Hopp til innhold

Referat fra styremøte 10.3.2020

 

 Sak 20/20: Referater.

Protokoll fra styremøte den 25.02.20. gjennomgått og godkjent. Kommentar til sak 16/20: Kjell skulle finne ut leiepris for hytta ved Mostjønna, for at HLF Vefsn kunne betale samme sum i leie for Køto til Bakgårdsgjengen ved Parken, i forbindelse med lagets sommermøte. Det viste seg at Bakgårdsgjengen vil låne denne ut til laget gratis. Vi takker for det!

Referat fra Likepersonmøte 05.03.20 - gjennomgått og godkjent.

Referat fra møte i fylkesstyret HLF Nordland, 17.02.20. – gjennomgått og godkjent.

 

Sak 21/20: Klargjøring av formulering angående godtgjørelse til de som har «verv» i HLF Vefsn. (Sak 6 fra årsmøtet). Forslag til presisering: Det foreslås at i stedet for dagens praksis når det gjelder utbetaling av godtgjørelse til styre og likepersoner, vedtas det en lik godtgjørelse for alle styremedlemmer og likepersoner med kontordager. Denne summen settes i inneværende år til 3000 kr pr. pers.

 

Sak 22/20: Tema for neste medlemsmøte, den 17.03.20.

Planen var at Kommunelege Hege H. Sjåvik skulle komme og snakke om legesituasjonen i Vefsn for eldre og hørselshemmede. I nåværende situasjon, med bl.a. coronaviruset, hadde hun mye annet å holde på med, og har ikke anledning nå.

Alternativet kunne være at audiograf Forsjord kunne komme og snakke om jobben sin.

 

Sak 23/20: Harry Valrygg går av som likeperson. Dette markeres på medlemsmøtet den 17.03.

Han bør få en blomst (orkide) og HLF – kopp. May kjøper inn blomst. Aage ønskes velkommen som likeperson. Han overtar Harrys plass på turnuslista.

 

Sak 24/20: Eventuelt.

- Møte med Sigrid Fagerbakk ang. Fagerbakks minnefond og anskaffelse av mobilt teleslyngeanlegg, Gunnar og Trygve fra HLF Vefsn.

Trygve: Hyggelig møte, men Sigrid stusset litt da hun hørte at pengene ikke skulle brukes til fordel for barn og unge, men til eldre personer. Hun skulle ta saken opp med sine søstre og sende beskjed til Gunnar når de hadde bestemt seg . Dersom de går inn for dette, må utstyret assureres.

 

 

Sak 24/20: eventuelt – fortsetter.

- Ang. sak 16/20 fra forrige styremøte: Trygve fikk i oppgave å sende bilder fra arrangementer i laget til HLF sentralt til bruk i HLFs blad. Han har nå sendt inn bilde av kaffekomiteen i laget vårt til «Hørt og berørt», det skulle komme i neste blad.

-  

- Nils Erik: Har overtatt «sveve», dette fungerer bra. «Sveve» brukes til beskjeder om møter som ikke er åpne. Det kan også brukes i forbindelse med f.eks. lotterier der medlemmer kan melde seg som loddselgere, samt gi gevinster til lotteri.

Lotteri kan avholdes under Tiendebytte, tidlig i september.

 

- Nils Erik vil gjerne vite hvordan han kan komme inn på medlemslistene og sjekke hvem som er medlem/ medlemmer som er gått bort, dette i forbindelse med bruken av «sveve».

 

- Nils Erik har sett på hjemmesiden til HLF Vefsn. Det er mye feil på denne siden. Han vil rette opp feilene og legge inn nye opplysninger og så vise litt av siden på et medlemsmøte. Vil laget ha oversikt over møtene? Eventuelt: Skal referater fra styremøter/ medlemsmøter legges ut der?

 

- «Det skjer i Vefsn.» Beskjed til avisa om neste medlemsmøte på torsdag fk.

 

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 12.3.2020 - REFERAT

 

Sak 25/20: Ekstra styremøte, hasteinnkalt, grunnet utviklingen når det gjelder coronaviruset.

Det siste døgnet har det stadig dukket opp opplysninger om tiltak i forhold til møter og andre anledninger i det offentlige rom. Møter og arrangementer der mange mennesker møtes, er ikke ønskelig slik situasjonen er nå. Vi diskuterte hva som skal gjøres i forhold til medlemsmøtet tirsdag den 17.03., og fant ut at det er tryggest å avlyse dette møtet.

Dette vil bli annonsert i Helgelendingen, slik at folk ikke møter opp forgjeves.

 

Styremøter: Disse vil vi fortsette med, om intet spesielt skjer, i styret er vi sju personer.

 

Likepersoner på kontoret: Vi fortsetter med turnusen på torsdager som vanlig.

 

 

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding