Hopp til innhold

Referat frå styremøter i HLF Sogn og Fjordane.

Dato: 16. Oktober. 2015. kl. 17.00. FI-senteret, Førde.

De som møtte:

Fylkesleder Synnøve Solhaugen Engen, nestleder Sverre Hestad, Kasserer Ivar Halland, Studieutvalget  Åse Liv Lote, Are Søgnesand.

Forfall Ulf Reusch, 1. vara. Marit Årethun,

 

Sak. 60/15. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

 

Sak. 61/15. Godkjenning av referatet fra 18. september 2015.

Referatet sendt ut på e-post til styremedlemmer, Sverre får i posten.

Vedtak: Referatet godkjent.

 

Sak. 62/15. Økonomi.

Kasserer redegjorde for økonomi, som er tilfredsstillende.

 

Sak. 63/15 Henger/campingvogn til HLF Sogn og Fjord.

Rogaland har sendt HLF Sogn og Fjordane en forespørsel, om vi vil overta hengeren.

Sogn og Fjordane hadde dette til behandling på styremøtet 18. september og sendte da svar til Rogaland. Svar fra Rogaland 13. oktober, vi får svar endelig svar i november da har de styremøte.

Magne Sandvik har fått hengeren taksert 20000 er taksten. Men vi vil få 18000 i innbytte. Fordelinga HLF Rogaland/ HLF Sogn og Fjordane blir Rogaland får 9000,-.

Det er en forutsetning at hørselsboks med henger følger med.

 

Sak. 64/15. Kurs.

Yrkesaktivt kurs i helga 17-18. oktober. Kurset har vært godt annonsert.

Lokallagsamlinga i november. 14-15. november.

 

Årsmøte 12-13. mars.

Studienemnda har arbeidsmøte onsdag 20. oktober. Vil da ha kurs 2016 på agendaen, kurs 2016 blir presentert for lokallagsamlinga. Aktivitetsplanen kommer igjen på årsmøte, hvor den skal godkjennes.

 

Sak. 65/15  Retningslinjer.

Bruk av hørsboksen/ datatest - Team hørsel. Sak på lokallagssamlinga.

Det jobbes med, styret får det på e-post. blir sak lokallagsamling

 

Sak. 66/15 Orientering til valgnemnda.

Norunn Ulvedal fikk det hun har behov for, Britt Jorunn og Audunn får det samme i posten. Valgnemnda får det hjelpen de har behov for, valgnemnda møte ved behov.

 

Sak. 67/15. Referat.

Svar på brev frå Helse Førde på brev frå HLF S&FJ. Møte 26. november.

Ivar og Synnøve.

 

Sak. 67/15.

Eventuelt.

 

Neste styremøte. 13.  November.  

Ref.: Synnøve.   

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding