Hopp til innhold

Referat fra Styremøte 11. januar 2016

Sted :              Hos leder Johan Schei. Tidspunkt: kl 18.30.

Tilstede:          Johan Schei. Lasse Helle Andreassen. Ann Kristin Hoff. Kjell Magne Aasen. Bodil Marie Møllerløkken.

 

Sakliste:          1/16 : Johan legger fram saker fortløpende.

S.sak  2/16 : Ann Kristin gjennomgår regnskapet slik det foreligger pr. dags dato. Noen bemerkninger framkommer og tas til etterretning. Hun lager nytt utkast.

 S.sak  3/16 : Årets revisor av vårt regnskap er Randulf Møllerløkken

 S.sak 4/16 : ÅRSMØTE 2016 : Diskuteres og planlegges.
Vedtak: Årsmøte i  HLF Lillehammer blir enten onsdag 10.februar eller torsdag 11.februar 2016 på Frivilligsentralen. Grunn: 100% husleieøkning på YK-huset, altså billigere på FVS. Ann Kristin tar seg av bestilling av lokaler og servering; rundstykker fra Cafe Jernbanen. Endelig program ikke helt ferdigstilt. Lasse får i oppdrag å finne fram til 1-2 aktuelle filmer å vise fram. Fortelle litt om hjemmesiden vår. Trenger vi noe foredrag? Hva med vår nye Hørselskontakt i kommunen?
Ingen påmelding eller kostnader til de som kommer. Kjell Magne kaller inn til årsmøte via annonser i avisene GD og BY- avisa.Husk å nevne innkomne saker. Ann Kristin legger fram regnskap. Bodil lager årsrapport fra 2015.

S.sak  5/16 :  VALG:  Valg av nytt styre til HLF Lillehammer: Leder valgkomite Grim Syverud.Johan kontakter ham. Alle tar gjenvalg der det ut for. Leder Johan : litt i tenkeboksen. Nestleder Kjell Magne OK.
Ann Kristin OK. Lasse inn som styremedlem og nettansvarlig OK. Bodil er opprinnelig styremedlem og ikke på valg. Har vært fungerende sekretær i 2015, da vår valgte sekretær ikke hadde mulighet  til å fylle vervet. Bodil ble konstituert sekretær i november; og takker ja til å stille til valg(1år?)

S.sak  6/16 :  Har fortsatt ikke Yrkesaktiv gruppe på Lillehammer. Er det behov for det? Har heller ikke gruppeutvalg for diagnosegruppene Meniere, Tinnitus, CI-opererte mm. Barn født med hørselsproblemer regner vi med blir fanget opp av helsevesenet.

S.sak  7/16 :  Aksjonen  «Hvert Øre Teller» : Diskuterer.
Vedtak: JA, vi blir med innenfor aktuelle periode fra 24.mai-14.juni 2016. Ønsker å gjennomføre slik vi har gjort tidligere år. Bruker en (1) dag. Sted: Frivilligsentralen( må sikre oss plass). Dato: Torsdag 26.mai 2016 fra kl 10.00-17.00. OBS: det må lages en kjøreplan for hvordan få en best mulig utnyttelse av utstyret, da aksjonen pågår i hele fylket. Dette må i tillegg kalibreres; Kikki tar tak i det. Hun har også utstyret. Her må vi planlegge videre.

S.sak 8/16: Ingen videre aktiviteter planlagt.  

Vi har av praktiske årsaker hatt siste styremøtene privat hos Johan, da det er best for Lasses arbeidssituasjon pr.dato. Takk til deg Johan som tar i mot oss.
Var det slik at vi skulle ha noe økonomisk kompensasjon  for div utgifter vi har i Lagets regi? Vedtak?

Neste styremøte er på Frivilligsentralen 02.02.2016 kl 18.00.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding