Hopp til innhold

Årsmelding 2017

HLF MANDAL OG OMEGN

ÅRSMELDING 2017

 

INNLEDNING

Ved utgangen av 2017 hadde HLF Mandal og Omegn 417 medlemmer og 15 familiemedlemmer, til sammen 432. Selv om vi også dette året mistet noen medlemmer, så sitter vi igjen med en økning på 12.

Også 2017 ble et aktivt år i laget hvor styret stort sett klarte å gjennomføre aktivitetsplanen som ble vedtatt på årsmøtet.

 

STYRET

Forrige årsmøte ble holdt på Kafé Hjerterom 16. februar 2017. Det ble små endringer i styresammensetningen og styret ble som følger:

 

Leder                                     Jan Inge Revheim

Nestleder                             Svein-Erik Eriksen

Sekretær                              Lillian Olsen

Kasserer                                Harald Laustsen

Styremedlem                       Bjarne Birketvedt

Styremedlem                       Marianne Hennestad

Styremedlem                       Kirsten Sløgedal

1.vara                                    Berit Randen

2.vara                                    Eva Pedersen

3.vara                                   

Revisorer                              Tørres Lohne og Bent Bentsen

Valgkomité                          Waldon Støle, Kari Engen, Laila Bringsdal, Heidi O. Berthelsen (vara)

Fest -og arr. komité           Kari Engen, Waldon Støle, Jan A. Syvertsen, Kirsten Sløgedal

Styret fikk fullmakt av årsmøtet til selv å finne 3. varaperson som har vært Ellen Mona Lande.

 

MØTER OG AKTIVITETER

 • Det er avholdt 11 styremøter, ett årsmøte og to åpne temamøter. Første styremøte i 2017 ble avholdt i vårt nye kontor på Øksa 18 på Skinsnes. Styremøtet 11. januar behandlet stort sett saker til forestående årsmøte. De andre styremøter ble avholdt 9.februar, 9.mars, 6. april, 11.mai og 8.juni for våren.
 • Årsmøte ble avholdt 16. februar på Øksa 18. Saker som ble tatt opp var blant annet uttalelse vedrørende hjelpemidler. Dette ble senere videreført og sendt til blant annet stortingsrepresentantene i Vest Agder. Saken er fortsatt aktuell og vil bli tatt opp igjen på årsmøtet i år. Årsmøte vedtok en handlingsplan, som stort sett er blitt fulgt opp. Det ble lagt opp til å gjennomgå HLF-skolen i etterkant av hvert styremøte – til sammen 11 ganger (som kurs).
 • Åpne kontordager med hørselstest og batterisalg har vært gjennomført på dagtid samme dager som styremøtene.
 • I handlingsplanen var det lagt opp til to åpne temamøter - vår og høst. Åpent møte ble avholdt på Kafe Hjerterom 20.april. Temaet var: «Stillhet, hva er det?» På dette møtet innledet Øyvind Neerås fra Børsa om hvordan det var å leve med Tinnitus. Han har skrevet to bøker om temaet og var en inspirerende formidler. Møtet (som også var del av et kurs) var godt besøkt og det ble stilt mange spørsmål.
 • Sommerfesten i regi av FFO på Risørbank ble avholdt 7. juni. På grunn av været ble det denne gang holdt innendørs. Mimregjengen fra Holum deltok med sang og musikk.
 • I uke 21 hadde vi stand med hørselsboksen og «Hvert øre teller».
 • Flere av våre medlemmer deltok på tur til Allsang på grensen 2-3. august i samarbeid med FFO - Møll turbuss var turoperatør.
 • Etter en velfortjent sommerferie, startet vi opp igjen 17.august med styremøte på Øksa 18.
 • Dessuten har leder deltatt på en rekke andre samlinger og kurs, blant annet Tilskuddskurs og Ressurstreff i kommunens regi, henholdsvis 5.6 og 22.9.
 • Styremøtene høsten 2017 ble avholdt 21. september, 19. oktober, 16. november og 14. desember.
 • På temamøtet 28.9 ble filmen «Hørsel hele livet» vist. Morgan Lee Lehne underholdt med sang og musikk.
 • Året ble avsluttet med en koselig førjulsfest på Hald 7. desember. 58 personer fikk servert deilig julemiddag og dessert. «Mia og gutta» fra Hægeland underholdt med fine viser til flott musikk.
 • Svein Erik Eriksen og Jan Inge Revheim har deltatt på møter i Hørselshemmet i Vest-Agder og sammen med Bjarne Birketvedt foretatt hørselstesting på Hørselens dag 2. mai i Kristiansand-

Det har vært et aktivt år og flere av styrets medlemmer har deltatt i diverse møter og konferanser. I etterkant av styremøtene har styret gjennomgått HLF-skolen. I forbindelse med åpent kontor har flere av styret deltatt med kaffekoking og salg av batterier.

ÅPENT KONTOR

Også dette året har vi hatt åpent kontor med testing og batterisalg en gang i måneden, med unntak av juli. Besøkstallet har variert, men denne aktiviteten fyller et viktig behov for noen av våre medlemmer. Så dette vil vi fortsette med også i 2018.

 

Kontoret på Malmø har nå vært i bruk i ett år og vi er godt fornøyd med lokaliteten og lokalene. Det er FFO som leier kontorene / møterommet / kjøkken og toalettene og har fremleie til HLF Mandal og Omegn og LHL Mandal og Omegn. Samdriften gjør at det blir billigere med internett og strøm. Selv om leien utgjør en stor del av budsjettet ser vi for oss å bli værende der fremover.

 

HØRSELSTESTER MED OCILLA

24.01 Barnas naturbarnehage Spangereid 3

09.02 Åpent kontor - 2

09.03 Åpent kontor – ingen testet – 4 personer hørselsrelatert hjelp / batterisalg

30.03 Båly barnehage – 3

06.04 Åpent kontor – 4

24.04 Espira barnehage på Sånum – 25

02.05 Hørselens dag i Kristiansand - 6

03.05 Båly barnehage i Spangereid - 2

11.05 Åpent kontor - 2

12.05 Remehaugen barnehage i Spangereid - 6

22.05 Spangereid – 5

23.05 Konsmo – 3

24.05 Marnardal – 2

26.05 Holum – 10

27.05 Åseral – 6

08.06 Åpent kontor – 2

17.08 Åpent kontor – 3

21.08 Åpent kontor – 2

21.09 Åpent kontor - 2

19.10 Åpent kontor – 1

16.11 Kvisla barnehage – 14

16.11 Åpent kontor – 1

14.12 Åpent kontor 1

Totalt 109 (2016: 203 – 2015: 143)

Godkjente hørselstestere er Svein Erik Eriksen, Bjarne Birketvedt og Jan Inge Revheim.

LIKEPERSONOPPDRAG

Svein-Erik Eriksen har på åpne kontordager hjulpet 15 personer med diverse relatert til høreapparater.

Det at Jan Arne Syvertsen gikk bort er et stort tap for hørselslaget. Selv om han ikke lenger var med i styret, var han aktiv som likeperson og batteriselger og ikke minst flink til å skaffe gevinster til utlodninger.

Bjarne Birketvedt og Trond K. Dahl skal begge to ta likepersonutdanningen i 2018. Det er styret veldig takknemlig for.

På førjulsfesten ble det for første gang delt ut likepersonmerker:

 • Svein Erik Eriksen: Grønn for fullført grunnutdanning
 • Jan Arne Syvertsen: Grønn + blå (5 år) og bronse (10år)
 • Magne Lande: Grønn + blå (5 år) + bronse (10år) + sølv (15 år). Han manglet bare ett år på gull (20 år)

 

Ut over dette er det tre eldre som har fått hjelp hjemme til å skrive skademeldingsskjema i forbindelse med tap / skade av høreapparater.

 

BESØK I BARNEHAGER

Det er Marianne Hennestad som har hatt ansvaret for kontakten med barnehagene. I løpet av 2017 har følgende barnehager fått besøk og / eller lånt LYDIA (lydmåleren) og fått utdelt SKRIKETROLLET:

 • Barnas naturbarnehage i Spangereid
 • Remehaugen barnehage
 • Spangereid Naturbarnehage
 • Espira – Kunnskapsbarnehagen på Sånum
 • Solbakken familiebarnehage
 • Vallegård barnehage
 • Båly barnehage
 • Kvisla barnehage

 

AVHOLDTE KURS LOKALT
Ocillatesting våren 2017

 1. HLF-skolens grunnkurs
 2. Temamøte april: Stillhet hva er det? Og temamøte september: Fra øre til øre – om hørselshemmede i arbeidslivet
 3. Hørselsboksen uke 21
 4. Studietur til Fredriksten festning
 5. Ocillatesting høst 2017

Alle kurs med støtte fra HLF / Studieforbundet Funkis på til sammen kr. 20 315,-

ØKONOMI

Våre faste inntekter er refusjon av andeler av kontingenten til HLF sentralt.

I tillegg fikk fra fylkeslaget 10 000,- i generell støtte til aktiviteter pluss - etter søknad - kr. 4 000,- i tilskudd i til temamøtet i april.

Fra kronprinsesse Märthas stiftelse fikk vi kr. 5 000,- i støtte til førjulsfesten.

Åresalg på møtene våre gir også gode inntekter.

Vi får også inn litt midler via momskompensasjon og «grasrotandelen».

 

REPRESENTASJON

 • Jan Arne Syvertsen var leder av valgkomitéen i Fylkeslaget inntil han gikk bort.
 • Lillian Olsen er medlem av valgkomitéen i Fylkeslaget med Svein Erik Eriksen som vara.
 • Bjarne Birketvedt er med i styret i Fylkeslaget.
 • Svein Erik Eriksen, Ellen Mona Flatebø Lande og Jan Inge Revheim er med i komitéen for Hørselshemmet i Vest-Agder / Hørselens dag.
 • Bjarne Birketvedt er styremedlem i Lindesnes kommunale råd for eldre og funksjonshemmede.
 • Jan Inge Revheim er styremedlem i FFO Mandal og Omegn.
 • Jan Inge Revheim er kasserer / medlem i husstyret for Øksa 18.
 • Berit Randen og Lillian Olsen er med i valgkomitéen i FFO Mandal og Omegn.
 • Ellen Mona Flatebø Lande er med i styret for CI-gruppa.

 

ARBEIDET FRAMOVER

Styret har i 2017 gjennomført HLF-skolens grunnkurs og dermed jobbet mye med organisasjonsutvikling. Dette tror vi vil hjelpe oss å med å virkeliggjøre HLF´s visjon om «å gjøre hverdagen enklere for alle hørselshemmede» og arbeide for HLF´s verdier: Engasjement – Kunnskap – Omsorg (ECO).

 

Resolusjonen «Hjelpemidler for alle» ble tilsendt media og de faste stortingsrepresentantene i Aust- og Vest-Agder. Tre av dem responderte skriftlig. Saken om at hjelpemidler fortsatt skal hjemles i folketrygden vil vi jobbe med også i 2018.

 

Styret

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding