Hopp til innhold

Ruth Munkhaug

Styremedlem


Mob: 928 90 556

Mona Iren Larsen

Kasserer


Mob: 932 19 500

Monika Renå Rønsåsbjørg

Leder


Mob: 988 60 001

Sigmund Øverkil

Styremedlem


Mob: 957 50 196

Kirsten Ertsgård Myhr

Sekretær


Mob: 938 43 067

Jarle Raaen

Varamedlem


Mob: 991 03 093

Guttorm Aavik

Nestleder


Mob: 920 10 346

Egil Haugbjørg

Varamedlem


Mob: 906 05 297

Hva gjør en likeperson?

HLFs likepersontilbud er et supplement til det offentlige rehabiliteringstilbudet. HLFs likepersoner gjør en frivillig jobb og skal, gjennom sine egne erfaringer og kunnskap, gi hjelp som:

*være en god samtalepartner
*motivere til å bruke aktuelle hjelpemidler
*informere
*gi råd og veilede

HLFs likepersoner har gjennomført opplæringskurs og er godkjente til å utføre likemannsarbeid innenfor den gruppen man har egen erfaring fra og er sertifisert for.

Likepersoner har taushetsplikt. Det koster ikke noe å benytte en likeperson.

En likeperson skal være bevisst sin rolle ovenfor det offentlige hjelpeapparatet og skal ikke gå inn i behandlerrollen. Det er brukeren som avgjør om han eller hun ønsker kontakt med en likemann.

Likepersonsarbeidet er frivillig og den enkelte likeperson kan sette begrensninger i forhold til hvor og når man ønsker å utføre likepersonstjenester.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding