Hopp til innhold

Årsmelding 2018

 

HLF MANDAL OG OMEGN

 

ÅRSMELDING 2018

 

 

 

INNLEDNING

 

Ved utgangen av 2018 hadde HLF Mandal og Omegn 436 medlemmer og 15 familiemedlemmer, til sammen 451. Dette er en økning på 19 (i forhold til 12 i 2017). Sånn sett er vi heldige fordi det dessverre er en stagnasjon i antall medlemmer totalt i Norge – etter år med mange nye påmeldinger. Dette er litt underlig all den tid det blir flere med hørselshemminger. Men heldigvis jobbes det med dette sentralt.

 

 

 

Vi minnes Harald Engeland og Jonas Sivertsen, som begge har vært kasserer i laget vårt. I tillegg er også Sigurd Nepstad gått bort dette året. Sigurd var med og startet foreningen.

 

 

 

2018 ble et godt år for foreningen med mange aktiviteter og hvor styret stort sett klarte å gjennomføre aktivitetsplanen som ble vedtatt på årsmøtet.

 

 

 

STYRET

 

Forrige årsmøte ble holdt på Kafé Hjerterom 14. februar 2018. Det ble små endringer i styresammensetningen og ble som følger:

 

 

 

Leder                                     Jan Inge Revheim

 

Nestleder                             Svein-Erik Eriksen

 

Sekretær                              Bjarne Birketvedt

 

Kasserer                               Harald Laustsen

 

Styremedlem                      Lillian Olsen

 

Styremedlem                      Marianne Hennestad

 

Styremedlem                      Kirsten Sløgedal

 

1.vara                                               Berit Randen

 

2.vara                                               Eva Pedersen

 

Revisorer                             Tørres Lohne og Bent Bentsen

 

Valgkomité                          Waldon Støle, Viggo Hageland og Inger Hanson. Vara: Kari Engen. Viggo Hageland (som rett etter årsmøtet trakk seg fra vervet).

 

 

 

Fest -og arr. komité          Waldon Støle, Kari Engen, Inger Hanson og Kirsten Sløgedal

 

 

 

MØTER OG AKTIVITETER

 

 • Det er avholdt 10 styremøter i løpet av året.

 • Årsmøte ble avholdt 14. februar på Kafé Hjerterom. Dessverre var årsmøtet dårlig besøkt: 19 personer inkludert 2 skrivetolker og Einar Buø som holdt foredrag om mobbing. Saker som ble tatt opp var blant annet resolusjon vedrørende hjelpemidler. Denne ble sendt videre til fylkesstyret som satt den opp som sak på årsmøtet sitt. Deretter ble resolusjonen ble sendt til Lindesnes avis, Fædrelandsvennen, stortingsrepresentantene i Vest-Agder og eldreminister Åse Michaelsen.

  Årsmøte vedtok også en handlingsplan, som stort sett er fulgt opp.

 • Det ble lagt opp til organisasjonskurs i etterkant av hvert styremøte – til sammen 10 ganger.

 • Jan Inge Revheim deltok på kommunens ressurstreff 27. februar som hadde «Marin forsøpling» som tema.

 • 8. mars hadde Lillian Olsen, Svein Erik Eriksen og Jan Inge Revheim møte for å forberede sakene til årsmøtet HLF Vest-Agder 14.03.

 • 14. mars - årsmøte i HLF Vest-Agder – delegater var Jan Inge Revheim, Lillian Olsen og Svein Erik Eriksen. Jan Inge ble valgt inn som fast styremedlem / studieleder.

 • Samme dag ble det sendt ut 346 infobrev til alle medlemmene + informasjonsbrosjyre.

 • Vårens åpne møte ble avholdt på Kafe Hjerterom onsdag 11. april med tema: «Tolketjenesten». Veldig bra foredrag av Doorith Haraldsen fra NAV Stavanger, men skuffende få påmeldte. Bare 18 tilsammen med foredragsholder og de to skrivetolkene.

 • Hørselens dag i Kristiansand ble avholdt mandag 16. april kl. 11.00 – 20.00. Hovedforedragsholder: Geir Lippestad. En flott dag hvor Bjarne Birketvedt var med på hørselstesting, pluss at det ble solgt 15 bøker.

 • Årsmøte i FFO Mandal og Omegn torsdag 26. april: Berit Randen og Lillian Olsen deltok sammen med Jan Inge Revheim som ble valgt inn for to nye år.

 • Jan Inge deltok på årsmøtet til Funkis, 7. mai i Lillesand.

 • Hvert Øre Teller aksjonen (HØT) i uke 21 var veldig vellykket, særlig i Mandal fordi vi sto på stand da Tour de Sørland ble arrangert i byen. Se liste nedenfor: Antall testede: 91 personer.

 • Sommerfesten FFO onsdag 13. juni – flott fest, fint vær og god underholdning av Kathrine Røksland. Vårt lag bidrar mye i denne sammenhengen. Bjarne og Jan Inge var grillmestre i stekeovn inne fordi det var lagt ned forbud mot åpen ild.

 • I samarbeid med HLF Kristiansand arrangerte vi tur til Byglandsfjord og båttur med Bjoren. 40 personer deltok. Strålende vær og båtturen var magisk.

 • Inge Revheim møtte på Landsmøtet på Sundvollen 22.-24. juni. Flott landsmøte med mange spennende saker. Mandal & Omegn sendte inn forslag på Bjørn Tore Lunde fra Lyngdal som kandidat til Sentralstyret og fikk med seg de andre lokallagene i Vest-Agder og fylkeslaget. Vi trenger en sørlandskandidat og heldigvis ble han valgt inn. Ellers fikk HLF Vest-Agder gehør for et nytt fjerde fokusområde i handlingsprogrammet: Opplæring og undervisning. Delegasjonen fikk også gjennomslag for at det skal nedsettes et ad hoc-utvalg, bestående av fagfolk, foreldre og tillitsvalgte, som skal legge opp et løp for HLFs videre arbeid med opplæring og undervisning. I dette arbeidet inngår også arbeid for å få hørselskompetanse inn i undervisningsplanene både for helsepersonell og lærere.

 • Høstens første arrangement fant sted i uke 35 i forbindelse med FOLKEHELSE-UGA i Mandal Jan Inge Revheim og Marianne Hennestad deltok mandag 27. august på «ALLE MED – dugnad» på Mandal videregående skole i regi av Foreningen for Folkehelse i Mandal (FFM) og Redd Barna. Det var en workshop for lag og foreninger for å få gode verktøy i forbindelse med inkludering. Vi arrangerte også åpent møte på kvelden 30. august på Kafé Hjerterom. Kåseri ved audiopedagog Bjørn Bekkevoll: «Den hørende broren». Festkomiteen sørget for god bevertning og Sigmund Høyland og Einar Myrseth sørget for god underholdning. Det var 35 fremmøtte. FOLKEHELSE-UGA ble avsluttet med MINIMESSE på Buen lørdag 1. september kl. 12:00-15:00 hvor vi var en av 12 utstillere. Bjarne Birketvedt og Jan Inge Revheim sto for hørselstestingen i bobilen til Bjarne. Marianne Hennestad ordnet med køen og serverte kaffe. 13 personer ble testet. Inne i foajéen tok Eva Pedersen og Berit Randen seg av gratis kaffe, sjokolade og kjeks + salg av rekelotteri / bøker på standen. Et flott arrangement som vi bør knytte oss opp mot også de neste årene. Mye god PR og annonsering i Lindesnes + plakater og brosjyrer på byen.

 • 25. september holdt Jan Inge foredrag på Mandal Y´s Men´s Club på Kanten. Tema: «Jeg er ikke ved mine fulle fem». Over 70 fremmøtte fikk lære litt om hørsel.

 • Onsdag 3. oktober var Bjarne Birketvedt og Jan Inge Revheim med på medlemsmøte i HLF Kristiansand. Forsker dr. Else Vengnes Grue holdt foredrag om hørsel og syn hos eldre. Stort oppmøte i det nye Teateret.

 • Styremøtene høsten 2018 ble avholdt 15. august, 19. september, 17. oktober, 14. november og 12. desember.

 • Antall saker som har vært behandlet i løpet av året er 73.

 • Onsdag 19. september etter styremøtet var vi vert for kommunens «Gjestebud»: Tre kommuner skal bli en. Sammen skal vi sette oss nye mål – og skape nye Lindesnes. Kommunene som skal slå seg sammen ønsket å høre vår mening. Vi brukte 2 timer, og fikk kr. 500,- i «matpenger» av kommunen.

 • Lørdag 13. oktober deltok Jan Inge Revheim, Svein-Erik Eriksen, Trond Kåre Dahl og Bjarne Birketvedt på kurs for likepersoner på Horisonten Hotell i Lillesand i regi av HLF Vest- og Aust-Agder. Det var Bjarne som fikk i stand dette kurset som ble ledet av organisasjonsrådgiver i HLF, Nina Ekjord Øyen.

 • Onsdag 17. oktober kl. 19:00 ble det holdt en konsert i vrimlehallen på Mandal videregående skole. Jan Inge var med i komitéen for dette arrangementet som var en hyllest til kantor Tormod Lindland. HLF Mandal og Omegn ble spurt om å ordne med kaffe / boller / brus på tilstelningen. Inger, Berit og Bjarne gjorde en kjempeinnsats den kvelden og vi fikk kr. 2 000,- for dugnadsinnsatsen.

 • Året ble avsluttet med en koselig førjulsfest på Hald 5. desember. 57 personer fikk servert deilig julemiddag og dessert. Geir Lauvdal underholdt med sang og piano og fortalte litt om hvordan det er å være hørselshemmet i jobb som lærer på Mandal videregående skole. Både underholdningen og kåseriet ble svært godt mottatt.

 • Åpne kontordager med hørselstest og batterisalg har vært gjennomført på dagtid samme dager som styremøtene, bortsett fra desember – til sammen 9 ganger. Åpent kontor er et populært tiltak og besøkene ser ut til å øke.

   

  I høst ble det sendt skriftlig klage NAV om at stadig færre av våre arrangement får skrivetolking. Faglig rådgiver / Tolketjenesten, Dorrith Haraldsen (som besøkte oss i april) hjalp til med purring 11. desember. Men vi har enda ikke fått noe svar fra NAV.

   

  ÅPENT KONTOR / KONTORLOKALER

  Også dette året har vi hatt åpent kontor med testing og batterisalg en gang i måneden, med unntak av juli. Besøkstallet har variert, men denne aktiviteten fyller et viktig behov for noen av våre medlemmer. Så dette vil vi fortsette med også i 2019.

   

  Kontoret på Malmø – Øksa 18 - har vært i bruk i to år og vi har vært godt fornøyd med lokalene. Dessverre måtte FFO som leietaker si opp på grunn av dårlig økonomi. Dermed ble også fremleien til oss sagt opp. Heldigvis har vi fått leie rimelig og moderne kontor og kombinert kjøkken / møterom på Spiggeren. LHL har også flyttet dit, mens FFO har valgt ikke leie kontor foreløpig. Alt er på plass i de nye lokalitetene og vi ser fram til gode år også der.

   

  HØRSELSTESTER MED OCILLA
  12. januar Morgentrimmen Turnsalen – 8 testet

  14. januar – 0 men 4 personer batterisalg og 3 hørselsrelatert hjelp

  17.01 – 2 hørselsrelatert hjelp

  7. februar – 0 - en kom for å kjøpe batteri – en likeperson fra Larvik var innom

  7. mars – 1 hørselstest – 1 tinnitushjelp. 5 som kjøpte batterier og 1 bok solgt

  18. april – 2 testet + 4 hjelp med høreapparat. Mange innom for batterikjøp.

  Hvert Øre Teller aksjonen:

  22.mai - Mandal 42 testet

  23.mai - Vigeland 19 testet

  24. mai - Konsmo 8 testet + 2 hjelp høreapparater

  25.mai - Holum 10 testet

  29.mai - Marnardal 12 – 2 hjelp høreapparater

  Åpent kontor 6. juni 2 + 2 hjelp høreapparater

  Åpent kontor 15. august - 4 testet – mange innom

  Minimesse på Buen 1. september – 13 ble testet

  Åpent kontor 19. september – 3 testet – 3 hjelp høreapparater

  Åpent kontor 17. oktober – 2 testet 2 hjelp høreapparater

  Hestehaven barnehage 29. oktober – testet 19 ansatte – delt ut 3 Skriketroll

  Åpent kontor 14.11 - 3 testet

   

  Testede totalt: 148 (2017: 109 - 2016: 203 – 2015: 143)

  Godkjente hørselstestere er Svein Erik Eriksen, Bjarne Birketvedt og Jan Inge Revheim.

   

  LIKEPERSONOPPDRAG

  Bjarne Birketvedt og Trond K. Dahl har begge tatt likepersonutdanningen i 2018. Det er styret veldig takknemlig for. Til sammen er det utført 117 likepersonoppdrag i 2018.

   

  BESØK I BARNEHAGER

  Det er Marianne Hennestad som har hatt ansvaret for kontakten med barnehagene. I løpet av 2017 har følgende barnehager fått besøk og / eller lånt LYDIA (lydmåleren) og fått utdelt SKRIKETROLLET:

 

Dato

Navn

Hvem som besøkte

Innhold

12.01

Frøysland barnehage Kl. 12:00-14:00

 

Jan Inge

 

«Jeg er ikke med mine fulle fem» - 25 personer til stede

14.01

Frøysland barnehage

Kl.11:00-14:00

Bjarne og Svein-Erik

Testing av 24 ansatte

Uke 36

Valle gård

1 time

Marianne

Utlån Lydia og overrakt skriketroll

Uke 37

Frøysland barnehage

1 time

Marianne

Lydia og Skriketroll i 3 avdelinger

29.10

Hestehaven barnehage

11:30-14:15

Bjarne og Jan Inge

Test 19 ansatte + delt ut 3 Skriketroll

 

 

 

AVHOLDTE KURS LOKALT
Åpne kontordager våren 2018

 

 1. Organisasjonskurs i etterkant av styremøtene

 2. Temamøter i lokallaget: Årsmøtet + åpent møte onsdag 11. april + åpent møte 30. august, minimesse Buen 1.09

 3. Stand med hørselsboksen i uke 21 «Hvert øre teller»

 4. Studietur til Byglandsfjord

 5. Åpne kontordager høsten 2018

 6. Foredrag / hørselstesting i barnehager

   

  Alle kurs med støtte fra HLF / Studieforbundet Funkis på til sammen kr. 17 806,- (2017 kr. 20 315,-)

   

  ØKONOMI

  Våre faste inntekter er refusjon av andeler av kontingenten til HLF sentralt.

  I tillegg fikk vi fra fylkeslaget kr. 5 000,- i støtte til gjennomføring av temamøtet i april.

  Det ble for første gang søkt om midler fra HLF´s Organisasjonsfond. Vi fikk tildelt kr. 10 000,- til kjøp av messetelt.

  Åresalg på møtene våre gir også gode inntekter, litt midler via «Momskompensasjonen» og «Grasrotandelen».

   

   

   

   

   

  REPRESENTASJON

 

 • Jan Inge Revheim styremedlem / studieleder HLF Vest-Agder.

 • Bjarne Birketvedt er med i styret i Fylkeslaget.

 • Lillian Olsen er medlem av valgkomitéen i HLF Vest-Agder.

 • Bjarne Birketvedt er styremedlem i Lindesnes kommunale råd for eldre og funksjonshemmede.

 • Jan Inge Revheim er styremedlem i FFO Mandal og Omegn.

 • Jan Inge Revheim er kasserer / medlem i husstyret for Øksa 18.

 • Lillian Olsen er med i valgkomitéen i FFO Mandal og Omegn.

 • Jan Inge med i styret / kasserer for «Foreningen for Folkehelse i Mandal»

 • Jan Inge er medlem av valgkomitéen for FUNKIS i Agder

   

  ARBEIDET FRAMOVER

  Det er viktig å få inn yngre krefter i styret. Dette må styret jobbe med i 2019.

   

  I tillegg må en prøve å få til en satsing / samling for barn og unge. På dette feltet er vi helt blanke, noe vi absolutt må gjøre noe med!

   

  HLF vedtok en ny «Handlingsplan for 2018-2021. Styret i HLF Mandal Og Omegn må i tiden framover plukke de saksområdene det er mest realistisk å fatt i og som vil bety noe for våre medlemmer lokalt.

   

  Styret

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding