Hopp til innhold

Dato: 12. mai. 2015. Kl.17. Fi-senteret,  Fjellveien 10. Førde.

De som møtte:

Fylkesleder Synnøve Solhaugen Engen, nestleder Sverre Hestad, Kasserer Ivar Halland, sekrtær Ulf Reusch, 1. vara. Marit Årethun.

Fra Studieutvalet  Are Søgnesand.

Oddbjørn Helgås møtter under sak 38/15. det er et ønske å snakke om fylkeskontakt rollen.

Fraværende: Åse Liv Lote og Erna Pettersen Viksdal.

Sak. 35/15. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

 

Sak. 36/15. Godkjenning av referatet fra 7. april 2015.

Referatet sendt ut på e-post til styremedlemmer 3. mai, Sverre får i posten.

Vedtak: Godkjent.

 

Sak. 37/15. Økonomi.

Vedtak: Tilfredsstillende.

Magne Sandvik har hentet Hørselboksen, hørselboksen har vært i bruk i Rogaland.

Vedtak: Oddbjørn henter boksen i Førde 12. mai, og returnerer den til Førde igjen Oddbjørn bruker sin private bil får bilgodtgjørelse. Boks og henger evalueres etter uka! Se Sak 42.

 

Sak. 38/15. Kurs.

-Søknad studiemidler til delegatsamlingen. 6-7. juni 2015.

Vedtak: Vi har fått innvilget studie midler, tl delegat samlingen 6-7. juni.

Samlingen blir på Scandic Sunnfjord Hotel, vi har også møte rommet der.

 

Ny sak under sak. 38/15.

Etter samlinga fylkeskontakter/ fylkesledere på Gardermoen 17-19. april 2015 foreslår Oddbjørn Helgås at HLF Sogn og Fjordane tar seg av en samling/kurs i 2016. I gruppa fylkeskontakter, kom fram behov for samling én gang i året.  

Vedtak: På iniativ fra fylkeskontakt for høreapparatbrukere, Oddbjørn Helgås, ble styret enighet om å diskutere aktualiteten av vervet fylkeskontakter, under samling for likepersoner i høst. Handlingsplan 2016, blir og en av temaene på den samlinga. Kurset for alle fylkeskontaktene i HLF, må vi ta opp igjen etter at kurs UTV har drøftet det.

 

Sak. 39/15. ”Hvert øre teller” 

HLF Sogn og Fjordane Aksjons uka 1-6.

Turen er planlagt av Magne, likepersoner fra lokallaga blir med sammen med team Hørsel og Audiograf Tonje Stølen Moen som blir meg i 3 dager. Hotellplass er bestilt, bekreftelse mottatt (Synnøve).

Vedtak: Evaluering i september.

Utgiftene til Team Hørsel, Audiograf dekkes av fylkeslaget, lokallaga sørger for sine økonomisk for likepersoner.

Fylkeskontakten Ci og leder for Døvblitt gruppa Sogn og Fjordane, kjører egen bobil. Vi andre har felles transport, Bobilen reisekostnad dekkes ikke av fylkeslaget. Men det er en selvfølge at de inviteres til den felles middag som blir litt ”arbeids middag” middagen dekkes av fylkeslaget.

 

Sak. 40/15. Heimesiden til HLF Sogn og Fjordane

Kamera må med på aksjons uka samt en påminnelse om stoff til Odd Hansen.

Vedtak: Synnøve tilskriver Odd.

Sak.41/15 Stand NAV HJ.MS og HLF S&FJ og Blindeforbundet 19. mai i Førde.

Synnøve deltar, sender info til Audun Lokalagsleder.

Sak. 42/15 Styremøte

Planlegging av aktivitet, innkalt til det styremøtet møtet blir også fylkeskontaktene. Evaluering av aksjonsuka 2015.

Dette møter blir etter Landsmøtet, må vi bruker e-post og men tar styremøte før 26. august om det viser seg og være behov for det. En slik sak kan være Helse Førdes, spørsmålet fra HLF Sogn og Fjordane er litt ubesvart. Hvor dat jobbes det med ambulerende audiograf stillinger? Har det stoppet helt opp? 

Sak. 43/15 Eventuelt.

-Neste styremøte.   

Vedtak: 26.08.2015

 

Førde 13.05.2015

Referat v/Ulf Reusch

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding