Hopp til innhold

Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU)- Organisasjonsnummer: 977 556 759
HLFU er opptatt av å ivareta ditt personvern.

Ved å ta i bruk denne tjenesten (Varslingsapp), samtykker du til at vi behandler dine personopplysninger.

Personvernerklæringen følger kravene som fremgår av Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

1. Generelt om tjenesten

Varslingsappen er et verktøy for å varsle om alarmer og lignende som mobiltelefonen detekterer på bakgrunn av vår opplærte maskinlæringsmodell. Modellen kjøres lokalt i applikasjonen.  

 Tjenesten tilbys via internett og er optimalisert for bruk på nettbrett og mobil.

Mobilappen er tilgjengelig for nedlastning på Apples App Store og Google play. Brukere er selv ansvarlig for at innhold som lastes opp gjøres med samtykke fra de personer som opplysningene handler om.

2. Hvilke personopplysninger behandles?

Appen lagrer ingen personopplysninger om deg som sluttbruker ved bruk, og du trenger heller ingen konto for å benytte deg av applikasjonen. Dersom du velger å sende inn en frivillig tilbakemelding om applikasjonen, eksempelvis dersom applikasjonen detekterer en alarm feil, mottas følgende data:

Enhetens modelltype, feks «Iphone 11»  

Tidspunktet for innsendelsen av tilbakemeldingen som dato og klokkeslett.

Alarmens klassifisering og din eventuelle tilbakemelding om korrekt klassifisering. 

Ingen av dataene du sender inn kan spores tilbake til deg.

 

2. Hva bruker vi personopplysningene til

Dine innsendte tilbakemeldinger benyttes kun for indirekte beregning av treffprosent for detekterte alarmer. Når maskinlæringsmodellen trenes opp på et senere tidspunkt, vil vi kunne stipulere treffprosenten for korrekt detektering av alarmer ved å måle antall brukere opp mot antall tilbakemeldinger over tid.

 

3. Hvem deles personopplysninger med?

Personopplysninger som kan identifisere en person deles ikke. Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har databehandleravtaler med disse for å sikre ditt personvern.

4. Hvor lagres data?

Ways AS bruker Google Cloud sine skytjenester lagret i EU. Applikasjonen benytter Firebase for oppbevaring av brukernes innsendte tilbakemeldinger.

 5. Hvem er behandlingsansvarlig?

WAYS AS er Varslingsappen sin databehandler og leverandør for utvikling av tjenesten. WAYS AS bruker Google Cloud sine skytjenester.

 Ansvarlig for datainnsamling:

WAYS AS

Øvre Slottsgate 11, 0157 OSLO

.

 

Bruksvilkår:

Bruk av nettstedet for følgende bruksvilkår.

Tilgang til og bruk av nettstedet er gjenstand for følgende bruksvilkår. Ved å gå inn på eller bruke nettstedet samtykker du i å overholde disse bruksvilkårene og oppfylle gjeldende lovgivning. Hvis du ikke samtykker til disse bruksvilkårene, uten begrensning eller kvalifikasjon, kan du ikke bruke nettstedet. HLFU kan når som helst revidere, og etter eget skjønn, oppdatere disse bruksvilkårene. Du samtykker til og er bundet av slike revisjoner, og skal derfor besøke denne siden regelmessig for å gå gjennom de oppdaterte bruksvilkårene.

Dette nettstedet eies og drives av HLFU fra selskapets kontorer i Norge. Nettstedet er ene og alene rettet mot det norske markedet, og innholdet er derfor i henhold til norsk lovgivning.

Betaling

Nedlasting og bruk av appen er gratis. Tjenesten har ingen bindingstid.

 Innhold og opphavsrett; betinget bruk av innhold.

Innhold og annet materiale på nettstedene inkludert, men ikke begrenset til, copyright og annen opphavsrett i layout, grafikk, bilder, tekst, videoer og lydklipp, varemerker og logoer på nettstedene (samlet kalt «Innhold») tilhører HLFU og/eller deres samarbeidspartnere. Du kan ikke kopiere, reprodusere, gjenbruke, videresende, tilpasse, publisere, sette sammen, postere, laste opp, distribuere, modifisere, kringkaste eller lage derivert arbeid av noe innhold, inkludert for offentlig eller ikke kommersiell bruk, uten skriftlig forhåndssamtykke fra HLFU eller eieren av slikt materiell. Rettigheter som ikke innvilges i disse bruksvilkårene er uttrykkelig reservert av HLFU.

Garantifraskrivelse/ansvarsfraskrivelse.

DU BRUKER NETTSTEDET PÅ EGEN RISIKO. NETTSTEDENE OG PROGRAMVARE, TJENESTER, INNHOLD OG BRUKERGENERERT INNHOLD GJORT TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDENE ER LEVERT «SOM DE FREMSTÅR» UTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET, KRENKELSE AV VAREMERKER OG/ELLER RETTIGHETER, EIENDOMSRETT, ELLER SKIKKETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL. MERK AT ENKELTE JUSRISDIKSJONER KANSKJE IKKE TILLATER INDIREKTE GARANTIFRASKRIVELSE, OG I SLIKE TILFELLER KAN DET HENDE ENKELTE FRASKRIVELSER IKKE GJELDER FOR DEG. VI HVERKEN REPRESENTERER ELLER GARANTERER AT DIN BRUK AV NETTSTEDENE, PROGRAMVARE, TJENESTER, INNHOLD ELLER BRUKERGENERERT INNHOLD, IKKE VIL KRENKE TREDJEPARTS RETTIGHETER. VI GARANTERER IKKE ET ET NETTSTED, INNHOLD ELLER INNHOLD DU HAR FÅTT TILGANG TIL VIA ET NETTSTED VIL VÆRE SIKKERT, VEDVARENDE ELLER FEILFRITT, AT FEIL VIL UTBEDRES, ELLER AT NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR ET NETTSTED TILGJENGELIG IKKE INNEHOLDER VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. VI SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR BRUKEN AV ET NETTSTED INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNHOLDET ELLER FREMSTILLINGER, FEIL ELLER UTELATELSER, INNHOLD FRA TREDJEPARTER INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL INNHOLD SOM KRENKER TREDJEPARTS RETTIGHETER), LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER ELLER NETTSTEDETS NATUR ELLER INNHOLD, ELLER ANDRE TING VEDRØRENDE ET NETTSTED OG DIN BRUK AV NETTSTEDET. VI KAN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIGE FOR IKKE-KONTRAKTSMESSIG ANSVAR, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET JURIDISK ELLER REELT ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE SKADER, DOKUMENTERTE ERSTATNINGSKRAV, DAGBØTER, FØLGESKADER, OPPREISNING ELLER ANDRE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ADVOKATSALÆR, TAPT INNTEKT, TAPTE DATA, TAPTE MULIGHETER, DEKNINGSKOSTNADER, OG PERSONSKADE/DØDSFALL SOM FØLGE AV EN SKADEVOLDENDE HANDLING). HVER AV DISSE ER HERVED EKSKLUDERT ETTER AVTALE MELLOM PARTENE UAVHENGIG AV OM VI ER INFORMERT OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER. DITT ENESTE RETTSMIDDEL HVIS DU ER MISFORNØYD MED ET NETTSTED ER Å LA VÆRE Å BRUKE NETTSTEDET. MERK AT ENKELTE JUSRISDIKSJONER KANSKJE IKKE TILLATER ANSVARSFRASKRIVELSE FOR VISSE SKADER, OG I SLIKE TILFELLER KAN DET HENDE ENKELTE FRASKRIVELSER IKKE GJELDER FOR DEG.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding