Hopp til innhold

HLF Møre og Romsdal vedtok følgende resolusjon på årsmøtet 2023:

Valgkampen skal være for alle

HLF ønsker et samfunn der alle kan delta, også i valgkampen 2023. HLF krever en universelt utformet valgkamp der alle kan delta på like vilkår, både som aktive politikere og som stemmeberettigete.

HLF Møre og Romsdal er et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 64 000 medlemmer. En million nordmenn har hørselsutfordringer som påvirker hverdagen ulikt. HLF arbeider for hørselshemmedes livskvalitet, likestilling og full deltakelse i alle livets sammenhenger. Noen har behov for omfattende rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre hverdagen. Stadig flere rammes av hørselsutfordringer og det er viktig å motvirke sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv.

Høsten 2023 er det valg til kommunestyre og fylkesting. Å kunne delta i demokratiet er av stor betydning for alle. Et viktig prinsipp i et demokrati er at:

·       alle stemmeberettigede borgere fritt og hemmelig skal kunne avgi sin stemme.

·       alle stemmeberettigede borgere kan ta et informativt valg.

·       man kan engasjere seg politisk, selv om man har utfordringer knyttet til hørsel eller andre funksjonstap.

For mange med hørselsutfordringer kan det være vanskelig å følge med i valgkampen, og ta et informert valg i stemmelokalet, fordi tilgangen til informasjon kan ha vært begrenset gjennom manglende teksting.

Norge har ratifisert FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), og artikkel 29 understreker hørselshemmedes rett til å delta i det politisk liv. Det er på høy tid at dette tas på alvor, og at det sikres demokratisk deltakelse for alle. For mennesker med hørselsutfordringer, innebærer dette at:

-          Alle valgarrangement skal ha lyd- og taleoverføringsutstyr som teleslynge for å sikre god hørbarhet for alle.

-          Alle debatter og arrangement skal skrivetolkes.

-          Alle debatter og valgsendinger i lokale medier og innhold i sosiale medier tekstes.

-          Alle valglokaler skal ha god visuell informasjon.

-          Alle valgfunksjonærer er bevisst og forberedt på at de vil møte mennesker med ulike utfordringer og behov.

-          At det blir informert ved innkalling og annonseringer av arrangement hvordan disser tilrettelagt

HLF Møre og Romsdal krever at lokale myndigheter, medier og politiske partier sørger for en universelt utformet valgkamp som sikrer en demokratisk deltakelse for alle.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding