Hopp til innhold

Tilstede: Johan Schei. Ann Kristin Hoff (Kikki). Kjell Magne Aasen. Lasse Andreassen. Bodil M. Møllerløkken. 
Ikke tilstede: Elisabeth Jones.

Sak  1: Sekretær. Vår valgte sekretær på årsmøte i februar 2015, Elisabeth Jones har nå, 1. november meddelt formann Johan at hun ikke har anledning til å inneha vervet. Hun trekker seg umiddelbart. 
Vedtak: Bodil Marie Møllerløkken rykker opp som sekretær; fra å være styremedlem.

Sak  2: Brev fra Lillehammer Frivilligsentral v/leder Tone P. Larsen ble ble lest opp: Gjelder takk for bidrag ifbm teleslyngeanlegg. 

Sak  3: Annonse i avisa GD: Gjelder jobben som Likeperson og Batterisalg. Annonsen følger samme oppsett som før. Avisen legger ut annonsen fredag og mandag. Evt. endringer må vi selv gi beskjed om.

Sak  4: Hørselstesting. Skal vi ha ny gratis hørselstesting? Utstyret er hos Kikki og Kjell Magne.
Vedtak: Ja. Sted: Frivilligsentralen. Tid: kl 10.­13 (14??) Dato: Mandag 7. Desember. Samtidig er det batterisalg og Like­persontjenester. 

Sak  5: Lyd/Ulyd i barnehager. Sendt ut diverse materiell fra HLF sentralt  “Om God Lyd I Barnehager”. Vårt Lag har også fått dette.
Vedtak: Vi har ikke kapasitet til å være med.

Sak  6: Likepersons­arbeid: Med nå 4 ferdige utdannede Likepersoner, har vi bedre kapasitet til å dekke flere institusjoner. Gratulerer til deg Kjell Magne­;) velkommen på laget!!!! Vi er på plass igjen på Helsehuset; Avd C3, hver 2. tirsdag /mnd. V/ Bodil og Kikki. Vi er også på Skårsetlia Bo og Servicesenter. 15. November gjorde Bodil avtale med Busmoen Bo og Servicesenter kl 11­13.
Vedtak: Vi gir ikke opp, ­­er godt i gang! Vi må diskutere oss fram hvordan tilrettelegge arbeidet videre.

Sak  7: Kommunen har egen Hørselshjelper: Vi inviterer henne til Julebordet vårt for å presentere seg og sin(e) oppgave(r). Johan tar kontakt.

Sak  8 : Julemøte i HLF Lillehammer: Ja, som i fjor.
Vedtak: Undersøker om ledig for leie på YK­-Huset. Ønsker “Juletallerken” fra Jernbanecafeen, og underholdning ved Sjur Magnus. Kjell Magne snakker med S. Magnus. Han og Lasse står for innbydelse; både på mail og post. Kikki bestiller mat. Johan kontakter kommunens Hørselskontakt. Tidspunkt : kl 18.­21. Påmelding innen 23. november til Kikki. Dato onsdag eller torsdag?? Pris: Kr 300/350 
Vi møter opp kl 16.30 for å stelle i stand og pynte border. Kikki står for nødvendige innkjøp.

Eventuelt:

Sak   1 :  Brev fra Markedsavdelingen v/Chris Lyngaas i HLF sentralt: Gjelder salg av kalender 2016.
Vedtak: Nei, kalender er gått ut på dato….

Sak  2 : Nettbasert  PC-­kurs for valgkomite i lokallaget; en veiviser: et brev fra Organisasjonskonsulent Jorunn Fredheim, HLF sentralt. Kjell Magne kopierer kurset og formidler det til vår valgkomite­leder Grim Syverud.

Sak  3 : Invitere 2 tidligere medlemmer av styret til Julebordet; Per Roum m/ektefelle og Torkjell Haustveit m/ektefelle. Gjestene gratis, ektefeller betaler. V/ Johan

Sak  4 : Studieleder i HLF Oppland, Åse Harstad, inviterer til Lokallags­samling helgen 21.­22.november 2015 på Quality Hotel og Resort Hafjell, Øyer. Saken gjelder: Medlemsmodellen­; rekruttere, aktivisere og behalde medlemmar.
Deltar fra HLF Lillehammer: Kikki. Johan.

Sak 5: Valg i Lokallaget til neste år, 2016. Valgkomiteen med Grim Syverud (inkl Jette Rudshagen??) må kontaktes for å få valgt nytt styre. Et ​FORSLAG​, om helsa vår er god nok….?? gjenvalg Johan ­leder,?Kjell Magne som Nestleder, Kikki er kasserer, ? Bodil som sekretær, og Lasse ?styremedlem, er nett­ansvarlig. Nytt Styremedlem??

Sak 6: Johan opplyser at det er 2 Vaktmestere i kommunen som er behjelpelig med å installere hørsel­stekniske hjelpemidler. Pr.nå har vi ikke navn.

Sak 7 : Johan snakker om å ta kontakt med våre to lokale aviser; GD og Byavisa, om vi skal få lage en artikkel om Laget, hvem vi er og hva vi gjør. Endelig vedtak ikke fattet.

Sak 8 : Kunne vært ønskelig med navn,adresse og tlf­nr på alle Likepersoner på en oppslagstavle på Frivilligsentralen. Vi må kontakte Tone Larsen, leder der. Kanskje det samme også på Helsehuset og Bo og Service­sentrene???

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding