Hopp til innhold

Adressat: Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet

I dagens samfunn, med den teknologiske utviklingen som står foran oss og utfordringene automatiseringen av arbeid medfører, er det desto viktigere å fullføre høyere utdanning. For hørselshemmede er tilgangen på og muligheten til å fullføre høyere utdanning ekstra viktig. Statistikk viser at personer med nedsatt funksjonsevne har lavere deltakelse i arbeidsmarkedet og tjener mindre enn gjennomsnittet av befolkningen. Høyere utdanning har vist seg å jevne ut disse forskjellene. Funksjonshemmede med høyere utdanning har høyere deltakelse i arbeidsmarkedet, de står lengre i arbeid og har en inntektsutvikling som følger lønnsveksten. Høyere utdanning er i så måte en nøkkel til å sikre at andelen arbeidsaktive funksjonshemmede øker. Dette har store positive effekter for samfunnet, men ikke minst for enkeltindividet.

Overgangen fra videregående til høyere utdanning er vanskelig for mange, særlig hvis man flytter til ny by uten et allerede eksisterende nettverk. Studier viser at studenter sliter mer psykisk enn befolkningen for øvrig. Når vi i tillegg vet at hørselshemmede barn og unge er overrepresentert i mobbe-statistikker, så er det ingen grunn til å tro at hørselshemmede studenter ikke også er representert blant studenter som sliter psykisk. Dette må utdanningsinstitusjoner ta inn over seg og de må sammen med samskipnadene sørge for å ha et psykososialt helsetilbud som er tilrettelagt for hørselshemmede studenter. 

Det å ta del i det sosiale miljøet på studiet og bli inkludert har mange positive effekter. Det kan skape vennskap som varer livet ut, det kan bidra til å bygge nettverk som er nyttig senere i arbeidslivet, samt at studier har vist at godt og inkluderende studiemiljø bidrar til å redusere frafall i høyere utdanning. En stor utfordring for hørselshemmede er at sosiale arenaer der studentforeninger avholder møter og sosiale samlinger ikke er tilgjengelige på grunn av manglende tilrettelegging og dårlig akustikk.

HLFU mener at:

Alle høyere utdanningsinstitusjoner må utarbeide handlingsplaner for å sørge for at alle hørselshemmede studenter blir godt mottatt på det enkelte lærestedet, og får den tilretteleggingen hver enkelt trenger for å fullføre studiene.

Studiestedene må sørge for at oppholdsrom og kollokvierom har god akustikk slik at hørselshemmede studenter har anledning til å sosialiseres med sine medstudenter.

Samskipnadene må sørge for at det finnes tilrettelagt psykososialt helsetilbud på studiestedet.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding