Hopp til innhold

Her kan du lese 20-års beretningen som ble lagt frem på jubileumsfesten 4. mars 2020 på Hald

 

20 ÅR´S JUBILEUMSBERETNING FOR HLF MANDAL OG OMEGN

 

Den 8.mars år 2000 ble det dannet lokallag i Mandal, under navnet Mandal Hørselslag. Det hadde lenge vært et ønske blant medlemmene i HLF om et eget lokallag i Mandal og Omegn.

Per Jacobsson fulgte opp, og sammen med daværende fylkesleder Inge Kate Nøvik, ble det innkalt til et informasjonsmøte / oppstartmøte. På en måte kan en vel si at Inge Kate og Per er opphavet til Mandal Hørselslag.

Det var stor oppslutning av interesserte til stede på stiftelsesmøtet som ble holdt i Tidemandgaarden. På møtet ble det dannet et styre som besto av: Leder Per Jacobsson, nestleder Jørgen Woxen, kasserer Amalie Spilling og styremedlemmer Sigurd Nepstad og Bjørg Johannessen.

Allerede den 10. mai ble det holdt et nytt møte, hvor det også deltok en sakkyndig foredragsholder. Det var stor oppslutning også om dette møtet.

På et åpent møte i oktober ble så Lillian Olsen valgt som sekretær. Medlemmer som tidligere hadde vært «plassert» i andre lokallag og i fylkeslaget hadde nå fått et eget lag med et fulltallig styre. Laget startet med rundt 30 medlemmer og antallet vokste raskt.

På det første ordinære årsmøtet i 2001 viste medlemstallet en markant økning, og ved utgangen av 2014 telte laget 385 medlemmer. I 2020 har HLF Mandal og Omegn hele 464 medlemmer. Bare i løpet av januar økte tallet med 12.

I løpet av disse 20 årene har det vært 5 ledere: Jørgen Woxen overtok etter Per Jacobsson og ble etterfulgt av Jan Arne Syvertsen som da var leder fram til årsmøtet i 2010. Bjarne Birketvedt overtok og ble etterfulgt i 2013 av Jan Inge Revheim, som fortsatt leder foreningen. Det har vært 7 kasserere, men bare en sekretær i de første 17 årene: Lillian Olssen som selvsagt er vårt eneste æresmedlem.

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne og faktisk også verdens største organisasjon for hørselshemmede. Sammen med HLF, som har 67 000 medlemmer jobber vi på lokalplanet for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Det vil i praksis si: bedre livskvalitet, bli mest mulig selvhjulpne og kunne delta i alle livets sammenhenger.

Den 10.mars i 2010 ble 10 års-jubileet feiret på Kafe Hjerterom. Det ble servert god middag, kaffe og kaker. Det første styret var spesielt innbudte gjester og fikk overrakt blomster. Spesielt må nevnes Per Jacobsson og Inge Kate Nøvik som hadde tatt initiativet til stiftelse av laget. Varaordfører Tore Askildsen var til stede og holdt en fin hilsningstale og laget fikk overrakt en gavesjekk.

I 2010 inngikk vi leieavtale med Fylkeslaget om kontorplass i Store Elvegata 58. Da fylkeslaget sa opp avtalen i 2016 var det ikke mulig for HLF Mandal og Omegn å klare husleien på egenhånd. I januar 2017 flyttet vi over til Øksa 18 (gamle Telenorbygget). Leieforholdet her ble imidlertid kortvarig og 1. januar 2019 flyttet vi til nåværende lokaler i Spiggeren Næringspark. Her leier også fylket kontor og LHL Mandal. Fasilitetene er veldig gode og gir rom for mange aktiviteter. Her blir alle styremøter holdt og vi har åpne kontordager ca. en gang i måneden hvor vi tilbyr gratis hørselstest og salg av batterier. Det varierer noe om hvor mange som kommer innom.

I henhold til formålet, skal vi drive med informasjonstiltak og forebyggende tiltak. I tillegg til informasjonsvirksomhet, mener vi det er viktig å kunne tilby medlemmene sosiale tiltak, og det blir derfor hvert år lagt opp til turer og førjulsfest. Vi får gode tilbakemeldinger som tyder på at medlemmene setter pris på dette.

Som et ledd i det forebyggende arbeidet, har vi kjøpt inn 5 så «lydører» som kalles LYDIA. Disse låner vi ut til barnehager i mandalsdistriktet. Allerede i 2006 fikk Malmø barnehage besøk og lydøret demonstrert. Magne Lande og Lillian Olsen sto for demonstrasjonen, som fikk stort oppslag i Lindesnes Avis.

Som ett ledd i forebyggende arbeid satset vi også på hørselstesting. Fylkeslaget i HLF har en tilhenger med innebygd utstyr for testing. Denne kalles for «Hørselsboksen» og allerede i 2008 arrangerte vi hørselstest på Torvet i Mandal. Her kunne alle teste ut om de hadde redusert hørsel.

I løpet av 4-5 timer var det 52 personer som lot seg teste. Daværende ordfører Alf Gotfred Møll var først ute og testen viste at han ikke trengte høreapparat på en stund. Han ble dermed i avisen fremstilt som en «lydhør» ordfører. Senere har vi arrangert hørselstester hver vår og høst, både i Mandal og i regionen

I forbindelse med åpne møter, har vi tatt opp ulike temaer knyttet opp mot hørsel og Tinnitus og lagt vekt på interessepolitikk. Vi har også hatt flere åpne møter i samarbeid med FFO Mandal og Omegn. Og på alle våre møter har vi med oss våre dyktige skrivetolker Anne Hove Sunnarvik og Marianne Gabrielsen.

I forbindelse med kampanjen «Hvert øre teller» har vi hvert år i uke 21 i mai besøkt kommunene i vår region, og veldig mange er testet opp gjennom årene. I 2019 fikk 77 personer over 16 år gratis hørselstest. Dette var en nedgang i forhold til rekordåret 2018 med hele 145 testinger.

I vår handlingsplan er det også en prioritert oppgave å drive med forebyggende tiltak i forhold til ungdomsskolene. Sammen med informasjon viser vi filmen «Null sus». Samtidig får lærere tilbud om hørselstest.

I jubileumsåret har laget fire likepersoner: Bjarne Birketvedt - Trond Kåre. Dahl - Svein-Erik Eriksen og Jan Inge Revheim. Til sammen så har disse hjulpet totalt 224 personer i 2019.

Hele 9 kurs med støtte fra HLF / Studieforbundet Funkis ble avviklet i 2019. Antall timer totalt ble og med kursstøtte på til sammen kr. 39 962,-

Styret består i jubileumsåret av følgende personer:

Leder                         Jan Inge Revheim

Nestleder                   Bjarne Birketvedt

Sekretær                   Inger Hansson

Kasserer                    Harald Laustsen

Styremedlem             Svein Erik Eriksen

Styremedlem             Kirsten Sløgedal

Styremedlem             Ellen Anda Aslesen

Styremedlem            Trond Kåre Dahl

Varamedlem             Berit Randen

Revisorer                  Tørres Lohne og Bent Bentsen

Valgkomite               Arvid Pedersen (leder), Waldon Støle og Marianne Hennestad

Vara                         Berit Randen

Fest.og                     Waldon Støle, Inger Hansson

arr.komite                Kirsten Sløgedal, Eva Pedersen og Mona Oftedal

Nå er jo ikke 20 år noen høy alder, men vi syntes allikevel at det var grunn til å feire litt. Vi takker de som tok initiativet til at HLF Mandal og Omegn ble stiftet. Dette vil vi gjøre ved å overrekke en liten gave til Inge Kate Nøvik, Hans Jørgen Woxen og Lillian Olsen som alle var med i det første styret. Bjørg Johannessen er dessverre forhindret i å være med på feiringen i dag.

Skrevet av Lillian Olsen og Jan Inge Revheim

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding