Hopp til innhold

Tiltak lokallagene kan gjøre for å få medlemmer til å påta seg et styreverv.

Det er lokallag som dessverre sliter med å få tak i kandidater til et styreverv.
Enkelt lokallag har så store problemer at de midlertidig er lagt ned, andre er i ferd med å bli lagt ned.

Hva kan gjøres for å hjelpe disse lagene.

I HLF Viken er det etablert et team(hjelpekorps) i hver region, Akershus, Buskerud og Østfold. Dette teamet skal spesielt hjelpe lokallag som er kommet i denne situasjonen.
Teamet er ikke i stand til å gjøre alt alene og er derfor avhengig av hjelp fra HLF sentralt og lokallag som grenser til disse lagene som har behov for hjelp.

Lokallag uten fungerende styre.

  • Teams-gruppen sammen med HLF sentralt sende ut sms/e-post til alle medlemmerne i lokallaget om lokallagets situasjon. Med oppfordring til medlemmene om de kan tanke seg å bli med å få laget igang.
  • Et lokallag som grenser til laget som sliter inviterer dets medlemmer til sine egne møter og treff.
  • Teamet arrangerer informasjons-Stand med hjelp fra gamle styremedlemmer/frivillige fra lokallaget som grenser til.
  • Teamet og avgåtte styremedlemmer evnt. grense-laget inviterer til medlemsmøte i et eller flere av dette lokallagets kommuner. Et interessant temamøte(hvordan få hjelpemidler, stell av høreapparat...)som trekkplaster. Samt litt info om HLF.

På møter, treff luftes ideer og tanker om frivillighet og behovet for et lokallag med de oppmøtte medlemmer i dette lokallaget. Teamet prøver å få med seg interesserte og begynner arbeidet mot målet, å få etablert et fungerende styre.
Dette midlertidige interimstyret bør få laget en enkel lokallagsbrosjyre og mulig en facebook-side også bør opprettes. 
Interimstyret og evnt andre frivillige samarbeider for å synliggjøre laget og samtidig arbeider mot målet med å få etablert en nytt lokallagsstyre.

For lokallag som er i ferd med å bli lagt ned, men som har et styre, blir hjelpeapparatet noe av det samme.
HLF sentralt vil kanskje ikke her bidra like mye, men at man satser på mer hjelp fra lokallag som grenser til.

Trenger ditt lokallag hjelp, så ikke vent med å ta konakt med oss i hjelpekorpset;

For lokallag i region Østfold
Svein Løkke,

For lokallag i region Buskerud
Håkon Bjørge Andersen,

For lokallag i region Akershus
Irene Svennevik,

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding