Hopp til innhold

Facebook-siden "Hørselshemmet i Vest-Agder" er en infomasjonsside for alle typer hørselshemminger.

Du finner vår Facebook-side her: "Hørselshemmet i Vest-Agder"

Oppdrag: Facebook-siden vil være en informasjonsside for:
-høreapparatbrukere
-tinnitus
-meniere
-cochlea implantat (CI) brukere
-yrkesaktive
-unge hørselshemmede (HLFU)
-foreldre og barn
-sterkt hørselshemmede og døvblitte
-døve
-pårørende

Vårt mål er å bidra til å gi hørselshemmede og pårørende i Vest-Agder en bedre hverdag i form av:
-interessante forelesninger
-hjelp til tilrettelegging i hverdagen
-sosialt fellesskap
-hjelp til mestring
-en god samtalepartner
-informasjon, råd og veiledning
-motivasjon til å bruke aktuelle hjelpemidler
-likepersoner

Beskrivelse av "Hørselshemmet i Vest-Agder": I april 2013 tok HLF medlemmene Bjørn Jonassen og Therese Margrete Oliegreen Widerøe, initiativ til å sammenkalle representanter fra Hørselshemmedes Fylkeslag Vest-Agder, Hørselshemmedes Landsforbunds lokallag i Kristiansand, Foreldrelaget i Agder, Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom i Agder og representanter fra de Cochlea Implanterte i Agderfylkene til et møte for å drøfte hvordan man i fellesskap kan nå flere brukere i regionen med informasjon i et sosialt fellesskap. I mars 2014 ble HLF Mandal og Omegn med i prosjektet. Høsten 2014 ble HLF Søgne og HLF Farsund, Hægebostad og Lyngdal med i prosjektet. Nå er også Møllestua barnehage representert

Dette samarbeidet har ført til at Facebook-siden Hørselshemmet i Vest-Agder ble laget og utgivelse av en folder med reklame i regi av brukerorganisasjonene for å kunne få midler til å invitere eksterne forelesere innenfor de forskjellige typer hørselshemminger. Vi ser for oss 1-2 samlinger i året. Forelesningene vil også være åpne for de som ikke er medlem av HLF og vil bli annonsert i god tid på forhånd. HLF Kristiansand og HLF Vest-Agder vil gjennom sitt nettverk forespørre aktuelle forelesere og leie passende lokal.

Beskrivelse av medlemsgruppene: Ved spørsmål, ta kontakt med gruppene.

HLF Vest Agder: Fylkeslaget har ca 2000 medlemmer og har som oppgave å tilrettelegge for lokallagene. Fylkeslaget er valgt av lokallagene og består av representanter fra de forskjellige lagene og har kontor i Mandal sammen med HLF Mandal og omegn, LHL og FFO Mandal.

Kontaktperson: Bjørg Teigen (leder) Mob: 90187587 E-mail:

HLF Kristiansand: Vårt lag er det største hørselslaget i Agder med over 900 medlemmer. Vi har en likepersonsordning for våre medlemsgrupper. Det er personer som hjelper andre hørselshemmede gjennom sine egne erfaringer og kunnskap. Mer informasjon om kontaktpersoner og brukerkontorer finner du her på vår hjemmeside.

HLF Kristiansand er en organisasjon hvor møtene er åpne for alle aldersgrupper, men vi prøver tilpasse aktivitetene, slik at hver enkel person kan finne et miljø som passer:

-HLFU (HLF ungdom): se egen facebookgruppe HLFU Agder -Unge/voksne: HLF Kristiansand og HLF Vest-Agder samarbeider om å finne passende lokaler og kontakte aktuelle foredragsholdere til 4 foredrag i året tilpasset unge/voksne med forskjellig type hørselshemming - Voksne/Senior: har medlemsmøter på Kongens senter, første onsdag hver måned kl 18. Her har vi foredrag,sosialt samvær,bevertning og hyggelig underholdning.

Med unntak av HLFU Agder som er for aldersgruppen 13-35 år, er alle møter og foredrag åpne for alle uansett alder. Vi ønsker våre medlemmer og nye medlemmer velkommen på møter og aktiviteter :-)

Kontaktperson: Solveig Larsen Haugå (leder) Hamresandveien 128, 4656 Kristiansand Mob. 97660817 E-mail:

HLFU: Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom er en organisasjon for ungdom med ulike former for hørselshemminger. Vi hører til HLF, men er en selvstendig organisasjon. HLFU sitt formål:

"HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom interessepolitikk, informasjon og aktiviteter skal HLFU jobbe for å bedre medlemmenes livssituasjon og utfordringer. HLFU skal jobbe for forebygging av hørselsskader blant unge og andre hørselsrelaterte saker" HLFU Agder ble stiftet høsten 2012, og er et lokallag som dekker begge Agderfylkene. Vi prøver å få til en aktivitet hver måned for medlemmer mellom 13-35 år. Vi vil gjerne ha innspill fra våre medlemmer om hva de ønsker, slik at vi kan finne noe som passer for alle.

Vi har også en facebookgruppe som heter HLFU Agder. Kontaktperson: Alexander Karlsen, Mob: 97674627, E-post: napsterbf@hotmail.com

Cochlea Implantat ( CI ) brukere: Det er over 20 voksne i alderen fra ca 30 - 80 år som har Cochlea Implantat Vest og Aust Agder. Cochlea implantat er et avansert høreapparat, der en del er operert inn i det indre øret og den andre delen er en utvendig del som er festet bak øret. Alle voksne får ett CI ved operasjon, men stadig flere får også CI på det andre øret. CI gis til dem som ikke lengre har utbytte av et vanlig høreapparat. og brukere er generelt veldig godt fornøyde med den hørsel de får. CI operasjoner utføres ved Oslo Universitetssykehus og Haukeland i Bergen. Det arbeides nå med å få til et treffsted for voksne CI-brukere i Agder fylkene.

For nærmere informasjon og spørsmål om CI, ta kontakt med:
Finn Eigil Sødal, Mob: 41348859, E-post:

Foreldrelaget: Agder foreldrelag for hørselshemmede barn (AFFHB) har i mange år jobbet for at foreldre med hørselshemmede barn skal ha et tett og godt samarbeid.

Vi prøver å samles så ofte som mulig og dele erfaringer med det vi alle opplever i hverdagen. Vi ønsker å være en sosial gruppe for våre hørselshemmede barn/ungdom, oss som foreldre og ikke minst deres søsken. Vi har i mange år hatt hyggelige familieturer til Skallerup Klit i Danmark. Vi har vært samlet stort og smått med div. aktiviteter i Badeland, felles grilling, fotballkamper, hinderløyper, naturposter m.m. Turene er som regel lagt til Kr. Himmelfartshelgen for å få til en langhelg uten for mye fri fra jobb og skole. Disse turene er en flott arena hvor mange viktige bånd blir knyttet både for hørselshemmede barn, deres søsken og oss foreldre.

Hvert år før jul har vi lagedag hvor vi lager julepynt, julekort, godterier, lys etc. Vi serverer da småkaker, kaffe og brus. En koselig samling før jul. Andre aktiviteter er bowling, Go Cart, tur til Dyreparken og overnattingstur til Kristiansand Døvesenter på Dvergsnestangen. Vi ser også at det er viktig for de hørselshemmede å bli kjent og være en del av dette miljøet. Vi har medlemsmøter hvor vi diskuterer og tar opp viktige utfordringer vi opplever i skolen, barnas sosiale nettverk/venner, regler i lek, rettigheter (NAV, skole, hjelpemidler), videregående skole, yrkesvalg m.m. Å være søsken i en familie med hørselshemmet barn kan også være en utfordring. Det er viktig for disse barn/ungdom og møtes og dele sine tanker om det å ha hørselshemmede søsken. Foreldrelaget har også samarbeid med Statped SØR/ØST, HLF, Møllestua Barnehage, Hørselsavdelingen v/Kongsgård Skolesenter, Hørselssentralen og Rikshospitalet. Medlemmer i foreldrelaget har barn med ulike typer hørselshemming som høreapparat- og CI brukere. Vi har også medlemmer med barn som har hørselstap i tillegg til annen funksjonshemming.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Foreldrelaget! Kontaktperson: Bente Strandmyr Baeza, Mob: 47902709, E-post: bente.baeza@gmail.com

HLF Mandal og Omegn: Lokallaget ble stiftet i mars 2000 og har hatt en jevn økning i medlemstallet som nå er på hele 366 medlemmer. Laget arbeider for å fremme HLFs formål i lokal sammenheng. Vi vil påvirke politikere og andre, for å fremme våre medlemmers og hørselshemmedes sak i den hensikt å oppnå full likestilling og deltakelse i det lokale livet i Mandal og omegn. Vi arrangerer møter og turer for å fremme sosialt samvær, kunnskaper og hjelp innenfor hørselssaken.

Våre medlemsmøter og sammenkomster avholdes som regel i Kafé Hjerterom på Mandal sykehjem hvor det finnes lokale med teleslynge. Mandal HLF og Omegn har eget kontor i Store Elvegata 58 (på skrått overfor Købmandsgården).

Hver vår og høst har vi 3-4 åpne kontordager hvor det er tilstede medlemmer i styret. Vi selger batterier til høreapparater og foretar også gratis hørselstest. Alle er velkommen innom for en kopp kaffe og en prat. Åpne kontordager annonseres i Lindenes avis. På vår hjemmeside finner du mer informasjon om hvem vi er og hva vi gjør.

Se også: HLF Mandal og omegn

Kontaktperson: Jan Inge Revheim (leder) Mob: 91609550 E-mail:

HLF Farsund/Hægebostad og Lyngdal:
Vi arbeider for å fremme hørselshemmedes sak og for å gjøre hverdagen enklere.
Laget vårt har over 350 medlemmer og som navnet sier dekker vi 3 kommuner.

Vi har 2 åpne medlemsmøter og et julemøte i året med forskjellige temaer. I tillegg
arrangerer vi en dagstur for medlemmene på ettersommeren.

Dette blir annonsert i avisen. Lokallaget utgir "Hørselnytt" 2 ganger i året (vår og høst) til alle våre medlemmer. Her informerer vi om møter, tur, hvem som sitter i styret, likepersoner, hvem som selger batterier og om de kommunale hørselskontaktene.
Vi har 3 likepersoner, en for Høreapparatbrukere og to for Tinnitus.
Kontaktperson:
Brit Fjelldal (leder)
Mob.: 906 33 431 
E-post:

HLF Søgne
HLF Søgne ble stiftet oktober 1993, det var Unni Tofteland som dro det hele i gang, etter det har vi hatt en jevn økning i medlemstallet som nå er på hele 225 medlemmer.

Laget arbeider for å fremme HLF formål lokalt.

Vi prøver å påvirke politikere og andre , for å fremme våre medlemmers og hørselshemmedes sak, for å oppnå full likestilling og deltagelse i det lokale livet i Søgne.

Vi arrangerer møter og turer for sosialt samvær, kunnskaper og hjelp innenfor hørselssaken.

På noen av våre medlemsmøter har vi hatt besøk fra hjelpemiddelsentralen, og noen ganger fra hørselsavdelingen fra SSH. Da får vi informasjon om siste nytt i forskjellige hjelpemidler som er på markedet.
Vi har også hatt gratis hørselstest, der alle er velkommen.

Våre medlemsmøter og sammenkomster blir holdt på Søgne Omsorgssenter, som ligger i sentrum av bygda,der har vi også teleslynge.

Møtene annonseres Søgne og Songdalen budstikke.
Kontaktperson:
Jan Fredrik Knutsen (leder)
Mob.: 95 13 64 51
E-post:

Møllestua barnehage: barnehagen har to avdelinger spesielt tilrettelagt for hørselshemmede barn.
Telefon: 38103400
Adresse: Møllevannsveien 40, 4616 Kristiansand

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding