rekvisita.

Kontoret holdes åpent en fredag i måneden (unntatt juni, juli og desember). Se datoer og tid under fanen "Salg og hørselshjelp"

Ønsker du mer informasjon om lokallagets arbeid, møter eller andre aktiviteter ta kontakt med din lokale kontaktperson. Kontaktdetaljer finner du nedenfor. Ønsker du selv å bidra for hørselssaken, er du hjertelig velkommen.

Medlemmer i HLF har en rekke fordeler, les mer om hvordan du kan bli medlem her.

Snarvei til denne nettsiden: www.hlf.no/kongsberg

(Du kan lagre denne snarveien i bokmerkene i nettleseren din).

Ta kontakt for å vite mer:

E-post:
Mobiltelefon:91118047

Se tillitsvalgte

Har du hørselsutfordringer?

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding