Hopp til innhold

Halvdan Ramberg Moe


Mob: 908 32 158

Kontaktperson for yrkesaktive

Anna Haukås Nordeide


Mob: 934 32 711

Kontaktperson for sterkt tunghørte/døvblitte

Astrid Kamilla Røliaunet


Kontaktperson for foreldre og barn

Einar Sjur Valland


Mob: 908 46 584

Kontaktperson for tinnitus

Bjørn Sæle


Mob: 414 92 640

Kontaktperson for Ménière

Reidar Breistein


Mob: 908 92 922

Kontaktperson for CI

Hva gjør en fylkeskontakt?

For å støtte, ivareta og målbære ulike medlemsgruppers interesser på fylkesplan kan fylkeslagene velge fylkeskontakter på sine årsmøter.

Fylkeskontaktene har en tredelt funksjon:
• Brukerrepresentant for sin gruppe, talsperson

• Organisasjonskontakt/ ressursperson for fagutvalg, fylkeslag og lokallagene

• Fungere som likeperson for sin gruppe.

Fylkeskontakten skal samhandle med styret i fylkeslaget når det gjelder ulike aktiviteter for gruppen, blant annet likepersonsaktiviteter og kursvirksomhet.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding