Hopp til innhold

Astrid Kamilla Røliaunet

Foreldre/barnkontakt


Anna Haukås Nordeide

Døvblittkontakt


Telefon: 563 47 067
Mob: 934 32 711

Halvdan Ramberg Moe

Yrkesaktiv kontaktperson


Mob: 908 32 158

Hilde-Jannecke Hellestvedt

Menierekontakt


Mob: 911 59 729

Reidar Breistein

CI kontaktperson


Telefon: 551 04 907
Mob: 908 92 922

Charlotte Barmen

Tinnituskontakt


Mob: 902 23 355

Hva gjør en fylkeskontakt?

For å støtte, ivareta og målbære ulike medlemsgruppers interesser på fylkesplan kan fylkeslagene velge fylkeskontakter på sine årsmøter.

Fylkeskontaktene har en tredelt funksjon:
• Brukerrepresentant for sin gruppe, talsperson

• Organisasjonskontakt/ ressursperson for fagutvalg, fylkeslag og lokallagene

• Fungere som likeperson for sin gruppe.

Fylkeskontakten skal samhandle med styret i fylkeslaget når det gjelder ulike aktiviteter for gruppen, blant annet likepersonsaktiviteter og kursvirksomhet.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding