Hopp til innhold

Behandlingsansvarlig

Ungdoms- og organisasjonskonsulent er på vegne av HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

HLFU har sitt medlemsregister hos Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), hvor vi lagrer følgende personopplysninger om medlemmer: Navnadressefødselsdato, bankkonto og type medlemskap. I tillegg blir følgende opplysninger lageret dersom de er avgitt: Mobiltelefonnummere-postadresse og kjønn. Under innmeldingsprosessen kan man i tillegg angi fagområder innen hørsel som man har interesse for eller vil vite mer om.

Se HLFs personvernserklæring for informasjon om hvordan de behandler data i medlemsregisteret.

For medlemmer som er tillitsvalgte og/eller har verv i organisasjonen sentralt og/eller lokalt vil det, i tillegg til opplysningene over, bli lagret type verv og perioden vervet gjelder.

Dersom et HLFU-medlem benytter seg av HLFs erstatningsordning, vil det hos HLF bli lagret opplysninger knyttet til person om skaden/tapet av høreapparater. Opplysningene som blir lagret omfatter: Eiertype skadenår skaden/tapet oppstod, hvor skaden oppstod, hva ble skadet/tapt, om høreapparat(ene) var i bruk på skade-/tapstidspunktet, hendelsesforløpet, om høreapparatene er forsikret i annet selskap, om melder har fått erstatning for skadd/tapt høreapparat i løpet av de siste 3 årnår NAV sist dekket utgifter til nytt/nye høreapparat og kontonummer.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer kun de personopplysningene du har avgitt på innmeldingsblankett, våre nettsider eller via e-post og telefon. Med unntak av at HLFU deler medlemsregister med HLF, henter ikke HLFU inn personopplysninger fra tredjepart.

Informasjonskapsler/cookies

HLFU benytter seg av informasjonskapsler på sin nettside. Informasjonskapslene brukes utelukkende til å forbedre bruksopplevelsen av våre nettsider, samt å lage anonyme besøksstatistikker.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser i medlemsavtalen din. Vi benytter opplysningene for å kunne gi deg informasjon, gjennomføre arrangement, tilbud og tjenester i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, SMS eller postutsendelser.

Grunnlaget for behandling

Informasjon om navn, adresse, fødselsdato, samt telefon og e-postadresse hvis avgitt, benyttes for å oppfylle medlemsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens Art 6 (b). 

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

HLFU har som nevnt sitt medlemsregister hos HLF. Som en følge av at HLF eier medlemsregisteret vil HLF kunne utlevere informasjon om HLFU-medlemmer til sine samarbeidspartnere. Se HLFs personvernserklæring for oversikt over deres samarbeidspartnere.

HLFU gjennomfører hvert år kampanjene «Russ mot Sus» og «Festivalpatruljen». Kampanjen har som mål å forebygge hørselsskader hos publikum på russearrangement og på festivaler. I den forbindelse vil HLFU dele, overføre eller på annen måte utlevere informasjon om medlemmer som ønsker å delta som frivillige. Informasjon gis til arrangementsansvarlig, og formålet med delingen er å gi HLFUs frivillige adgangskort/akkreditering til publikumsområde. Hvilke russearrangement eller festivaler HLFU deltar på endrer seg fra år til år. Ta kontakt med HLFUs ungdomskonsulent for oversikt.

Utover disse, vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap slettes eller anonymiseres etter 3 år. Opplysninger vi i henhold til lover er forpliktet til å bevare vil bli lagret i perioden lovens krav setter.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

E-post:

HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom)
Postboks 6652 Etterstad
0609 Oslo

 

 

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding