Hopp til innhold

Eva Othelie Bliksvær

Høreapparatbrukere


Mob: 979 34 565

Grete Kristoffersen

Tinnitus Høreapparatbrukere Yrkesaktive


Mob: 414 33 806

Kjell Arne Bukaasen

Høreapparatbrukere Sterkt tunghørte/døvblitte


Mob: 901 64 123

Marianne Bråthen Geitz

Høreapparatbrukere Yrkesaktive


Telefon: 952 71 089
Mob: 952 71 089

Ingen kontakt etter kl 2130.

Ove Asbjørn Åslie

Tinnitus Høreapparatbrukere Nærpersoner/pårørende


Telefon: 628 16 381
Mob: 916 59 616

kontaktes etterm./kveld

Terje Lorentz Trandem


Telefon: 628 35 175
Mob: 951 00 259

Hva gjør en likeperson?

HLFs likepersontilbud er et supplement til det offentlige rehabiliteringstilbudet. HLFs likepersoner gjør en frivillig jobb og skal, gjennom sine egne erfaringer og kunnskap, gi hjelp som:

*være en god samtalepartner
*motivere til å bruke aktuelle hjelpemidler
*informere
*gi råd og veilede

HLFs likepersoner har gjennomført opplæringskurs og er godkjente til å utføre likemannsarbeid innenfor den gruppen man har egen erfaring fra og er sertifisert for.

Likepersoner har taushetsplikt. Det koster ikke noe å benytte en likeperson.

En likeperson skal være bevisst sin rolle ovenfor det offentlige hjelpeapparatet og skal ikke gå inn i behandlerrollen. Det er brukeren som avgjør om han eller hun ønsker kontakt med en likemann.

Likepersonsarbeidet er frivillig og den enkelte likeperson kan sette begrensninger i forhold til hvor og når man ønsker å utføre likepersonstjenester.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding