Hopp til innhold

Referat fra styremøte 08.9.2020

 

 I begynnelsen av møtet tok Gunnar resten av styret med på omvisning i det som fra 1. oktober

skal bli Aktivitetessenteret på Parken. Området var stort, med rom for de ulike foreningene

der pensjonister og andre er medlemmer. Hver forening får sitt kontor, i tillegg er det

møterom, et stort og noen mindre. Her er et par kjøkken, og her er rom der man kan holde på

med ulike slags arbeid, som søm, trearbeid, treningsrom, med andre ord mangfoldige

aktiviteter. Vi fikk også hilse på folk som skal arbeide med drifta der.

 

Sak 26/20: Div. referater/orienteringer.

 Referat fra siste styremøte som var den 12. mars, der det ble opplyst om nedstengingen

av drifta ble satt på vent. Senere ble Parken stengt, og lite har skjedd innen HLF Vefsn

siden da.

 Tid for å søke om midler fra Ekspress, frist 17.09.20. Se til HLFs organisasjonsfonds

statutter.

 Evaluering av HØT: HØT gikk ut dette året gr. Corona.

 Medlemsmøter i HLF Vefsn: Medlemsmøter kan avvikles dersom smittevernreglene

følges. Disse kan holdes på det store møterommet.

 Økonomi v. Kjell: Det står nå nærmere 80000 kr på konto, ingen store utgifter, en del

utestående penger.

 Webinarer, ang. økt deltakelse og inkludering/ foredrag for Nordland, går på nett fra

9. sept. Til 13. sept. ( Gunnar sender ut link.)

 

Sak 27/20: Honorar for folk med verv i HLF Vefsn.

Dette må tas opp på styremøte og bestemmes av styret. Skal det tas hensyn til at aktiviteten i

laget har ligget ned et halvår?

 

Sak 28/20: Nils orienterer om HLFs webside. Websiden er lik andre websider.

Inngang: HLF. no – HLF lokalt – HLF Nordland – HLF Vefsn: side med linker til:

Info om laget, styret, likepersoner, møteplaner, referater fra styremøter, om kontoret.

Nils vil orientere om dette på første åpne møte.

HLF Vefsn

_____________________________

STYREMØTE 22.9.

Dette møtet startet kl. 10.00, to timer tidligere enn vanlig. Dette fordi vi etter møtet skulle

rydde det gamle kontoret og flytte alle sakene våre opp til et nytt kontor i 2. etasje.

Sak 30/20: Det er kommet søknad fra Hilde Vik om å få reise til Bodø på kurs for

likepersoner. Denne søknaden innvilges, under forutsetning av at hun kommer på møte for

likepersonene her og kurser oss andre i det hun lærte på kurset.

Sak 31/20: Batteribeholdningen som vi gikk inn på under likepersonmøtet torsdag 17.09. viste

en del mangelfull utfylling av lister. Dette tas opp på neste likepersonmøte, så får vi ordnet

opp i dette.

Sak 32/20: Gunnar refererte fra siste styremøte i HLF Nordland.

Han oppfordret oss også til å delta i digitalt kurs om brukermedvirkning og universell

utforming for hørselshemmede som går på nettet den 24. oktober. Mer informasjon om dette

kurset vil komme i løpet av kort tid.

Etter dette startet rydding og flytting av lagets eiendeler, Foreløpig gjenstår å rydde kontoret

 

 

Sak 29/20: Eventuelt.

 Audiografsaken.

Vefsn mangler audiograf. Audiografen som arbeidet på sykehuset her i Mosjøen har

begynt i ny jobb, og nå er det ingen til å gjøre denne jobben her. Audiografen i

Sandnessjøen hadde opplyst dette til Gunnar. Det ble besluttet å skrive brev til

foretaksledelsen i Mosjøen og i Sandnessjøen og prøve (på nytt) å få audiograf hit.

Trygve tar saken.

 Nye møter:

- Likepersonmøte torsdag 17.09.20.

 

 

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding