Hopp til innhold

Resolusjon fra HLF Møre og Romsdal, vedtatt på årsmøtet den 19. mars 2023:

Hørselsvennlige og barrierefrie lokalmiljø

HLF Møre og Romsdal er et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 64 000 medlemmer. En million nordmenn har hørselsutfordringer som påvirker hverdagen ulikt. HLF arbeider for hørselshemmedes livskvalitet, likestilling og full deltakelse i alle livets sammenhenger. Noen har behov for omfattende rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre hverdagen. Stadig flere rammes av hørselsutfordringer og det er viktig å motvirke sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. 

Hørselshemmede utsettes for systematisk diskriminering på alle samfunnsområder, norsk lov beskytter ikke hørselshemmede mot diskriminering og Norge ivaretar ikke hørselshemmedes menneskerettigheter og lik rett til deltakelse. Dette er konklusjonen i en rapport utarbeidet av advokatfirmaet Nordhus og Aarø på vegne av HLF om hørselshemmedes diskrimineringsvern etter norsk og internasjonal rett.

Prinsippet om universell utforming er lik tilgang for alle til alle produkter, tjenester og samfunnsarenaer, som kulturtilbud, medier og reise. Samfunnet er i dag ikke universelt utformet, gjerne med utenforskap og diskriminering som konsekvens. Daglig møter hørselshemmede samfunnsskapte barrierer som følge av manglende universell utforming som gjør at man ikke får deltatt på lik linje med andre. Mangel på tekst, visuell informasjon, dårlig akustikk, fravær av teleslynge eller teleslynge som ikke fungerer gjør det vanskelig å få med seg det som blir sagt. Dette innebærer at mennesker med hørselsutfordringer fratas en reell mulighet til å delta på lik linje med andre på flere samfunnsarenaer. De personlige og samfunnsmessige omkostningene er store.

Behovet for et universelt utformet samfunn er nødvendig og avgjørende gjennom hele livsløpet, og innebærer tiltak som er nødvendig for noen, men nyttig for alle. Det må skapes inkluderende møteplasser.

Et hørselsvennlig og barrierefritt lokalsamfunn innebærer at:

·       Alle innbyggere må kunne kommunisere med kommunen skriftlig.

·       Arrangement i regi av kommunen må tekstes eller skrivetolkes.

·       Arrangement i regi av kommunen må være tilrettelagt med bruk av lyd- og taleoverføringsutstyr som teleslynge.

·       Hele reisekjeden, inkludert reiseinformasjon og systemer for nødvarslinger og evakuering må være tilgjengelig skriftlig og gis via skjerm.

·       Barnehager og skoler er universelt utformet og har nødvendig kunnskap og kompetanse i å undervise og ivareta barn med funksjonsnedsettelser.

·       Offentlige bygg som rådhus, kulturhus, kinoer, teater og idrettshaller skal ha god visuell informasjon og lyd- og taleoverføringsutstyr som teleslynge for å sikre god hørbarhet for alle.

·       Det bør informeres om hvordan arrangementene er tilrettelagt slik at publikum enkelt finner ut dette.

 

HLF Møre og Romsdal forventer at fylkeskommuner og kommuner tar universell utforming på alvor, og intensiverer arbeidet med å bygge ned barrierer og bidra til inkludering av alle og skape hørselsvennlige og barrierefrie lokalmiljø

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding