Hopp til innhold

Årsmelding 2019

 

HLF MANDAL OG OMEGN

 

ÅRSMELDING 2019

 

INNLEDNING

 

Ved utgangen av 2019 hadde HLF Mandal og Omegn 464 medlemmer (436 i 2018). Medlemstallet er økende i foreningen. Bare den siste måneden i året økte antallet med 12 medlemmer.

 

Også dette året er et tidligere styremedlem gått bort. Vi minnes Kari Reidun Engen som døde 8. februar, 83 år gammel. Kari Reidun var med som varamann fra 2009 og satt også i valgkomitéen og var med i arrangements- og festkomitéen de siste årene før hun ble syk.

 

Ved årets start flyttet vi kontoret til Spiggeren Næringspark hvor det er bedre lokaliteter enn de vi hadde på Øksa. HLF Vest-Agder flyttet etter 1. mai.

 

STYRET

 

Forrige årsmøte ble holdt på Kafé Hjerterom 13. februar 2019. Det ble små endringer i styresammensetningen og ble som følger:

 

Leder                                     Jan Inge Revheim

 

Nestleder                             Svein-Erik Eriksen

 

Sekretær                              Inger Hansson

 

Kasserer                                Harald Laustsen

 

Styremedlem                       Lillian Olsen

 

Styremedlem                       Kirsten Sløgedal

 

Styremedlem                       Ellen Anda Aslesen

 

1.vara                                    Berit Randen

 

2.vara                                    Eva Pedersen

 

3. vara                                   Trond Kåre Dahl

 

Revisorer                              Tørres Lohne og Bent Bentsen

 

Valgkomité                          Waldon Støle, Marianne Hennestad og Arvid Pedersen

 

Vara: Berit Randen

 

Fest -og arr. komité           Waldon Støle, Inger Hanson, Kirsten Sløgedal og Mona Oftedal

MØTER OG AKTIVITETER

 

·       Det er avholdt 11 styremøter i løpet av året.

 

·       Jan Inge Revheim deltok på møte i Lillesand 8. januar: komitéen for sammenslåing HLF Aust- og Vest-Agder.

 

·       Bjarne Birketvedt deltok på fellesmøte med Hørselssentralen 10. januar i StatPed sine lokaler i Kristiansand.

 

·       Jan Inge Revheim gjennomførte del 1 av likepersonutdanningen helgen 11.-13. januar i HLF sine lokaler i Oslo.

 

·       14. januar holdt Jan Inge Revheim foredraget: «Jeg er ikke ved mine fulle fem» på pensjonisttreff i Spangereid.

 

·       Rapportlansering «Oppdrag 31 – rett på fritid» - Jan Inge Revheim deltok 31. januar i Bystyresalen.

 

·       Jan Inge Revheim gjennomførte del 2 av likepersonutdanningen helgen 8.-10. februar på Gardermoen.

 

·       Årsmøte ble avholdt 13. februar på Kafé Hjerterom. 29 medlemmer hadde møtt fram. I tillegg var det to skrivetolker og Anders Nilsen fra AurisMed holdt foredrag om og viste fram aktuelle hjelpemidler. Som vanlig var det bevertning og utlodning. Årsmøtet vedtok også en handlingsplan, som stort sett er fulgt opp.

 

·       Jan Inge Revheim deltok på årsmøtet til FUNKIS i Lillesand onsdag 3. april.

 

·       Åpent møte 23. april på kafé Hjerterom. Tema: «Tips og stell av høreapparater». Og hva gjør likepersonene våre?» Hørselskontakt Anne Grete Erland demonstrerte forskjellig hjelpeutstyr og fortalt om stell av høreapparater. Jan Inge intervjuet de tre andre likepersonene våre som fortalte hva arbeidet går ut på. Allsang, Quiz, utlodning og bagetter med kaffe og te falt også i smak hos de 28 som hadde funnet veien denne kvelden.

 

·       Lillian Olsen og Inger Hanson var delegater på FFO sitt årsmøte torsdag 25. april – som hadde et åpent møte i forkant hvor rådmann Kyrre Jordbakke fortalte om hva det jobbes med i den nye kommunen med hensyn til funksjonshemmede på alle plan.

 

·       HVERT ØRE TELLER AKSJONEN ble som vanlig avviket i mai med start på frivillighetssentralen Mjåland Gård. Mellom 20 og 25 mai var det stand på Vigeland, på Konsmo, i Holum og Mandal Torv. Hørselstesting, informasjon, veiledning, salg av bøker og utdeling av brosjyrer.

 

·       ÅPENT MØTE på Kafé Hjerterom 28. august var start på høstens aktiviteter. Møtet var en del av programmet for FolkehelseUga. Audiograf Jorunn Knutsen snakket om «Kommunikasjonsproblemer i hverdagen og hvordan løse dem». 48 personer møtte fram og styret var godt fornøyd med både foredrag og underholdning ved Geir Lauvdal.

 

·       MINIMESSE MANDALSHALLEN under FolkehelseUga ble en suksess. Det var første gang vi fikk brukt det nye messeteltet. 13 personer ble testet.

 

·       LIKEPERSONSARBEID FOR SYKEHJEMSBEBOERE ble startet i høst med besøk på Mandal Sykehjem og Lindesnes Omsorgssenter. Til sammen ble det 4 besøk på hvert sted. Dette er et samarbeid med hørselkontaktene i Mandal og Lindesnes. 38 beboere fikk hjelp med høreapparatene sine.

 

·       KURS OM GOD LYD ble holdt på Kolstad Bedehus 14. november i samarbeid med fylkesstyret. Stein Børre Kolstad som er ekspert på god lyd demonstrerte hvordan ubehagelig lyd kan dempes ved bruk av hjelpemidler.

 

·       FØRJULSFEST PÅ HALD 4.desember var vellykket. 49 personer inklusive skrivetolker og de som underholdt møtte opp. God julemat og god underholdning med Lena Hennestad, søsteren Marie og gitarist Løvslett.

 

·       FORELDRE/BARN KOMITÉ. Ellen Anda Aslesen har samlet en komité på tre personer som vil prøve i få i gang et opplegg for hørselshemmede barn og deres foreldre. I tillegg til Ellen: Else Bergstøl fra Lindesnes og Nina Amilie Olsen fra Mandal. Første arrangement var juleverksted på kontoret på Spiggeren Næringspark lørdag 14. desember.

 

·       HØSTENS LOTTERI. Styret bidro med gevinster og solgte lodd til venner og familie. Overskuddet ble kr. 14.993, - og det var vi veldig fornøyd med.

 

·       ÅRETS TUR var et samarbeid med HLF Lyngdal, Hægebostad og Farsund og gikk til Møvik Fort/Arkivet. Jan Inge var eneste deltaker fra Mandal. Han hadde med og testet ut «Guideslynge» som fungerte veldig bra. Flott tur.

 

·       Det ble avholdt organisasjonskurs i etterkant av hvert styremøte – til sammen 10 ganger.

 

·       Antall saker som har vært behandlet på styremøtene i løpet av året er 92.

 

·       Åpne kontordager med hørselstest og batterisalg har vært gjennomført på dagtid samme dager som styremøtene, bortsett fra januar og februar (på grunn av flytting av kontoret) – til sammen 9 ganger. Åpent kontor er et populært tiltak og besøkene ser ut til å øke.

 

 

 

HØRSELSTESTER MED OCILLA
I løpet av 2019 ble 77 personer testet for hørsel på åpne kontordager og besøk / stand i Mandalsdistriktet. En nedgang i forhold til tidligere år (2018: 145 - 2017: 109 - 2016: 203 – 2015: 143).

 

I tillegg har veldig mange vært innom for å kjøpe batterier og få annen hørselsrelatert hjelp.

 

Godkjente hørselstestere er Svein-Erik Eriksen, Bjarne Birketvedt, Trond Kåre Dahl og Jan Inge Revheim.

 

LIKEPERSONOPPDRAG

 

Bjarne Birketvedt: 49

 

Trond Kåre. Dahl: 42

 

Svein-Erik Eriksen: 57

 

Jan Inge Revheim: 76

 

Antall oppdrag totalt 2019: 224 (2018: 117)

 

BESØK I BARNEHAGER

 

Dette arbeidet har ikke vært prioritert i 2019 og kun Valle gård barnehage har fått besøk og lånt LYDIA (lydmåleren) og fått utdelt SKRIKETROLLET.

 

AVHOLDTE KURS LOKALT

 

     ·       1 Organisasjonsutvikling

 

·       2 Åpne kontordager vår

 

·       3 Årsmøte onsdag 13. februar

 

·       3 Åpent møte onsdag 23. april

 

·       3 Åpent møte under FolkehelseUga uke 35 – onsdag 28. august og stand lørdag 31. august

 

·       4 Stand med hørselsboksen i uke 21: Hvert øre teller

 

·       5 Studietur lørdag 17. august: Møvik Fort og Arkivet

 

·       6 Åpne kontordager høst

 

·       7 Opplæring for høreapparatbrukere (sykehjemmene)

 

·       8 Organisasjonsutvikling

 

·       9 Hobbykurs barn / foreldre (fortsetter i 2020)

 

Alle kurs med støtte fra HLF / Studieforbundet Funkis på til sammen kr. 39 962,- (2018: kr. 17 806,- 2017: kr. 20 315,-)

 

Antall kurs 9 (2018: 7)

 

Antall timer totalt 87 (2018 :77)

ØKONOMI

 

Våre faste inntekter er refusjon av andeler av kontingenten til HLF sentralt.

 

I tillegg fikk vi fra fylkeslaget kr. 3 000,- i støtte til gjennomføring av temamøtet i april.

 

Fra HLF´s Organisasjonsfond fikk vi tildelt kr. 3 738 (til nytt flaggbanner).

 

Fra Kronprinsesse Märthas stiftelse kr. 5 000,- i støtte til førjulsfesten.

 

Kr. 3 000,- fra kulturmidler.

 

Kr. 2 000,- fra Mandal kommunes legat for humanitær og sosial innsats.

 

Åresalg på møtene våre gir også gode inntekter, pluss litt midler via «Momskompensasjonen» og «Grasrotandelen».

 

REPRESENTASJON

 

·       Jan Inge Revheim styremedlem / studieleder HLF Vest-Agder.

 

·       Bjarne Birketvedt var med i styret i Fylkeslaget frem til og med årsmøtet i mars.

 

·       Bjarne Birketvedt er med i valgkomitéen for HLF Vest-Agder.

 

·       Lillian Olsen var medlem av valgkomitéen i HLF Vest-Agder med Svein- Erik Eriksen som vara fram til årsmøtet i mars.

 

·       Bjarne Birketvedt vara til Eldrerådet Lindesnes kommune.

 

·       Jan Inge Revheim er styremedlem i FFO Mandal og Omegn.

 

·       Lillian Olsen er med i valgkomitéen i FFO Mandal og Omegn.

 

·       Jan Inge er med i styret / kasserer for «Foreningen for Folkehelse i Mandal».

 

 

 

ARBEIDET FRAMOVER

 

Det er viktig å få inn yngre krefter i styret. Dette klarte vi ved at Ellen Anda Aslesen ble valgt inn på forrige årsmøte og at Nina Olsen har sagt ja til å stille på valg i år.

 

Satsingen / samling for barn og unge fikk en litt tung start. Men komitéen har allerede vært sammen for å planlegge en tur til dyreparken i vår.

 

Nytt av året blir å teste ut middagssamling for hørselshemmede / pårørende på skjermet utested. Til dette har vi fått kr. 2 000,- i støtte fra Mandal kommunes legat for humanitær og sosial innsats.

 

Styret

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding