Hopp til innhold

Resolusjon fra HLF Møre og Romsdal, vedtatt på årsmøtet den 19. mars 2023:

Riktig hjelp når du trenger det, et helhetlig tilbud til hørselshemmede

HLF Møre og Romsdal er et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 64 000 medlemmer. En million nordmenn har hørselsutfordringer som påvirker hverdagen ulikt. HLF arbeider for hørselshemmedes livskvalitet, likestilling og full deltakelse i alle livets sammenhenger. Noen har behov for omfattende rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre hverdagen. Stadig flere rammes av hørselsutfordringer og det er viktig å motvirke sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. 

Hver femte nordmann har hørselsutfordringer. Det berører også nærpersoner og omgivelser ellers. Den enkelte bruker mye tid og krefter på å håndtere sin hørselsutfordring, gjennom bruk av hørselsteknologi og mestringsteknikker. Selv om dette letter hverdagen, får mange likevel over tid helseplager og opplever å stå mer eller mindre utenfor viktige arenaer og møteplasser. Det henger i stor grad sammen med samfunnsskapte barrierer mot likestilt deltakelse, fravær av gode helsetjenester i kommunene, lite hørselsfaglig kompetanse, få mestrings- og rehabiliteringstilbud og lange ventetider i spesialisthelsetjenesten for å komme til hørselsutredning. Utfordringsbildet møter ikke dagens tjenestetilbud. Det som er av tilbud, er lite helhetlig og varierer ut fra hvor man bor. En rapport fra Oslo Economics viser at hørselstap koster det norske samfunnet to milliarder årlig i produksjonstap. Legges tapt livskvalitet til er vi oppe i 38 milliarder pr år.

 

Hver dag brytes spesialisthelsetjenesteloven, fordi hørselsklinikkene er så presset på tid at det går ut over den faglige kvaliteten på tjenestetilbudet ved høreapparattilpasning. Det samme gjelder i etter tilpasning, hvor høreapparatbrukere ikke får den opplæring og oppfølging de har krav på. I dag er det for få øre-nese-hals spesialister, audiografer og audiopedagoger. Personer med tinnitus har et for dårlig tilbud og «banker på dørene», men ingen har tid. Hørselstesting utføres vilkårlig, til tross for at vi vet at ubehandlet hørselstap kobles til flere fysiske og psykiske sykdomsplager som demens, kognitiv reduksjon, muskel- og skjelettplager og sosial isolasjon. Det er behov for:

·       Kvalitetsnormering gjennom grep som sikrer kvalitet og likhet mellom klinikkene uavhengig geografi. Et viktig tiltak er å gjøre Norsk standard for Organisering av høreapparatområdet gjeldende.

·       Ressurser, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Hørselsfaglig kompetanse i kommunene, flere stillingshjemler for audiografer og audiopedagoger, flere avtalespesialister, ambulerende tjenester og interkommunale stillinger.

·       Tilbud som sikrer behandling, rehabiliterings- og mestringstiltak, samt god oppfølging med kontroller, informasjon og veiledning.


HLF Møre og Romsdal ber om at hørselsomsorgen prioriteres og at det utarbeides rammer for en hørselsplan lokalt i samarbeid med det regionale helseforetaket.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding