Hopp til innhold

Astrid Øvrebø

Høreapparatbrukere


Telefon: 551 65 661
Mob: 913 62 877

Kan kontaktes hverdager kl 12-18.

Turid Hagelsteen

Høreapparatbrukere


Mob: 975 36 845

Kontaktes på epost eller sms

Trond Sjøvoll

Tinnitus Sterkt tunghørte/døvblitte


Unni Johanne Stenberg

Høreapparatbrukere


Mob: 911 28 075

Reidar Breistein

Høreapparatbrukere Sterkt tunghørte/døvblitte CI-brukere


Telefon: 551 04 907
Mob: 908 92 922

Matthias Viktorsson

Tinnitus Høreapparatbrukere Sterkt tunghørte/døvblitte


Mob: 908 48 438

Sidsel Kvassheim

Høreapparatbrukere

Mob: 936 30 295

Liv Huus Iversen

Høreapparatbrukere


Telefon: 559 30 354
Mob: 934 39 102

Inger Loneland

Sterkt tunghørte/døvblitte


Telefon: 553 17 696
Mob: 926 80 892

ønsker også å bli kontaktperson for CI

Hilde-Jannecke Hellestvedt

Sterkt tunghørte/døvblitte CI-brukere


Mob: 911 59 729

Elin Berit Hopland

Yrkesaktive


Telefon: 552 84 753
Mob: 995 20 505

Kontaktes mandager etter kl 18.

Bjørg Horvei

Høreapparatbrukere


Telefon: 553 47 724
Mob: 45449678 sms

Hva gjør en likeperson?

HLFs likepersontilbud er et supplement til det offentlige rehabiliteringstilbudet. HLFs likepersoner gjør en frivillig jobb og skal, gjennom sine egne erfaringer og kunnskap, gi hjelp som:

*være en god samtalepartner
*motivere til å bruke aktuelle hjelpemidler
*informere
*gi råd og veilede

HLFs likepersoner har gjennomført opplæringskurs og er godkjente til å utføre likemannsarbeid innenfor den gruppen man har egen erfaring fra og er sertifisert for.

Likepersoner har taushetsplikt. Det koster ikke noe å benytte en likeperson.

En likeperson skal være bevisst sin rolle ovenfor det offentlige hjelpeapparatet og skal ikke gå inn i behandlerrollen. Det er brukeren som avgjør om han eller hun ønsker kontakt med en likemann.

Likepersonsarbeidet er frivillig og den enkelte likeperson kan sette begrensninger i forhold til hvor og når man ønsker å utføre likepersonstjenester.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding