Hopp til innhold

HLF Hortens 25 års jubileumsfeiring på Horten Aktivitetssenter 23/4-2016.

Ført i pennen av Hildegunn Leirvoll

Horten og Borre Hørselshemmedes Forening ble stiftet på et informasjonsmøte i regi av Hørselshemmedes landsforbund i Horten 23. april 1991!

Jeg, er blitt bedt om å fortelle hva som har foregått i disse årene, og ønsker å begynne med det som skjedde i landet vårt før denne tid!

Landslaget Norges Tunghørte ble stiftet 11. juni 1947. Da hadde foreningen (Landslaget) sitt første landsmøte. Alt i 1950 hadde Vestfold startet 3 foreninger, Sandefjord, Sandar og Tønsberg.     

De første apparatene var uten batterier og ble kalt hørebriller, en forteller om sitt første apparat som han fikk som 17 åring at « det var en svær boks med et stort batteri og ledninger til ørene. Selv om ikke lyden var så helt perfekt, opplevde jeg apparatet som veien tilbake til en lydverden.»

I 1963 vedtok stortinget at alle hørselshemmede under20 år skulle få gratis høreapparat. Det samme gjaldt foreldre til barn under 20 år, de fikk en støtte på 400 kr. Digitale høreapparater kom på markedet på 80 tallet, men var dyre. Med legeattest kunne en få fradrag i selvangivelsen.

Så tilbake til 1991. det første styret (interimsstyret) besto av leder Asle Hedemark, sekretær Jens Kr. Berg, Kasserer Gerd Krohn, styremedlem ørelege Thor Johannesen som drev «Horten øre nese hals» i vektergården, og styremedlem Karin E. Syvertsen.

Etter det historiske første hørselsårsmøtet i 1992 besto styret av: Asle Hedmark, Gerd Krohn, Arne Johnsrud, Karin E. Syvertsen, Jens Kr. Berg og Thorbjørn Haglo

Asle Hedemark som senere startet flere Hørselslag, og også ble med på landsbasis bodde i Horten og slik ble vi den første store jobben hans.    Torbjørn Haglo ble hans viktigste støttespiller, og den som førte arbeidet videre. Han var utdannet elektriker og hadde tidligere sitt eget elektrofirma. Nå var han pensjonist, men kunne jobbe lange dager med montering av teleslynger og høgtalere som han monterte gratis for brukere!                                       

Han og medhjelperne som var blitt kurset hos HLF som hørselshjelpere, fikk låne kontoret på Horten Eldresenter (dagens Horten Aktivitetssenter) da som nå på onsdags formiddager til bruk for Hørselshjelperne (likepersonene) Gunn Malm, Arne Johnsrud og Leif Galleberg var av de første Hørselshjelperne, Sven Olaf Knutsrud, og Hildegunn Leirvold ble utdannet i 2004 og holder på ennå. Mange nye Likepersoner er kommet til etter hvert, som Ina Wistrøm (tinnitus), Synøve Moe, Eldrid Jacobsen, Aggi Kirkeby, Hans Petter Røtvold, Bogumila Porwalik og siste tilskudd Elisabeth Gundersen som ble utdannet i jubileumsåret, alle disse er likepersoner for høreapparater!

I 2003 overtok Hildegunn som styreleder (mye mot sin vilje) og sammen med flinke styremedlemmer ledet hun laget i 4 år frem til 2007 da laget verken hadde leder eller nestleder, men med gode styremedlemmer og Hildegunn i bakkant fungerte det godt. I 2008 Var Hildegunn tilbake i førersetet, med styremedlemmer som har vært med lenge, som Anne Sophie Koldrup, Asrunn Berg, Sverre Sørebø, med flere.

I 2009 ble Are Høgås valt som leder med god støtte fra det tidligere styret. Are var leder frem til 2012, en driftig leder som også var leder i HLF Vestfold i den perioden.

I 2012 ble Hans Petter Røtvold valgt som leder med Are som nestleder, Kasserer Randi Smith Andersen som hadde vært kasserer i flere år, døde plutselig like før årsmøtet. Valgkomiteen hadde ikke funnet frem til sekretær, det ble derfor holdt ekstraordinært årsmøte en måned senere, da heller ingen ville ta på seg oppgaven å være valgkomite. Det ble funnet en løsning med at Are også var sekretær og innleid regnskapsbistand fra Torun W. Botten fra Holmestrand tok seg av regnskapet. Hans Petter har de siste 4 årene vært leder med stort sett det samme stabile styret, styret ble gjenvalgt på siste årsmøte 19 januar 2016. Der også årsmøtet enstemmig godkjente navneendringen til HLF Horten etter forslag fra Hildegunn Leirvoll! HLF Horten er lagets fjerde navn siden etableringen i 1991.

Styret i jubileumsåret består av: leder Hans Petter Røtvold, kasserer Aggi Kirkeby, sekretær Per Kristian Veberg, styremedlem Eldrid Jacobsen, styremedlem Anne-Marit Kalnes Veberg, styremedlem Elisabeth Gundersen, og varamedlem Asrunn Berg som har vært med i styret de siste 10 år utenom 2 år som valgkomite.

Det er selvfølgelig trist at man ikke kan få med alle som har gjort en innsats for de Hørselshemmede i Horten og distriktet i et slikt memorandum, men vi vet de har gjort en stor innsats som også vises på medlemstallet som gjennom disse 25 år har økt fra 35 medlemmer på stiftelses møtet til  570 medl. i dag.

I alle disse årene har laget arrangert mange bussturer rundt på Østlandet, fine kultur- reiser for enhver smak. Det er også holdt årlige julebord med underholdning, åpne medlemsmøter med gode og viktige temaer for alle diagnosegruppene i HLF familien! Jeg ønsker alle en fin jubileumsfeiring og gode minner fra kvelden!

Lagets fire navn:
Horten og Borre Hørselshemmedes forening.
1991 Horten og Borre hørselslag.
HLF Horten og Borre
HLF Horten 2016

Nedenfor er noen bilder fra 25-årsjubileet:

Horten jubileum  Horten jubileum
 Horten Jubileum  Horten jubileum

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding