Hopp til innhold

Dato: 2. mai 2017. Sted: Henrik Abel huset, Tordenskjoldsgate 68, Kristiansand      Påmelding sendes på mail til: hlf.horselensdag@gmail.co    Påmeldingsfrist: 24. april 2017    Ingen kursavgift.

Hørselens dag 2017.

Årets tema er aktuelt for svært mange som arbeider på helsestasjonene, PP-kontorene, i barnehagene eller på grunnskolens småskoletrinn. De fleste fagpersonene som arbeider på nevnte steder, vil møte barn som sliter med mellomøreproblematikk. Dette er den største gruppen hørselshemmede blant barn og unge som vi har i Norge.
Mange av barna får ikke rett hjelp til rett tid. De sliter med forsinket språk og uttale, og mange av dem får en svært dårlig start i grunnskolen fordi de kanskje ikke forstår språket som brukes i undervisningen i mangel av begreper. Andre oppleves ukonsentrerte, de får ikke med seg beskjeder, er urolige og i verste fall blir det satt diagnoser på dem som ikke er riktige fordi man ikke tar nok hensyn til, eller har tilstrekkelig forståelse for hvilken betydning et mellomøreproblem kan ha for barnet. Vi finner mellomørebarn i alle barnehager og skoler som har småskoletrinn. Mange av dem får dren. Noen av dem får flere dreninnleggelser, og det er disse som sliter over tid med varierende grad av nedsatt hørsel som vi ønsker å sette et spesielt fokus på. Hørselstapet kan som nevnt variere, være ensidig eller på begge ører. Barn med downs syndrom er en svært utsatt gruppe som ofte sliter med slimdanning i mellomørene.
Andre barn kan være ensidig døve eller ha en skade på hørselsnerven på begge ører. Disse barna er «gråsonebarn» hvor forskningen viser at disse faktisk kan oppleve like store utfordringer i hverdagen som barn som bruker høreapparat, men de ses ikke i samme grad, og blir derfor ofte feiltolket eller misforstått.
Tema for Hørselens dag 2017 blir derfor:
Barn med lettere hørselstap (mellomørebarn) eller ensidig hørselstap.
• Om ulike årsaker til hørselstap; er det forbigående eller varig?
• Hva betyr det å ha et lite hørseltap og hva er forskjellen på mekaniske, sensorinevrogene og ensidige tap?
• Hørselsutredning og tiltak.
• Språklige konsekvenser av små hørseltap.
• Hjelpemidler i barnehage og skole.
Forelesningene presenteres etter hverandre to ganger slik at flest mulig skal få anledning til å delta:
Første forelesningsrunde går fra kl. 11.30 – 14.40
Andre forelesningsrunde går fra kl. 15.00 – 18.10
Gi beskjed hvilken av forelesningsrundene du ønsker å delta på.
Dato: 2. mai 2017. 
Sted: Henrik Abel huset, Tordenskjoldsgate 68, Kristiansand
Påmelding sendes på mail til:
Påmeldingsfrist: 24. april 2017
Ingen kursavgift.
Forelesere vil bli:
Overlege ØNH lege ved Sørlandet sykehus Siri Økstad
Leder for hørselssentralen ved Sørlandet sykehus Georg Treland
Audiograf og audiopedagog fra hørselssentralen, Sørlandet sykehus
Audiopedagog Bjørn Bekkevoll, hjelpemiddelsentralen i Vest-Agder
Hver av forelesningene blir på ½ time.
I tillegg kommer det firmaer fra Oslo som skal ha utstilling med hjelpemidler som kan være aktuelle for disse barna.
Målgruppene er følgende i begge Agder fylkene:
Helsesøstre
Leger
PPT
Barnehagelærere / fagarbeidere i barnehagene
Lærere i småskolens 1. – 4. klassetrinn
Foreldre som har barn som sliter med mellomørene eller har ensidig hørselstap.
Det vil også bli mulig å få testet hørselen denne dagen

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding