Hopp til innhold

Openheitserklæring frå HLFU sin Generalforsamling 2018: Vi er bra nok! Adressat: Statsministerens kontor, HLF, Din Hørsel, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, hlfu.no.

Mange unge hørselshemma opplever at det er vanskeleg å delta i sosiale samanhengar på skulen og i arbeidslivet. Desse utfordringane skyldas ikkje at dei andre ikkje vil ha noko med dei å gjere, men fordi ungdommars tilnærmingsmåte ofte er prega av nervøsitet og lite sjølvtillit.

HLFU ønskjer større openheit rundt identitetsutfordringar som hørselshemma ungdommar opplever. HLFU er ein organisasjon samansett av medlemmer med ulik bakgrunn, ulike erfaringar og ulike utfordringar. Våre erfaringar, meiningar og utfordringar er likestilt alle andre i vårt samfunn. Til tross for vår funksjonsnedsettelse er hørselshemma ungdom ein viktig ressurs, og vi er nødvendige!


Vi veit at vi er bra nok. Vi er ein ressurs for det norske samfunn. Lytt til oss!

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding