Hopp til innhold

Medlemsmøte 1.3.2016

HLF Gjøvik og Omlands medlemsmøte 1.3.2016

Leder Randi Asbjørnsen ønsket velkommen til et godt besøkt møte med et interessant tema.

Kveldens foredragsholdere var Gudrun Jordheim og Jenny Meling fra Senter for Hørsel og Psykisk helse som er en del av Oslo Universitetssykehus. Senteret drives som poliklinikk og er i tillegg kompetansesenter, og pasientgruppen består av personer med alle typer hørselstap fra moderat nedsatt hørsel til helt døve, og alle aldersgrupper. Det er nødvendig med henvisning fra fastlegen.

Et sansetap, som nedsatt hørsel eller syn, gjør at man må kompensere på andre måter, og det krever større konsentrasjon å følge med både i kommunikasjon med andre og i orientering i samfunnet forøvrig. Informasjon fra omgivelsene, som f.eks. trafikkbildet eller annen viktig informasjon, blir vanskelig å oppfatte. Det fører til at man blir fort sliten, og stiv nakke og muskler er en alminnelig følge. Mange får også en sorgreaksjon når hørselen blir merkbart dårligere, og noen trekker seg tilbake og slutter å delta sosialt. Det får store konsekvenser for livskvaliteten.

Hørselstap kan ha mange årsaker som f.eks. arv infeksjoner, skade, men den vanligste er aldersrelatert hørselstap. Da blir diskanthørselen dårligere, og de lydbærende konsonantene blir utydelige.

Det gjør at talen blir uklar, det blir vanskelig å oppfatte ordene, og det oppstår ofte misforståelser.

Det viktigste man kan gjøre er å akseptere sitt eget hørseltap, få hjelpemidler som passer og informere andre om det. Det er en vanskelig prosess for de fleste, men det kan gjøre hverdagen enklere.

Uansett alder og type hørselstap er det viktig å informere sine omgivelser om at man har nedsatt hørsel. Familien, vennekretsen og arbeidskamerater er de som først bør informeres både om hørselstapet og hvordan de best kan kommunisere med en hørselshemmet.

Det finnes mange gode strategier. Her er noen tips.

Vend deg mot den som er hørselshemmet, ha godt lys på ansiktet og snakk tydelig.

Slå av bakgrunnsstøy hvis det er mulig. En radio i bakgrunnen kan gjøre det vanskelig å oppfatte tale for en hørselshemmet.

Gå til et roligere område hvis dere er på en plass med mange mennesker.

Den som selv er hørselshemmet kan:

Be om å få et bord ved veggen ute på restaurant f.eks. slik at han/hun kan slippe å få masse lyder bakfra. Da er det lettere å høre de som sitter på den andre siden av bordet eller ved siden av deg.

Ikke være redd for å spørre sidemannen når det er noe du ikke får med seg.

Be om at ting gjentas på en annen måte, med andre ord, hvis det er vanskelig å oppfatte.

Det vil alltid være vanskelig å oppfatte alt i et selskap med mange mennesker, og det er viktig å huske på at selv ikke de med normal hørsel greier det. I små selskaper kan det være fordelaktig at en og en snakker, men det krever stor åpenhet og gjentatt oppdragelse av de nærmeste. Det er fort gjort å glemme at en i selskapet hører dårlig. Ikke gi opp eller trekk deg ut av det sosiale livet. Delta så godt du kan, men det er helt greit å lukke ørene og melde seg ut en liten stund når det blir for slitsomt. Det er ingen skam å si ifra at en man ta en liten pause. Da kan man unngå å måtte svare på noe man ikke har hørt.

Det har med nye, små moderne høreapparater vært en del av produsentenes reklame at de ikke synes. Hvorfor skal de ikke synes? Med synlige høreapparater ville jo andre forstå at vi hører dårlig. Det er på tide å gå litt videre og si at det er jammen godt vi har fått så gode høreapparater at vi kan høre vi også og være stolte av det.

Men nye høreapparater gir også en utfordring. Hjernen må få tid til å venne seg til lyden. Da må apparatet sitte i øret og ikke ligge i skuffen. Ikke gi opp. Kontakt heller audiografen hvis du føler at lyden gir deg problemer, og så har vi i HLF Gjøvik og omland hørselshjelpere som er til stede på Frivilligsentralen hver mandag formiddag. De kan være godesamtalepartnere og gi mange gode tips om hvordan man skal fungere så godt som mulig med høreapparat. De er selv hørselshemmet.

Brosjyren vår er nå lagt ut på Hørselssentralen på sykehuset,hos Evensen og Kongelf i Strandgata, på ulike legesentre og på Frivilligsentralen. Tema for marsmøtet er cochlea implantat.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding