Hopp til innhold

Lene Kristin Bergli

Foreldre/barnkontakt vara


Telefon: 759 98 115
Mob: 480 40 439

Finn Berntsen

Yrkesaktiv kontaktperson vara


Telefon: 755 63 103
Mob: 917 48 313

Nina Skogheim

Menierekontakt vara


Mob: 975 20 060

Heidi Ludvigsen

Tinnituskontakt vara


Mob: 901 81 336

Nina Edvindsen

Foreldre/barnkontakt


Mob: 907 71 917

Heidi Merete Havstein

Yrkesaktiv kontaktperson


Mob: 990 36 164

Bjørn Kalmar Berntsen

Døvblittkontakt


Mob: 957 74 258

Idar Gustav Hunstad

Menierekontakt


Mob: 900 63 373

Jarle Oddmar Arne Solheim

Tinnituskontakt


Telefon: 770 91 370
Mob: 974 78 254

Hva gjør en fylkeskontakt?

For å støtte, ivareta og målbære ulike medlemsgruppers interesser på fylkesplan kan fylkeslagene velge fylkeskontakter på sine årsmøter.

Fylkeskontaktene har en tredelt funksjon:
• Brukerrepresentant for sin gruppe, talsperson

• Organisasjonskontakt/ ressursperson for fagutvalg, fylkeslag og lokallagene

• Fungere som likeperson for sin gruppe.

Fylkeskontakten skal samhandle med styret i fylkeslaget når det gjelder ulike aktiviteter for gruppen, blant annet likepersonsaktiviteter og kursvirksomhet.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding